ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

011392
Số khách trực tuyến 27
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Họp với BM GDTC Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy lớp DA16KD, phòng C11.208 Họp Khoa Làm việc tại Khoa
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Dạy khu 1

-                      Dạy phòng THVLĐC

Dạy khu 1 Dạy Phòng TH Lý Sinh
Chiều Dạy phòng TH Lý Sinh Dạy phòng TH Lý Sinh Dạy Phòng TH Lý Sinh Họp Khoa Dạy Phòng TH Lý Sinh
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy tại A31.302 Dạy tại B71.508
Chiều Dạy tại A31.205 Dạy tại A31.101 Dạy tại A31.101 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Dạy D31.104 Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Dạy B51.101/2
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Làm việc tại BM Hướng dẫn SV thực tập Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM
Chiều Họp với TTCNSTH Hướng dẫn SV thực tập Làm việc tại BM Họp xét SKKN Làm việc tại BM
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Dạy khu I Dạy khu II Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Dạy khu I
Chiều Dạy khu I Làm việc tại BM Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy
7

Nguyễn Tấn Tài

Phó BM Khoa học Vật liệu

Sáng Trực BM Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL
Chiều Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL

Họp Khoa

Nghiên cứu TL

8

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM Trc BM PTN PTN
Chiều PTN PTN PTN BM Đi BL
9

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Dạy DA16DB Dạy DA16DB Dạy DA16DA Dạy DA16DB Dạy DA16DA
Chiều Dạy DE16YDK Dạy DE16YDK Làm đề tài NCKH Trực bộ môn Làm đề tài NCKH
10

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Dạy E41.401 Dạy C51.202 NC tài liệu Dạy B31.105 Trực BM
Chiều Dạy E41.401 NC tài liệu NC tài liệu Dạy B31.103 NC tài liệu
11

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Làm việc ở BM Dạy ở khu I Làm việc ở BM Gác thi Làm việc ở BM
Chiều Làm việc ở BM Dạy ở khu I Nghiên cứu tài liệu Họp đánh giá viên chức Dạy ở khu I
12

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Làm việc tại BM Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Làm việc tại BM Dạy khu 1

TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Họp Đảng ủy Làm việc tại Khoa Dạy lớp DA16KD, phòng C11.208 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa

-                      Dạy phòng THVLĐC

Làm việc tại Khoa Dạy Phòng TH Lý Sinh
Chiều Dạy phòng TH Lý Sinh Dạy phòng TH Lý Sinh Dạy Phòng TH Lý Sinh Làm việc tại Khoa Dạy Phòng TH Lý Sinh
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy tại A31.302 Dạy tại B71.508
Chiều Dạy tại A31.205 Dạy tại A31.101 Dạy tại A31.101 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Dạy D31.104 Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Dạy B51.101/2
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Hướng dẫn SV (NNTS) Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Dạy khu I Dạy khu II Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Dạy khu I
Chiều Dạy khu I Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy
7

Nguyễn Tấn Tài

Phó BM Khoa học Vật liệu

Sáng Giảng dạy Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL
Chiều Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL

Nghiên cứu TL

Nghiên cứu TL

8

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM Trc BM PTN PTN
Chiều PTN PTN PTN BM BM
9

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Dạy DA16DB Dạy DA16DB Dạy DA16DA Dạy DA16DB Dạy DA16DA
Chiều Viết SKKN Viết SKKN Viết SKKN Trực bộ môn Chấm bài
10

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Dạy E41.401 Dạy C51.202 NC tài liệu NC tài liệu Trực BM
Chiều Dạy E41.401 NC tài liệu Họp BM NC tài liệu NC tài liệu
11

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Làm việc ở BM Nghiên cứu tài liệu Họp BM Làm việc ở BM Làm việc ở BM
Chiều Hoàn chỉnh thuyết minh NCKH Dự giờ thầy Sia Nghiên cứu tài liệu Nghiên cứu tài liệu Nghiên cứu tài liệu
12

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Làm việc tại BM Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Làm việc tại BM Dạy khu 1

 
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng

Làm việc tại khoa

Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Họp khoa xét SKKN Làm việc tại Khoa
Chiều Tham gia Hội thao LĐLĐ tỉnh Tham gia Hội thao LĐLĐ tỉnh Dạy lớp DA16KD, phòng C11.208; Họp khoa xét SKKN Làm việc tại Khoa
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy khu I Dạy khu I Dạy Phòng TH Lý Sinh
Chiều Dạy Dạy Dạy Phòng TH Lý Sinh Làm việc tại Khoa Dạy Phòng TH Lý Sinh
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Dạy tại A42.202 Chấm thi tuyển sinh Chấm thi tuyển sinh Dạy tại A42.303 Dạy tại B71.508
Chiều Dạy tại A42.301 Dạy tại B31.101 Chấm thi tuyển sinh Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

  Dạy D31.304 Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
  Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM Sinh hoạt chuyên môn với ĐH. Cần Thơ Làm việc tại BM
Chiều Hướng dẫn SV – Khoa NNTS Làm việc tại BM Làm việc tại BM Sinh hoạt chuyên môn với ĐH. Cần Thơ Làm việc tại BM
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Dạy khu I Dạy khu II Chấm thi Chấm thi Dạy khu I
Chiều Dạy khu I Chấm thi Chấm thi Chấm thi Nghiên cứu bài dạy
7

