ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY

Lượt truy cập

011257
Số khách trực tuyến 19
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Tham gia Tổ kiểm tra, đánh giá chất lượng chi bộ. Đi công tác Tây Nguyên - Miền Trung Đi công tác Tây Nguyên - Miền Trung Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Tham gia Tổ kiểm tra, đánh giá chất lượng chi bộ. Đi công tác Tây Nguyên - Miền Trung Đi công tác Tây Nguyên - Miền Trung Dạy CA16CK,KD- A42.301 Báo cáo nghiệm thu đề tài
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy khu 2 Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Dạy khu 1 Làm việc tại Khoa Dạy khu 1 Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Chánh VPK

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
4

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán

Sáng Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Dạy Khu I Dạy Khu I Làm việc tại BM
Chiều Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Dạy Khu III Dạy Khu III Nghiên cứu bài dạy
5

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM PTN BM BM
Chiều PTN PTN Trực BM PTN BM
6

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Chấm bài Báo cáo thuyết minh NCKH cấp khoa Ra đề thi Dạy lớp DA16YDKA Ra đề thi
Chiều Chấm bài Chấm bài Dạy lớp DA16YDKA Ra đề thi Ra đề thi
7

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Soạn đề thi

Làm phách

thi TS

Làm phách

thi TS

Làm phách

thi TS

Dạy E41.401
Chiều Soạn đề thi

Làm phách

thi TS

Làm phách

thi TS

Dạy A22.111 NC tài liệu
8

Nguyễn Thị Ngọc Xuân

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Trực BM

Dạy Khu 1

B31.201

Soạn bài giảng ở nhà Soạn bài giảng ở nhà Soạn bài giảng ở nhà
Chiều Soạn bài giảng ở nhà Làm việc BM Soạn bài giảng ở nhà Soạn bài giảng ở nhà Soạn bài giảng ở nhà
9

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Làm việc tại Bm
Chiều Làm việc tại Bm Dạy khu 1 Làm việc tại Bm

Dạy hồ bơi

Dạy khu 1
10

Cô Thị Thúy

Trưởng BM Vật lý

Sáng Nghiên cứu tài liệu Học AV Nghiên cứu tài liệu Học AV Ra đề thi hết môn
Chiều Nghiên cứu tài liệu Họp Công đoàn

dạy lớp DA16XD

B51.102

Nghiên cứu tài liệu Ra đề thi hết môn
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Họp Ban tư vấn tuyển sinh 2017 Họp Chi bộ Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy CA16CK,KD- A42.301 Báo cáo nghiệm thu đề tài
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Họp Chi bộ Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Dạy khu 2 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Chánh VPK

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Họp Chi bộ Làm việc tại Khoa Tham gia HĐTS
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Tham gia HĐTS
4

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán

Sáng Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Dạy Khu I Dạy Khu I Làm việc tại BM
Chiều Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Dạy Khu III Dạy Khu III Nghiên cứu bài dạy
5

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM PTN BM BM
Chiều PTN PTN Trực BM PTN BM
6

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Nghiên cứu tài liệu Dạy lớp DA16RHM Dạy lớp DA16YDKB Dạy lớp DA16YDKB Dạy lớp DA16YDKB
Chiều Nghiên cứu tài liệu Chuẩn bị bài dạy Dạy lớp DA16YDKA Dạy lớp DA16YDKA Dạy lớp DA16RHM
7

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Soạn đề thi

Làm phách

thi TS

Làm phách

thi TS

Làm phách

thi TS

Dạy E41.401
Chiều Soạn đề thi

Làm phách

thi TS

Làm phách

thi TS

Dạy A22.111 NC tài liệu
8

Nguyễn Thị Ngọc Xuân

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Trực BM

Dạy Khu 1

B31.201

Soạn bài giảng  ở nhà Soạn bài giảng  ở nhà Soạn bài giảng  ở nhà
Chiều Soạn bài giảng  ở nhà Làm việc BM Soạn bài giảng  ở nhà Soạn bài giảng  ở nhà Soạn bài giảng  ở nhà
9

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Làm việc tại Bm
Chiều Làm việc tại Bm Dạy khu 1 Làm việc tại Bm

Dạy hồ bơi

Dạy khu 1
10

Cô Thị Thúy

Trưởng BM Vật lý

Sáng Nghiên cứu tài liệu Học AV Nghiên cứu tài liệu Học AV Ra đề thi hết môn
Chiều Nghiên cứu tài liệu Họp Công đoàn

dạy lớp DA16XD

B51.102

Nghiên cứu tài liệu Ra đề thi hết môn
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Nghỉ lễ Họp Ban tư vấn tuyển sinh 2017 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Nghỉ lễ Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy CA16CK,KD- A42.301 Báo cáo nghiệm thu đề tài
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Nghỉ lễ Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Nghỉ lễ Dạy khu 2 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Chánh VPK

Sáng Nghỉ lễ Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Tham gia HĐTS
Chiều Nghỉ lễ Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Tham gia HĐTS
4

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán

Sáng Nghỉ lễ Nghiên cứu bài dạy Dạy Khu I Dạy Khu I Làm việc tại BM
Chiều Nghỉ lễ Làm việc tại BM Dạy Khu III Dạy Khu III Nghiên cứu bài dạy
5

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng Nghỉ lễ Nghiên cứu bài dạy Dạy Khu I Dạy Khu I Làm việc tại BM
Chiều Nghỉ lễ Làm việc tại BM Dạy Khu III Dạy Khu III Nghiên cứu bài dạy
6

