ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

011452
Số khách trực tuyến 46
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc BM Toán ứng dụng, BM Hóa - Sinh Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Dự Hội nghị Công đoàn Khoa KHCB Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép
Chiều Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
Chiều Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Trực tuyển sinh Làm việc tại BM Làm việc với BK. HCM Kiểm tra ISO Làm việc tại BM
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc với BK. HCM Làm việc tại BM Phản biện NCKH
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Làm việc tại BM Biên soạn đề Biên soạn đề Làm việc tại BM Biên soạn đề
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM Biên soạn đề Biên soạn đề Biên soạn đề
7

Nguyễn Tấn Tài

Phó BM Khoa học Vật liệu

Sáng Trực BM Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL
Chiều Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL

Nghiên cứu TL

Nghiên cứu TL

8

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM Trc BM BM BM
Chiều Dạy KNM BM BM BM BM
9

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Dạy DE16YDK Dạy DE16RHM

Dạy DE16YDK

Dạy DE16RHM

Dạy DE16RHM

Chiều Dạy DE16YDK Dạy DE16YDK

Dạy DE16RHM

Dạy DE16RHM

Dạy DE16RHM

10

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Dạy E41.401 NC tài liệu Dạy E41.401 NC tài liệu BM
Chiều Dự ĐH CĐBP Khoa Dạy E41.401 NC tài liệu NC tài liệu NC tài liệu
11

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Làm việc ở BM Họp bộ môn Viết tổng quan đề tài Làm việc ở BM Làm việc ở BM
Chiều Dự đại hội công đoàn Nghiên cứu tài liệu Viết tổng quan đề tài Phản biện đề tài NCKH Nghiên cứu tài liệu
12

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Dạy hồ bơi Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy hồ bơi
Chiều Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy hồ bơi Dạy khu 1
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Nghỉ phép năm Nghỉ phép năm Nghỉ phép năm Nghỉ phép năm Nghỉ phép năm
Chiều Nghỉ phép năm Nghỉ phép năm Nghỉ phép năm Nghỉ phép năm
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
Chiều Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Làm việc tại BM Làm việc tại BM      
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM      
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Làm việc tại BM Biên soạn đề Biên soạn đề Làm việc tại BM Biên soạn đề
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM Biên soạn đề Biên soạn đề Biên soạn đề
7

Nguyễn Tấn Tài

Phó BM Khoa học Vật liệu

Sáng Trực BM Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL
Chiều Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL

Nghiên cứu TL

Nghiên cứu TL

8

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM Thuyết minh ĐT Khoa Trc BM BM BM
Chiều Dạy KNM BM BM BM BM
9

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Dạy DE16YDK Dạy DE16RHM

Dạy DE16YDK

Dạy DE16RHM

Dạy DE16RHM

Chiều Dạy DE16YDK Dạy DE16YDK

Dạy DE16RHM

Dạy DE16RHM

Dạy DE16RHM

10

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Dạy E41.401 Xét duyệt NCKH Khoa Dạy E41.401 Dạy bù BM
Chiều Dạy E41.401 Dạy E41.401 NC tài liệu Dạy bù NC tài liệu
11

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Làm việc ở BM Làm việc ở BM Viết tổng quan đề tài Làm việc ở BM Dạy ở khu I
Chiều Dự đại hội Đảng viên Chấm bài Viết tổng quan đề tài Làm việc ở BM Nghiên cứu tài liệu
12

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Dạy hồ bơi Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy hồ bơi
Chiều Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy hồ bơi Dạy khu 1
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Cùng BGH tiếp Đoàn công tác tỉnh Svayireng và Preyveng, Campuchia Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Tham gia Ban Tuyển sinh CH
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Tham gia Ban Tuyển sinh CH
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Dạy khu 1 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
Chiều Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Làm việc tại BM Làm việc tại BM      
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM      
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Dạy khu I Biên soạn đề Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Dạy khu I
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM Biên soạn đề Biên soạn đề Biên soạn đề
7

Nguyễn Tấn Tài

Phó BM Khoa học Vật liệu

Sáng Trực BM Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL
Chiều Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL

Nghiên cứu TL

Nghiên cứu TL

8

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM Dạy LT Dạy LT BM BM
Chiều BM Dạy LT Trực BM Dạy LT BM
9