Nguyễn Tấn Tài

Phó BM Khoa học Vật liệu

Sáng Giảng dạy Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL
Chiều Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL

Giảng dạy

Nghiên cứu TL

8

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM Trực BM PTN PTN
Chiều PTN PTN DẠY BM Đi TpHCM
9

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Viết SKKN Dạy DA16DB Viết SKKN Viết SKKN Viết SKKN
Chiều Viết SKKN Viết SKKN Viết SKKN Trực bộ môn Viết SKKN
10

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Dạy E41.401 Dạy C51.202 NC tài liệu Coi thi Trực BM
Chiều Dạy E41.401 NC tài liệu NC tài liệu NC tài liệu Dạy E41.401
11

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Đi học ở HN Đi học ở HN Đi học ở HN Trở về từ HN Làm việc ở BM
Chiều Đi học ở HN Đi học ở HN Đi học ở HN Làm việc ở BM Làm việc ở BM
12

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Tham gia Hội thao CBCNVC Tham gia Hội thao CBCNVC Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Tham gia Hội thao CBCNVC Tham gia Hội thao CBCNVC Dạy khu 1 Học nghị quyết Dạy khu 1
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Nghỉ lễ Nghỉ lễ Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Nghỉ lễ Nghỉ lễ Dạy Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Nghỉ lễ Nghỉ lễ Dạy khu I Dạy khu I Dạy Phòng TH Lý Sinh
Chiều Nghỉ lễ Nghỉ lễ Dạy Phòng TH Lý Sinh Làm việc tại Khoa Dạy Phòng TH Lý Sinh
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Nghỉ lễ Nghỉ lễ Chấm thi tuyển sinh Dạy tại A42.303 Dạy tại B71.508
Chiều Nghỉ lễ Nghỉ lễ Tập huấn (Thi đua khen thưởng) Chấm thi tuyển sinh Chấm thi tuyển sinh
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Nghỉ lễ Nghỉ lễ Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng HN 25 năm tái lập Tỉnh Làm việc tại BM Làm việc tại BM

Hướng dẫn SV thực tập

Khoa NN-TS

Làm việc tại BM
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Nghỉ lễ Nghỉ lễ Chấm thi Chấm thi Dạy khu I
Chiều Nghỉ lễ Nghỉ lễ Chấm thi Chấm thi Nghiên cứu bài dạy
7

Nguyễn Tấn Tài

Phó BM Khoa học Vật liệu

Sáng Nghỉ lễ Nghỉ lễ Dự giờ Cô Chinh Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL
Chiều Nghỉ lễ Nghỉ lễ Tập huấn (Thi đua khen thưởng)

Giảng dạy

Nghiên cứu TL

8

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ Trc BM PTN PTN
Chiều NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ DẠY BM PTN
9

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Nghỉ lễ Nghỉ lễ Ra đề thi Ra đề thi Chấm bài
Chiều Nghỉ lễ Nghỉ lễ Ra đề thi Trực bộ môn Chấm bài
10

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Nghỉ lễ Nghỉ lễ NC tài liệu Chấm bài KT Trực BM
Chiều Nghỉ lễ Nghỉ lễ NC tài liệu Ra đề thi KT Dạy E41.401
11

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Nghỉ lễ Nghỉ lễ Đi học ở HN Đi học ở HN Đi học ở HN
Chiều Nghỉ lễ Nghỉ lễ Đi học ở HN Đi học ở HN Đi học ở HN
12

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Làm việc tại BM Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Học nghị quyết Dạy khu 1
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy khu I Dạy khu I Dạy Phòng TH Lý Sinh
Chiều Dạy Phòng TH Lý Sinh Dạy Phòng TH Lý Sinh Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy Phòng TH Lý Sinh
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Dạy tại A42.202 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy tại A42.303 Làm việc tại Khoa
Chiều

Dạy tại A42.301

Dạy tại B31.101 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Dạy D31.104 Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng HN 25 năm tái lập Tỉnh Làm việc tại BM Làm việc tại BM

Hướng dẫn SV thực tập

Khoa NN-TS

Làm việc tại BM
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Dạy khu I Dạy khu II Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Dạy khu I
Chiều Dạy khu I Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy
7

Nguyễn Tấn Tài

Phó BM Khoa học Vật liệu

Sáng Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Dự nghiệm thu đề tài Nghiên cứu TL
Chiều Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL

Nghiên cứu TL

Nghiên cứu TL

8

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng PTN BM Trc BM PTN BM
Chiều DẠY DẠY DẠY BM PTN
9

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Chuẩn bị bài dạy Dạy lớp CN5 Dạy lớp DA16DA

PB đề tài

NCKH

Dạy lớp DA16DA
Chiều Dạy lớp CN5 Dạy lớp DE16D11 Dạy lớp DE16D11 Trực bộ môn Chuẩn bị bài dạy
10

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Dạy E41.401 DạyC51.202 NC tài liệu NC tài liệu Trực BM
Chiều Dạy E41.401 NC tài liệu Dạy B32.203 Dạy E21.107 Dạy B21.103
11

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Đi học ở HN Đi học ở HN Đi học ở HN Đi học ở HN Đi học ở HN
Chiều Đi học ở HN Đi học ở HN Đi học ở HN Đi học ở HN Đi học ở HN
12

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Làm việc tại BM Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Học nghị quyết Dạy khu 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271