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Nghỉ lễ Dạy lớp DA16RHM Dạy lớp DA16YDKB Dạy lớp DA16YDKB Dạy lớp DA16YDKB
Chiều Nghỉ lễ Chuẩn bị bài dạy Dạy lớp DA16YDKA Dạy lớp DA16YDKA Dạy lớp DA16RHM
7

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Nghỉ lễ Dạy E41.401 Dạy E41.401 Dạy E41.401 Dạy E41.401
Chiều Nghỉ lễ NC tài liệu Dạy E41.401 Dạy E41.401 Dạy E41.401
8

Nguyễn Thị Ngọc Xuân

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Nghỉ lễ Soạn bài giảng  ở nhà Soạn bài giảng  ở nhà Soạn bài giảng  ở nhà Đi học HN
Chiều Nghỉ lễ Làm việc BM Đi sài gòn khám bệnh Làm việc BM Làm việc BM
9

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Nghỉ lễ Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Làm việc tại Bm
Chiều Nghỉ lễ Dạy khu 1 Làm việc tại Bm

Dạy hồ bơi

Dạy khu 1
10

Cô Thị Thúy

Trưởng BM Vật lý

Sáng Nghỉ lễ Học AV Nghiên cứu tài liệu Học AV Ra đề thi hết môn
Chiều Nghỉ lễ Họp Công đoàn

dạy lớp DA16XD

B51.102

Nghiên cứu tài liệu Ra đề thi hết môn
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Dạy lớp DA15KDB –B51.101/2 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Họp Chi bộ Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy CA16CK,KD- A42.301 Làm việc tại Khoa
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Họp Chi bộ Dạy khu 2 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Chánh VPK

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
4

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán

Sáng Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Dạy Khu I Dạy Khu I Làm việc tại BM
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM Dạy Khu III Dạy Khu III Nghiên cứu bài dạy
5

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM PTN  BM BM
Chiều PTN PTN Trực BM PTN NGHỈ PHÉP
6

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Chuẩn bị bài dạy Dạy lớp DA16RHM Dạy lớp DA16YDKB Dạy lớp DA16YDKB Dạy lớp DA16YDKB
Chiều Dạy lớp DA16RHM Chuẩn bị bài dạy Dạy lớp DA16YDKA Dạy lớp DA16YDKA Dạy lớp DA16RHM
7

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng NC tài liệu Dạy E41.401 Dạy E41.401 Dạy E41.401 Dạy E41.401
Chiều Dạy E41.401 NC tài liệu Dạy E41.401 Dạy E41.401 Dạy E41.401
8

Nguyễn Thị Ngọc Xuân

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Trực BM Soạn bài giảng  ở nhà Soạn bài giảng  ở nhà Soạn bài giảng  ở nhà Đi học HN
Chiều Họp Chi bộ Làm việc BM Đi sài gòn khám bệnh Làm việc BM Làm việc BM
9

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Làm việc tại Bm
Chiều Trực BM Dạy khu 1 Làm việc tại Bm

Dạy hồ bơi

Dạy khu 1
10

Cô Thị Thúy

Trưởng BM Vật lý

Sáng Trực Bộ môn Học AV Nghiên cứu tài liệu Học AV Ra đề thi hết môn
Chiều Làm việc tại BM Họp Công đoàn

dạy lớp DA16XD

B51.102

Nghiên cứu tài liệu Ra đề thi hết môn
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Dạy lớp DA15KDB –B51.101/2 Làm việc tại Khoa Dạy phòng B31.205 Trực chấm thi Trực chấm thi
Chiều Họp với BM Tâm lý Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy CA16CK,KD- A42.301 Trực chấm thi
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Xuyết duyệt đề tài cấp Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Họp với BM Tâm lý Dạy khu 2 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Chánh VPK

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
4

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán

Sáng Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Dạy Khu I Dạy Khu I Làm việc tại BM
Chiều Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Dạy Khu III Dạy Khu III Nghiên cứu bài dạy
5

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM PTN  BM BM
Chiều PTN PTN Trực BM PTN PTN
6

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Dạy lớp DA16YDKA Dạy lớp DA16RHM Chuẩn bị bài dạy Dạy lớp DA16YDKB Dạy lớp DA16YDKB
Chiều Chuẩn bị bài dạy Chuẩn bị bài dạy Dạy lớp DA16YDKA Chuẩn bị bài dạy Dạy lớp DA16RHM
7

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng NC tài liệu Dạy E41.401 Dạy E41.401 Dạy E41.401 Dạy E41.401
Chiều Dạy E41.401 NC tài liệu Dạy E41.401 Dạy E41.401 Dạy E41.401
8

Nguyễn Thị Ngọc Xuân

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Trực BM Làm việc BM Soạn bài giảng Làm việc BM Làm việc BM
Chiều     Làm việc BM    
9

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Làm việc tại Bm
Chiều Trực BM Dạy khu 1 Làm việc tại Bm

Dạy hồ bơi

Dạy khu 1
10

Cô Thị Thúy

Trưởng BM Vật lý

Sáng Trực Bộ môn Học AV Nghiên cứu tài liệu Học AV Ra đề thi hết môn
Chiều Làm việc tại BM Họp Công đoàn

dạy lớp DA16XD

B51.102

Nghiên cứu tài liệu Ra đề thi hết môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271