ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TUYỂN SINH 2018

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

011712
Số khách trực tuyến 24

10

Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin
Chiều Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng

Day B21.102

Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa B51.107
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy B21.205 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
Chiều Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Dạy A21.102 Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Giảng dạy DA14CNTP (D31.105) Giảng dạy DA14CNTPB (D31.107) Giảng dạy CA15CXH (C11.107)
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Dạy tiết 1234 Dạy tiết 1234 Dạy tiết 1234 Dạy tiết 1234 Làm việc tại BM
Chiều Dạy tiết 6789 Dạy tiết 6789 Dạy tiết 6789 Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy
7

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM BM BM
Chiều BM BM BM B51.304 B51.304
8

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng  BM Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL
Chiều Dạy B51.304 Nghiên cứu TL Dạy B51.304 Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL
9

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Học NCS ở Hà Nội Học NCS ở Hà Nội Học NCS ở Hà Nội Học NCS ở Hà Nội Học NCS ở Hà Nội
Chiều Học NCS ở Hà Nội Học NCS ở Hà Nội Học NCS ở Hà Nội Học NCS ở Hà Nội Học NCS ở Hà Nội
10 Nguyễn Tấn Phát Sáng NC tài liệu Làm việc BM NC tài liệu Làm việc BM NC tài liệu
Chiều Dạy lớp CA16MN Dạy lớp CA17QV NC tài liệu  Dự giờ NC tài liệu
11

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Dạy khu 1 Họp BM Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Dạy khu 1 Dạy khu 1 Làm việc ở BM Làm việc ở BM Dạy khu 1

10

Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin
Chiều Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng

Day B21.102

Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy C11.502
Chiều Dạy B71.101 Làm việc tại Khoa Dạy B21.205 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
Chiều Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Dạy A21.102 Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Giảng dạy DA14CNTP (D31.105) Giảng dạy DA14CNTPB (D31.107) Giảng dạy CA15CXH (C11.107)
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Dạy tiết 1234 Dạy tiết 1234 Dạy tiết 1234 Dạy tiết 1234 Làm việc tại BM
Chiều Làm việc tại BM Dạy tiết 6789 Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy
7

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM BM
Chiều BM BM B51.304 B51.304
8

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng  BM Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL

Chấm thi

hết môn

Chiều Dạy B31.203 Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL

Chấm thi

hết môn

9

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Làm việc ở BM Nghiên cứu tài liệu Nghiên cứu tài liệu Dạy ở khu I Dạy ở khu I
Chiều Làm việc ở BM Dạy ở Khu I Nghiên cứu ở thư viện Làm việc ở BM Làm việc ở BM
10 Nguyễn Tấn Phát Sáng NC tài liệu NC tài liệu Làm việc BM SH lớp CN Làm việc BM
Chiều Dạy lớp CA16MN Dạy lớp CA17QV NC tài liệu NC tài liệu NC tài liệu
11

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Dạy khu 1 Họp BM Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Dạy khu 1 Dạy khu 1 Làm việc ở BM Làm việc ở BM Dạy khu 1

10

Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin
Chiều Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng

Day B21.102

Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy C11.502
Chiều Dạy B71.101 Làm việc tại Khoa Dạy B21.205 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
Chiều Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Dạy A21.102 Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng   Giảng dạy DA14CNTP (D31.105) Giảng dạy DA14CNTPB (D31.107) Giảng dạy CA15CXH (C11.107)  
Chiều   Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM  
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Dạy tiết 1234 Dạy tiết 1234 Dạy tiết 1234 Dạy tiết 1234 Làm việc tại BM
Chiều Làm việc tại BM Dạy tiết 6789 Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy
7

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng   BM   BM BM
Chiều BM   BM B51.304 B51.304
8

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng  BM Họp khoa Soạn bài dạy Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL
Chiều Dạy B31.203 Soạn bài dạy Soạn bài dạy Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL
9

