ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

011507
Số khách trực tuyến 17
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Học lớp bồi dưỡng kiến thức giảng viên hạng II Học lớp bồi dưỡng kiến thức giảng viên hạng II
Chiều Làm việc tại Khoa Dạy lớp DA17KD, phòng D31.101 Làm việc tại Khoa Học lớp bồi dưỡng kiến thức giảng viên hạng II Học lớp bồi dưỡng kiến thức giảng viên hạng II
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Dạy DA17XD (A42.105) Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
Chiều Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK       Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Làm việc tại BM       Làm việc tại BM
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc với BK. HCM Làm việc tại BM Phản biện NCKH
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Dạy tiết 1234 Dạy tiết 1234 Làm việc tại BM
Chiều Nghiên cứu bài dạy Dạy tiết 6789 Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy
7

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng Họp Khoa BM BM BM BM
Chiều BM BM BM Dạy C11.203 BM
8

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Soạn bài dạy Soạn bài dạy Soạn bài dạy Soạn bài dạy Dạy LT
Chiều BM Soạn bài dạy Dạy LT Dạy LT Soạn bài dạy
9

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Làm việc ở BM Dạy ở khu I Làm việc ở BM Làm việc ở BM Làm việc ở BM
Chiều Soạn giáo án Dạy ở khu I Nghiên cứu tài liệu Nghiên cứu tài liệu Dạy ở khu I
10 Nguyễn Tấn Phát Sáng Làm việc BM Làm việc BM NC tài liệu Làm việc BM Dạy lớp CA15TH
Chiều NC tài liệu  NC tài liệu Dạy lớp CA16CK  Dạy lớpDA15MN NC tài liệu
11

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Họp Khoa Làm việc tại Khoa Học lớp bồi dưỡng kiến thức giảng viên hạng II Học lớp bồi dưỡng kiến thức giảng viên hạng II Học lớp bồi dưỡng kiến thức giảng viên hạng II
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Học lớp bồi dưỡng kiến thức giảng viên hạng II Học lớp bồi dưỡng kiến thức giảng viên hạng II Học lớp bồi dưỡng kiến thức giảng viên hạng II
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
Chiều Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK       Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Làm việc tại BM       Làm việc tại BM
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc với BK. HCM Làm việc tại BM Phản biện NCKH
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Dạy tiết 1234 Làm việc tại BM Làm việc tại BM
Chiều Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Làm việc tại BM
7

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng Họp Khoa BM Học Học Học
Chiều BM BM Học Dạy C11.203 Đi TpHCM
8

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Họp Khoa Soạn bài dạy Soạn bài dạy Nghỉ phép Soạn bài dạy
Chiều BM Soạn bài dạy Soạn bài dạy Nghỉ phép Soạn bài dạy
9

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Làm việc ở BM Dạy ở khu I Học lớp giảng viên chính Học lớp giảng viên chính Học lớp giảng viên chính
Chiều Soạn giáo án Làm việc ở BM Học lớp giảng viên chính Học lớp giảng viên chính Học lớp giảng viên chính
10 Nguyễn Tấn Phát Sáng Họp Khoa Làm việc BM NC tài liệu Làm việc BM Dạy lớp CA15TH
Chiều NC tài liệu  NC tài liệu Dạy lớp CA16CK   NC tài liệu Dạy lớp DA15MN
11

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Nghỉ lễ Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Nghỉ lễ Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Họp về Kế hoạch Khai giảng năm học mới Làm việc tại Khoa
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Nghỉ lễ Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Nghỉ lễ Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Nghỉ lễ Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
Chiều Nghỉ lễ Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Nghỉ lễ

Tham dự báo cáo chuyên đề E-learning

Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Nghỉ lễ Dự Hội Thảo khoa học - KHCB Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Nghỉ lễ Làm việc tại BM Làm việc với BK. HCM Kiểm tra ISO Làm việc tại BM
Chiều Nghỉ lễ Làm việc tại BM Làm việc với BK. HCM Làm việc tại BM Phản biện NCKH
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Lễ Chấm thi TS Dạy tiết 1234 Chấm thi TS Chấm thi TS
Chiều Lễ Chấm thi TS Chấm thi TS Chấm thi TS Chấm thi TS
7

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng Nghỉ lễ Họp CM KNM BM BM Dự Hội thảo
Chiều Nghỉ lễ BM Họp CB Nghỉ Hội thảo Khoa
8

