1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Năm sinh: 19/11/1990
Mã cán bộ: T57-A1(V.07.01.03) - 00026
Chức vụ: Giảng viên
Học vị/học hàm: Cử nhân
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ bản
Email: ntcnhung@tvu.edu.vn
Điện thoại: +841684 325 108
Nơi làm việc: Văn phòng Khoa Khoa học cơ bản
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Cử nhân Đại học Cần Thơ Vật lý – Công nghệ 9/2008-8/2012
3. Giảng dạy

- Vật lí đại cương A1 (Cơ - Nhiệt);

- Vật lí đại cương A2 (Điện - Quang).

4. Lĩnh vực nghiên cứu

- Vật lí, điện-điện tử, 

- Vật liệu chết tạo pin, năng lượng mặt trời

5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
5.2. Các bài báo khoa học
6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271