ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

011566
Số khách trực tuyến 49

TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Dạy lớp DA17KD-Phòng B51.101/1 Dạy lớp DA17KD-Phòng B51.101/1 Xác minh lý lịch gv đăng ký học sau đại học: tại Vũng Liêm, Vĩnh Long; Làm việc tại Khoa
Chiều Dạy bù; Họp với BGH v/v nhân sự KTV phòng thực hành Dạy lớp CA17CK – Phòng B52.101/1 Làm việc tại khoa Làm việc tại Khoa
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Dạy PTNVLDC Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Dạy DA17XD (B71.506) Dạy PTNVLDC Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
Chiều Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Làm việc tại BM Giảng dạy DA14CNTP (D31.105) Giảng dạy DA14CNTPB (D31.107) Giảng dạy CA15CXH (C11.107) Dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập BK.TPHCM
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM Dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập BK.TPHCM
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Dạy tiết 1234 Dạy tiết 1234 Nghiên cứu bài dạy
Chiều Nghiên cứu bài dạy Dạy tiết 6789 Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy
7

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng   Dạy bù BM B51.303 G31.308
Chiều BM Dạy bù BM E11.302 BM
8

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Dạy khu 1 Soạn bài dạy Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy  khu 2
Chiều BM Soạn bài dạy Dạy  khu 1 Dạy khu 1 Dạy bù
9

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Làm việc ở BM Dạy ở khu I Nghiên cứu tài liệu Làm việc ở BM Nghiên cứu tài liệu
Chiều Làm việc ở BM Dạy ở khu II Làm việc ở BM Làm việc ở BM Dạy ở khu I
10 Nguyễn Tấn Phát Sáng Làm việc BM NC tài liệu Dạy lớpDA15MN Làm việc BM Dạy lớp CA15TH
Chiều NC tài liệu  NC tài liệu Dạy lớp CA16CK NC tài liệu Dạy lớpDA15MN
11

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Dạy hồ bơi Làm việc ở BM Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Dạy khu 1 Dạy hồ bơi   Dạy hồ bơi Dạy khu 1

                       

TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa

Tham gia Tổ kiểm tra Công Đoàn Trường;

Dạy lớp CA17CK- phòng C61.102 Xác minh lý lịch gv đăng ký học sau đại học: tại Vũng Liêm, Vĩnh Long; Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Dạy lớp DA17KD-Phòng A21.102 Tham gia Tổ kiểm tra Công Đoàn Làm việc tại Khoa
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Dạy PTNVLDC Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Dạy DA17XD (B71.506) Dạy PTNVLDC Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
Chiều Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Làm việc tại BM Giảng dạy DA14CNTP (D31.105) Giảng dạy DA14CNTPB (D31.107) Giảng dạy CA15CXH (C11.107) Dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập BK.TPHCM
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM Dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập BK.TPHCM
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Dạy tiết 1234 Dạy tiết 1234 Nghiên cứu bài dạy
Chiều Nghiên cứu bài dạy Dạy tiết 6789 Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy
7

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng     BM B51.303 D31.102
Chiều BM   BM E11.302 Đi SG
8

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Dạy khu 1 Soạn bài dạy Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy  khu 2
Chiều BM Soạn bài dạy Dạy  khu 1 Dạy khu 1 Dạy bù
9

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Nghiên cứu tài liệu Dạy ở khu I Nghiên cứu tài liệu Làm việc ở BM Nghiên cứu tài liệu
Chiều Họp bộ môn Dạy ở khu II Làm việc ở BM Làm việc ở BM Dạy ở khu I
10 Nguyễn Tấn Phát Sáng Làm việc BM NC tài liệu Dạy lớpDA15MN Làm việc BM Dạy lớp CA15TH
Chiều NC tài liệu  NC tài liệu Dạy lớp CA16CK NC tài liệu Dạy lớpDA15MN
11

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Dạy hồ bơi Làm việc ở BM Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Dạy khu 1 Dạy hồ bơi   Dạy hồ bơi Dạy khu 1
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Dạy lớp CA17CK- phòng C11.502

Dạy lớp CA17CK- phòng C61.102

Làm việc tại Khoa Dự Hội thi Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
Chiều Họp BCH Công Đoàn Trường Dạy lớp DA17KD-Phòng D31.101 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dự Hội thi Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Dạy PTNVLDC Dạy PTNVLDC Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Dạy DA17XD (A42.305) Dạy PTNVLDC Dạy PTNVLDC Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
Chiều Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Làm việc tại BM Giảng dạy DA14CNTP (D31.105) Giảng dạy DA14CNTPB (D31.107) Giảng dạy CA15CXH (C11.107) Dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập BK.TPHCM
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM Dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập BK.TPHCM
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Dạy tiết 1234 Dạy tiết 1234 Nghiên cứu bài dạy
Chiều Nghiên cứu bài dạy Dạy tiết 6789 Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy
7

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng     BM B51.303 C11.502
Chiều BM   BM E21.201 BM
8