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Nghỉ lễ Bộ môn Họp Khoa Y Soạn bài dạy Soạn bài dạy
Chiều Nghỉ lễ Soạn bài dạy Dự giờ Soạn bài dạy Soạn bài dạy
9

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Nghỉ lễ Dạy ở khu I Làm việc ở BM Học lớp giảng viên chính Học lớp giảng viên chính
Chiều Nghỉ lễ Làm việc ở BM Viết tổng quan đề tài Học lớp giảng viên chính Học lớp giảng viên chính
10 Nguyễn Tấn Phát Sáng Nghỉ lễ Làm việc BM NC tài liệu Làm việc BM Dạy lớp CA15TH
Chiều Nghỉ lễ  NC tài liệu Dạy lớp CA16CK   NC tài liệu Dạy lớp DA15MN
11

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Nghỉ lễ

Tham dự báo cáo chuyên đề E-learning

BM Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Nghỉ lễ BM BM Dạy khu 1 Dạy khu 1
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Tiếp đoàn kiểm tra ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Làm việc tại Khoa Tiếp thực tập sinh từ Pháp Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Nghỉ phép Nghỉ phép Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Nghỉ phép Nghỉ phép Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
Chiều Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc với BK. HCM Kiểm tra ISO Làm việc tại BM
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc với BK. HCM Làm việc tại BM Phản biện NCKH
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Làm việc tại BM NC Bài dạy NC Bài dạy NC Bài dạy Làm việc tại BM
Chiều NC Bài dạy Làm việc tại BM Làm việc tại BM NC Bài dạy Làm việc tại BM
7

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM Đi học Đi học Đi học
Chiều BM BM Đi học Đi học Đi học
8

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Dạy DE16YDK Dạy DE16RHM

Dạy DE16YDK

Dạy DE16RHM

Dạy DE16RHM

Chiều Dạy DE16YDK Dạy DE16YDK

Dạy DE16RHM

Dạy DE16RHM

Dạy DE16RHM

9

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Soạn bài dạy BM Học gv II NC tài liệu Học gv II
Chiều   Soạn bài dạy Soạn bài dạy Học gv II NC tài liệu NC tài liệu
10

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Làm việc ở BM Làm việc ở BM Học lớp Giảng viên chính Làm việc ở BM Làm việc ở BM
Chiều Chấm bài Nghiên cứu tài liệu Viết tổng quan đề tài Nghiên cứu tài liệu Làm việc ở BM
11

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng BM BM BM Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều BM BM BM Dạy khu 1 Dạy khu 1

TUẦN 3, TỪ NGÀY 14/8/2017 ĐẾN 18/8/2017

TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Tiếp Tổ Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Trường Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dự Đại hội Chi bộ 3
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dự Đại hội Chi bộ 3
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Phòng GD Tiểu Cần Phòng GD Tiểu Cần Phòng GD Tiểu Cần Phòng GD Tiểu Cần Phòng GD Tiểu Cần
Chiều Phòng GD Tiểu Cần Phòng GD Tiểu Cần Phòng GD Tiểu Cần Phòng GD Tiểu Cần Phòng GD Tiểu Cần
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Dự Đại hội Chi bộ 3
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng

Soạn đề cương

(Khoa NN)

Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM Phản biện đề tài Họp bộ môn Dự Đại hội Chi bộ 3
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Làm việc tại BM NC Bài dạy NC Bài dạy NC Bài dạy Làm việc tại BM
Chiều NC Bài dạy Làm việc tại BM Làm việc tại BM NC Bài dạy Dự Đại hội Chi bộ 3
7

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM Trc BM BM BM
Chiều BM BM BM BM Dự Đại hội Chi bộ 3
8

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng NC tài liệu Họp CB

Báo cáo

NCKH

NC tài liệu BM
Chiều NC tài liệu NC tài liệu NC tài liệu NC tài liệu Dự ĐH CB
9

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Làm việc ở BM Làm việc ở BM Dự thẩm định đề tài Làm việc ở BM Làm việc ở BM
Chiều Chấm bài Nghiên cứu tài liệu Viết tổng quan đề tài Làm việc ở BM Dự ĐH CB
10

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Làm việc tại BM

Dạy hồ bơi

Làm việc tại BM Làm việc tại BM

Dạy hồ bơi

Chiều Làm việc tại BM Dạy khu 1 Làm việc tại BM Làm việc tại BM Dự ĐH CB

                       

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271