ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

011296
Số khách trực tuyến 19
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines
Chiều Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa, kiêm Trưởng BM KH Vật liệu

Sáng Dạy B31.101 Dạy B21.207 Làm việc tại Khoa Dạy khu 2 Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Dạy khu 1 Làm việc tại Khoa Dạy khu 1 Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK
Chiều Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK
Chiều Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng

Làm việc tại

Bộ môn

Công tác tại TP HCM Công tác tại TP HCM Công tác tại TP HCM Làm việc tại BM
Chiều

Làm việc tại

Bộ môn

Công tác tại TP HCM Công tác tại TP HCM Công tác tại TP HCM Làm việc tại BM
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán ứng dụng

Sáng Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Dạy Khu I Dạy Khu I Làm việc tại BM
Chiều Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM -Dạy Khu I Dạy Khu I Nghiên cứu bài dạy
7

Cao Hữu Hòa

Phó BM Toán ứng dụng

Sáng          
Chiều          
8

Nguyễn Tấn Tài

Phó BM Khoa học Vật liệu

Sáng Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL
Chiều Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL
9

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM DẠY DẠY BM
Chiều BM BM Trực BM PTN BM
10

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Chấm bài Trực Bộ môn Chấm bài Chấm bài Chấm bài
Chiều Chấm bài DE16D11 DE16D11 Chấm bài Chấm bài
11

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Dạy B21.103 Soạn bài dạy Tập huấn PPGD Dạy B21.103 Soạn bài dạy
Chiều Dạy B21.104 Dạy C11.105 Tập huấn PPGD Dạy C11.105 Dạy B21.103
12

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Làm việc ở BM Dạy khu II Dạy ở khu I Làm việc ở BM Dạy ở KG
Chiều Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL Dạy ở KG
13

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Chấm thi Chấm thi Chấm thi Chấm thi Dạy khu 1
Chiều Chấm thi Chấm thi Chấm thi Chấm thi Dạy khu 1
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy khu 2 Làm việc tại Khoa
Chiều Họp với BGH Dạy khu 1 Dự Hội nghị viên chức Dạy khu 1 Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Chánh VPK

Sáng Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK
Chiều Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK
4

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Dạy Khu I Dạy Khu I Làm việc tại BM
Chiều Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Dạy Khu III Dạy Khu III Nghiên cứu bài dạy
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Tổ chức thi Làm việc tại Khoa Tổ chức thi Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Tổ chức thi Họp TVTS (WS3) Tổ chức thi Làm việc tại Khoa
6

Cô Thị Thúy

Trưởng BM Vật lý

Sáng Làm việc tại BM Làm việc tại BM Dạy khu 1 Nghiên cứu tài liệu Làm việc tại BM
Chiều Làm việc tại BM Họp Công đoàn Dự Hội nghị viên chức Nghiên cứu tài liệu Làm việc tại BM
7

Nguyễn Tấn Tài

Phó BM Khoa học Vật liệu

Sáng Dự Hội nghị Khoa học quốc tế (Ấn độ) Dự Hội nghị Khoa học quốc tế (Ấn độ) Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL
Chiều Dự Hội nghị Khoa học quốc tế (Ấn độ) Dự Hội nghị Khoa học quốc tế (Ấn độ) Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL
8

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM DẠY DẠY BM
Chiều BM BM Trực BM PTN BM
9

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Chấm bài Trực Bộ môn Chấm bài Chấm bài Chấm bài
Chiều Chấm bài Coi thi Chấm bài Chấm bài Chấm bài
10

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Nghiện cứu TL Dạy B21.304

Chấm bài

thi kết thúc

Chấm bài

thi kết thúc

Chấm bài

thi kết thúc

Chiều Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL

Dự

Hội nghị VC

Dạy A22.111

Chấm bài

thi kết thúc

11

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Làm việc ở BM Dạy khu II Dạy ở khu I Làm việc ở BM Làm việc ở BM
Chiều Họp chuyển giao CTĐT Nghiện cứu TL Dạy ở khu I Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL
12

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Làm việc tại BM
Chiều Làm việc tại BM Dạy khu 1 Làm việc tại BM Dạy khu 1 Dạy khu 1
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dự Hội nghị viên chức Dạy - A42.301 Làm việc tại Khoa
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy khu 2 Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Dạy khu 1 Dự Hội nghị viên chức Dạy khu 1 Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Chánh VPK

Sáng Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK
Chiều Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Dự Hội nghị viên chức Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK
4

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Dạy Khu I Dạy Khu I Làm việc tại BM
Chiều Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Dạy Khu III Dạy Khu III Nghiên cứu bài dạy
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa

Dự

HNVC

Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
6

Cô Thị Thúy

Trưởng BM Vật lý

Sáng Làm việc tại BM Làm việc tại BM Dạy khu 1 Nghiên cứu tài liệu Làm việc tại BM
Chiều Làm việc tại BM Họp Công đoàn Dự Hội nghị viên chức Nghiên cứu tài liệu Làm việc tại BM
7

Nguyễn Tấn Tài

Phó BM Khoa học Vật liệu

Sáng Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL Dự Hội nghị Khoa học quốc tế (Ấn độ) Dự Hội nghị Khoa học quốc tế (Ấn độ) Dự Hội nghị Khoa học quốc tế (Ấn độ)
Chiều Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL Dự Hội nghị Khoa học quốc tế (Ấn độ) Dự Hội nghị Khoa học quốc tế (Ấn độ) Dự Hội nghị Khoa học quốc tế (Ấn độ)
8