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Trực bộ môn Làm đề tài NCKH

Làm đề tài NCKH

Dạy DE16YDK

Làm đề tài NCKH

Chiều Dạy DE16YDK Dạy DE16YDK

Làm đề tài NCKH

Làm đề tài NCKH

Dạy DE16YDK

10

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng NC tài liệu NC tài liệu NC tài liệu Dạy B31.105 BM
Chiều Dạy E41.401 Dạy E41.401 NC tài liệu Dạy B31.103 Chấm thi KT môn
11

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Làm việc ở BM Làm việc ở BM Viết tổng quan đề tài Làm việc ở BM Dạy ở khu I
Chiều  Lấy số liệu chuyên đề Chấm bài Viết tổng quan đề tài  Lấy số liệu chuyên đề Chấm bài
12

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Dạy hồ bơi Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy hồ bơi
Chiều Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy hồ bơi Dạy khu 1
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Tham gia Ban Chấm thi TN THPT Quốc gia tại Sở GD&ĐT Trà Vinh Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Dạy khu 1 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa

Dạy tại B31.303

Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Dạy tại B21.203 Dạy tại B31.303 Dạy tại B21.305 Làm việc tại Khoa
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Dạy B51.101/2 Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Dạy B51.101/2 Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Làm việc tại BM Làm việc tại BM      
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM      
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Dạy khu I Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Dạy khu I
Chiều Biên soạn đề Nghiên cứu bài dạy Biên soạn đề Biên soạn đề Biên soạn đề
7

Nguyễn Tấn Tài

Phó BM Khoa học Vật liệu

Sáng Trực BM Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Dự HN tại Tp.HCM
Chiều Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL

Nghiên cứu TL

Dự HN tại Tp.HCM

8

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM Dạy LT Dạy LT BM BM
Chiều BM Dạy LT Trực BM Dạy LT Đi TpHCM
9

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Trực bộ môn Làm đề tài NCKH

Làm đề tài NCKH

Dạy DE16YDK

Làm đề tài NCKH

Chiều Dạy DE16YDK Dạy DE16YDK

Làm đề tài NCKH

Làm đề tài NCKH

Dạy DE16YDK

10

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng BM NC tài liệu NC tài liệu Dạy B31.105 BM
Chiều NC tài liệu NC tài liệu NC tài liệu Dạy B31.103 NC tài liệu
11

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Gác thi + Làm việc ở BM Làm việc ở BM Viết tổng quan đề tài Làm việc ở BM Gác thi
Chiều  Lấy số liệu chuyên đề Chấm bài Viết tổng quan đề tài  Lấy số liệu chuyên đề Dạy ở khu I
12

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy hồ bơi
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Dạy khu 1 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa

Dạy tại B31.303

Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Dạy tại B21.203 Dạy tại B31.303 Dạy tại B21.205 Làm việc tại Khoa
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Dạy B51.101/2 Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Dạy B51.101/2 Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Làm việc tại BM Làm việc tại BM      
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM      
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Dạy khu I Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Dạy khu I
Chiều Biên soạn đề Nghiên cứu bài dạy Biên soạn đề Biên soạn đề Biên soạn đề
7

Nguyễn Tấn Tài

Phó BM Khoa học Vật liệu

Sáng Trực BM Nghiên cứu TL      
Chiều Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL      
8

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng Dạy KNM Dạy LT Dạy LT BM Nghỉ phép
Chiều BM Dạy LT Trực BM Dạy LT Nghỉ phép
9

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Trực bộ môn Làm đề tài NCKH

Làm đề tài NCKH

Dạy DE16YDK

Làm đề tài NCKH

Chiều Dạy DE16YDK Dạy DE16YDK

Làm đề tài NCKH

Làm đề tài NCKH

Dạy DE16YDK

10

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng BM NC tài liệu NC tài liệu Dạy B31.105 Nghỉ phép
Chiều NC tài liệu NC tài liệu NC tài liệu Dạy B31.103 Nghỉ phép
11

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Làm việc ở BM  Lấy số liệu chuyên đề Làm việc ở thư viện trường Làm việc ở BM  Lấy số liệu chuyên đề
Chiều  Lấy số liệu chuyên đề Dạy ở khu I Làm việc ở thư viện trường  Lấy số liệu chuyên đề  Lấy số liệu chuyên đề
12

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Làm việc tại BM      
Chiều Tập huấn coi thi Dạy khu 1      
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271