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Làm việc ở BM Nghiên cứu tài liệu Nghiên cứu tài liệu Dạy ở khu I Dạy ở khu I
Chiều Làm việc ở BM Dạy ở Khu I Nghiên cứu ở thư viện Làm việc ở BM Làm việc ở BM
10 Nguyễn Tấn Phát Sáng Họp BM NC tài liệu Làm việc BM Dự giờ NC tài liệu
Chiều   Dạy lớp CA17QV Dự giờ NC tài liệu NC tài liệu
11

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Dạy khu 1 Họp BM Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Dạy khu 1 Dạy khu 1 Làm việc ở BM Làm việc ở BM Dạy khu 1

10

Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng

Day B21.102

Làm việc tại Khoa

Dạy C61.102

Làm việc tại Khoa Dạy C11.502
Chiều Dạy B71.101 Làm việc tại Khoa Dạy B21.205 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
Chiều Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Dạy A21.102 Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Giảng dạy DA14CNTP (D31.105) Giảng dạy DA14CNTPB (D31.107) Giảng dạy CA15CXH (C11.107)
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Dạy tiết 1234 Dạy tiết 1234 Dạy tiết 1234 Dạy tiết 1234 Làm việc tại BM
Chiều Làm việc tại BM Dạy tiết 6789 Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy
7

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM BM
Chiều BM BM B51.304 B51.304
8

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng  BM Soạn bài dạy

Tập huấn

 viết báo

Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL
Chiều Dạy B31.203 Soạn bài dạy Soạn bài dạy Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL
9

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Họp BM Làm việc ở BM Nghiên cứu tài liệu Dạy ở khu I Dạy ở khu I
Chiều Họp Khoa Dạy ở Khu I Nghiên cứu ở thư viện Làm việc ở BM Làm việc ở BM
10 Nguyễn Tấn Phát Sáng Họp BM NC tài liệu Làm việc BM Dự giờ NC tài liệu
Chiều Họp Khoa Dạy lớp CA17QV Dự giờ NC tài liệu NC tài liệu
11

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Dạy khu 1 Họp BM Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Dạy khu 1 Dạy khu 1 Làm việc ở BM Làm việc ở BM Dạy khu 1

10

Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Tư vấn tuyển sinh ở Hiếu Tử, Tiểu Cần Làm việc tại Khoa Tham gia Tư Vấn Tuyển sinh tại Bình Minh, Vĩnh Long Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Tham gia Tư Vấn Tuyển sinh tại Bình Minh, Vĩnh Long Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng

Day B21.102

Làm việc tại Khoa

Dạy C61.102

Đi tư vấn TS

Dạy C11.502
Chiều Dạy B71.101 Làm việc tại Khoa Dạy B21.205 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
Chiều Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Dạy A21.102 Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Giảng dạy DA14CNTP (D31.105) Giảng dạy DA14CNTPB (D31.107) Giảng dạy CA15CXH (C11.107)
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Dạy tiết 1234 Dạy tiết 1234 Dạy tiết 1234 Dạy tiết 1234 Làm việc tại BM
Chiều Làm việc tại BM Dạy tiết 6789 Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy
7

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM BM
Chiều BM B51.303 B51.304
8

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng  BM Dạy B31.304 Soạn bài dạy Dạy B21.205 Nghiên cứu TL
Chiều Dạy B31.203 Soạn bài dạy Soạn bài dạy Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL
9

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Lấy số liệu làm đề tài Làm việc ở BM Nghiên cứu tài liệu Dạy ở khu I Dạy ở khu U
Chiều Làm việc ở BM Dạy ở Khu I Nghiên cứu ở thư viện Làm việc ở BM Làm việc ở BM
10 Nguyễn Tấn Phát Sáng Tư vấn tuyển sinh NC tài liệu Làm việc BM Dự Hội thi hùng biện NC tài liệu
Chiều NC tài liệu Dạy lớp CA17QV NC tài liệu NC tài liệu NC tài liệu
11

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Dạy khu 1 Họp BM Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Dạy khu 1 Dạy khu 1 Làm việc ở BM Làm việc ở BM Dạy khu 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271