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM DẠY DẠY BM
Chiều BM BM Trực BM PTN BM
9

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Ra đề thi Trực Bộ môn Chấm bài Chấm bài Chấm bài
Chiều Ra đề thi Chấm bài Chấm bài Chấm bài Coi thi
10

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Nghiện cứu TL Dạy B21.304

Chấm bài

thi kết thúc

Chấm bài

thi kết thúc

Chấm bài

thi kết thúc

Chiều Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL

Dự

Hội nghị VC

Dạy A22.111

Chấm bài

thi kết thúc

11

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Làm việc tại BM Dạy khu 2 Dạy khu 1 Làm việc tại BM Làm việc tại BM
Chiều Làm việc tại BM Nghiên cứu tài liệu

Dự

Hội nghị VC

Làm việc tại BM Làm việc tại BM
12

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Họp CĐ Dạy khu 1 Làm việc tại Bm

Làm việc tại Bm

Dạy khu 1
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Tham gia Tổ kiểm tra, đánh giá chất lượng chi bộ. Đi công tác Tây Nguyên - Miền Trung Đi công tác Tây Nguyên - Miền Trung Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Tham gia Tổ kiểm tra, đánh giá chất lượng chi bộ. Đi công tác Tây Nguyên - Miền Trung Đi công tác Tây Nguyên - Miền Trung Dạy CA16CK,KD- A42.301 Báo cáo nghiệm thu đề tài
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy khu 2 Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Dạy khu 1 Làm việc tại Khoa Dạy khu 1 Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Chánh VPK

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
4

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán

Sáng Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Dạy Khu I Dạy Khu I Làm việc tại BM
Chiều Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Dạy Khu III Dạy Khu III Nghiên cứu bài dạy
5

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM PTN BM BM
Chiều PTN PTN Trực BM PTN BM
6

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Chấm bài Báo cáo thuyết minh NCKH cấp khoa Ra đề thi Dạy lớp DA16YDKA Ra đề thi
Chiều Chấm bài Chấm bài Dạy lớp DA16YDKA Ra đề thi Ra đề thi
7

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Soạn đề thi

Làm phách

thi TS

Làm phách

thi TS

Làm phách

thi TS

Dạy E41.401
Chiều Soạn đề thi

Làm phách

thi TS

Làm phách

thi TS

Dạy A22.111 NC tài liệu
8

Nguyễn Thị Ngọc Xuân

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Trực BM

Dạy Khu 1

B31.201

Soạn bài giảng ở nhà Soạn bài giảng ở nhà Soạn bài giảng ở nhà
Chiều Soạn bài giảng ở nhà Làm việc BM Soạn bài giảng ở nhà Soạn bài giảng ở nhà Soạn bài giảng ở nhà
9

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Làm việc tại Bm
Chiều Làm việc tại Bm Dạy khu 1 Làm việc tại Bm

Dạy hồ bơi

Dạy khu 1
10

Cô Thị Thúy

Trưởng BM Vật lý

Sáng Nghiên cứu tài liệu Học AV Nghiên cứu tài liệu Học AV Ra đề thi hết môn
Chiều Nghiên cứu tài liệu Họp Công đoàn

dạy lớp DA16XD

B51.102

Nghiên cứu tài liệu Ra đề thi hết môn
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Họp Ban tư vấn tuyển sinh 2017 Họp Chi bộ Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy CA16CK,KD- A42.301 Báo cáo nghiệm thu đề tài
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Họp Chi bộ Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Dạy khu 2 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Chánh VPK

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Họp Chi bộ Làm việc tại Khoa Tham gia HĐTS
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Tham gia HĐTS
4

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán

Sáng Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Dạy Khu I Dạy Khu I Làm việc tại BM
Chiều Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Dạy Khu III Dạy Khu III Nghiên cứu bài dạy
5

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM PTN BM BM
Chiều PTN PTN Trực BM PTN BM
6

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Nghiên cứu tài liệu Dạy lớp DA16RHM Dạy lớp DA16YDKB Dạy lớp DA16YDKB Dạy lớp DA16YDKB
Chiều Nghiên cứu tài liệu Chuẩn bị bài dạy Dạy lớp DA16YDKA Dạy lớp DA16YDKA Dạy lớp DA16RHM
7

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Soạn đề thi

Làm phách

thi TS

Làm phách

thi TS

Làm phách

thi TS

Dạy E41.401
Chiều Soạn đề thi

Làm phách

thi TS

Làm phách

thi TS

Dạy A22.111 NC tài liệu
8

Nguyễn Thị Ngọc Xuân

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Trực BM

Dạy Khu 1

B31.201

Soạn bài giảng  ở nhà Soạn bài giảng  ở nhà Soạn bài giảng  ở nhà
Chiều Soạn bài giảng  ở nhà Làm việc BM Soạn bài giảng  ở nhà Soạn bài giảng  ở nhà Soạn bài giảng  ở nhà
9

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Làm việc tại Bm
Chiều Làm việc tại Bm Dạy khu 1 Làm việc tại Bm

Dạy hồ bơi

Dạy khu 1
10

Cô Thị Thúy

Trưởng BM Vật lý

Sáng Nghiên cứu tài liệu Học AV Nghiên cứu tài liệu Học AV Ra đề thi hết môn
Chiều Nghiên cứu tài liệu Họp Công đoàn

dạy lớp DA16XD

B51.102

Nghiên cứu tài liệu Ra đề thi hết môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271