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Dạy khu 1 Soạn bài dạy Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy  khu 2
Chiều BM Soạn bài dạy Dạy  khu 1 Dạy khu 1 Dạy bù
9

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Làm việc ở BM Dạy ở khu I Nghiên cứu tài liệu Làm việc ở BM Làm việc ở BM
Chiều Nghiên cứu tài liệu Dạy ở khu II Làm việc ở BM Làm việc ở BM Dạy ở khu I
10 Nguyễn Tấn Phát Sáng Làm việc BM NC tài liệu Dạy lớpDA15MN Làm việc BM Dạy lớp CA15TH
Chiều NC tài liệu  NC tài liệu Dạy lớp CA16CK NC tài liệu Dạy lớpDA15MN
11

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Dạy hồ bơi Làm việc ở BM Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Dạy khu 1 Dạy hồ bơi   Dạy hồ bơi Dạy khu 1
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Dạy lớp CA17CK, Phòng C61.102 Làm việc tại Khoa Tham gia Hội đồng thi Tham gia Hội đồng thi
Chiều Dạy lớp DA17KD Dạy lớp DA17KD Dự lễ phát triển Đảng, họp chi bộ Tham gia Hội đồng thi Tham gia Hội đồng thi
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa

Dạy DA17DA (E31.207)

Tham dự hội thảo ở TpHCM Tham dự hội thảo ở TpHCM
Chiều Dạy DA17XD (B71.506) Dạy DA17DA (A42.102) Làm việc tại Khoa Tham dự hội thảo ở TpHCM Tham dự hội thảo ở TpHCM
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
Chiều Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Làm việc tại BM Giảng dạy DA14CNTP (D31.105) Giảng dạy DA14CNTPB (D31.107) Giảng dạy CA15CXH (C11.107) Dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập BK.TPHCM
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM Dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập BK.TPHCM
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Dạy tiết 1234 Dạy tiết 1234 Nghiên cứu bài dạy
Chiều Nghiên cứu bài dạy Dạy tiết 6789 Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy
7

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng     BM B31.105 D31.106
Chiều BM   BM C11.203 BM
8

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Soạn bài dạy Dạy bù Soạn bài dạy Dạy khu 1 Dạy  khu 2
Chiều BM Soạn bài dạy Dạy  khu 1 Dạy khu 1 Soạn bài dạy
9

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Học NCS Học NCS Làm việc ở BM Làm việc ở BM Làm việc ở BM
Chiều Học NCS Học NCS Nghiên cứu tài liệu Làm việc ở BM Dạy ở khu I
10 Nguyễn Tấn Phát Sáng Làm việc BM Làm việc BM NC tài liệu Làm việc BM Dạy lớp CA15TH
Chiều NC tài liệu  NC tài liệu Dạy lớp CA16CK  Dạy lớpDA15MN NC tài liệu
11

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Dạy hồ bơi Làm việc ở BM Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Dạy khu 1 Dạy hồ bơi Họp chi bộ Dạy hồ bơi Dạy khu 1
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Tư vấn tâm lý  Tiểu cần Làm việc tại Khoa

Dạy lớp CA17CK, Phòng C61.102

Thi hết khóa bồi dưỡng giảng viên hạng II Làm việc tại Khoa
Chiều Dạy lớp DA17KD Dạy lớp DA17KD-Phòng A42.210 Họp Khoa Thi hết khóa bồi dưỡng giảng viên hạng II Làm việc tại Khoa
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Tư vấn tâm lý  Tiểu cần Làm việc tại Khoa

Dạy DA17DA (E31.207)

Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Dạy DA17XD (A42.305) Dạy DA17DA (A42.102) Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
Chiều Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Tư vấn tâm lý  Tiểu cần       Làm việc tại BM
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc với BK. HCM Làm việc tại BM Phản biện NCKH
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Dạy tiết 1234 Dạy tiết 1234 Nghiên cứu bài dạy
Chiều Nghiên cứu bài dạy Dạy tiết 6789 Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy
7

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng     BM B31.105 D31.106
Chiều BM   BM C11.203 BM
8

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Soạn bài dạy Soạn bài dạy Soạn bài dạy Dạy khu 1 Dạy  khu 2
Chiều BM Soạn bài dạy Dạy  khu 2 Dạy khu 1 Dự 20/10
9

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Tư vấn tâm lý  Tiểu cần Dạy ở khu I Làm việc ở BM Làm việc ở BM + Dự thi GV Làm việc ở BM
Chiều Làm việc ở BM Dạy ở khu II Nghiên cứu tài liệu Làm việc ở BM + Dự thi GV Dạy ở khu I
10 Nguyễn Tấn Phát Sáng Làm việc BM Làm việc BM NC tài liệu Làm việc BM Dạy lớp CA15TH
Chiều NC tài liệu  NC tài liệu Dạy lớp CA16CK  Dạy lớpDA15MN NC tài liệu
11

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Dạy hồ bơi Làm việc ở BM Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Dạy khu 1 Dạy hồ bơi Làm việc ở BM Bồi dưỡng chức năng nghề nghiệp Dạy khu 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271