ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

011632
Số khách trực tuyến 54

10

Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin
Chiều Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin Đi học Philippin
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy C61.102 Làm việc tại Khoa Dạy C11.502
Chiều Dạy B71.101 Làm việc tại Khoa Dạy B21.205 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
Chiều Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Dạy A21.102 Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Giảng dạy DA14CNTP (D31.105) Giảng dạy DA14CNTPB (D31.107) Giảng dạy CA15CXH (C11.107)
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Dạy tiết 1234 Dạy tiết 1234 Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy
Chiều Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy
7

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM BM BM
Chiều BM BM A21.102 BM
8

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng BM Dạy D31.102 Soạn bài dạy Dạy D31.101 NC tài liệu
Chiều Kiểm tra CB Soạn bài dạy Soạn bài dạy NC tài liệu NC tài liệu
9

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Làm việc ở BM Viết đề án Viết đề án Dạy ở khu I Dạy ở khu I
Chiều Làm việc ở BM Làm việc ở BM Làm việc ở BM Làm việc ở bộ môn Làm việc ở bộ môn
10 Nguyễn Tấn Phát Sáng NC tài liệu Làm việc BM NC tài liệu Làm việc BM NC tài liệu
Chiều NC tài liệu NC tài liệu Dạy khu E  Dạy khu E Dạy khu E
11

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy hồ bơi Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Làm việc ở BM Làm việc ở BM Dạy hồ bơi Dạy khu 1

10

Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Công tác Hà Nội Công tác Hà Nội Công tác Hà Nội Công tác Hà Nội Công tác Hà Nội
Chiều Công tác Hà Nội Công tác Hà Nội Công tác Hà Nội Công tác Hà Nội Công tác Hà Nội
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Họp W2 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
Chiều Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng   Giảng dạy DA14CNTP (D31.105) Giảng dạy DA14CNTPB (D31.107) Giảng dạy CA15CXH (C11.107)  
Chiều   Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM  
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Làm việc tại BM Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM
Chiều Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy
7

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM BM BM BM
Chiều BM BM BM BM B51.202
8

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng BM Dạy D31.102 Phản biện nghiệm thu NCKH cấp Khoa Dạy D31.101

Chấm bài

thi KT

Chiều Soạn bài dạy Soạn bài dạy Soạn bài dạy Soạn bài dạy

Chấm bài

thi KT

9

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Lấy thông tin làm NCKH tại Tiểu Cần Thi giảng viên chính ở Cần Thơ Thi giảng viên chính ở Cần Thơ Thi giảng viên chính ở Cần Thơ Làm việc ở Bm
Chiều Lấy thông tin làm NCKH tại Tiểu cần Thi giảng viên chính ở Cần Thơ Thi giảng viên chính ở Cần Thơ Thi giảng viên chính ở Cần Thơ Làm việc ở Bm
10 Nguyễn Tấn Phát Sáng NC tài liệu Làm việc BM NC tài liệu Làm việc BM NC tài liệu
Chiều NC tài liệu NC tài liệu Dạy khu E  Dạy khu E Dạy khu E
11

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng   Dạy hồ bơi Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều   Làm việc ở BM Làm việc ở BM Dạy hồ bơi Dạy khu 1

10

Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng

Tư vấn

tuyển sinh

Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Đi công tác Đi công tác
Chiều

Tư vấn

tuyển sinh

Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Đi công tác Đi công tác
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng

Tư vấn

tuyển sinh

Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều

Tư vấn

tuyển sinh

Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Khoa Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
Chiều Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Khoa Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng

Tư vấn

tuyển sinh

Giảng dạy DA14CNTP (D31.105) Giảng dạy DA14CNTPB (D31.107) Giảng dạy CA15CXH (C11.107) Làm việc tại BM
Chiều

Tư vấn

tuyển sinh

Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Làm việc tại BM Làm việc tại BM Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Làm việc tại BM
Chiều Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL
7

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM BM BM BM
Chiều BM BM BM BM Giảng dạy (51.202)
8

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng BM Giảng dạy D31.102 Soạn bài dạy Giảng dạy D31.101 Nghiên cứu TL
Chiều Soạn bài dạy Soạn bài dạy Soạn bài dạy Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL
9

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng

TV tuyển

sinh ở Đồng

Tháp

Làm việc ở Bm Nghiên cứu TL ở Thư Viện Nghiên cứu TL ở Thư Viện Nghiên cứu TL ở Thư Viện
Chiều

TV tuyển

sinh ở Đồng

Tháp

Làm việc ở Bm Làm việc ở Bm Làm việc ở Bm Làm việc ở Bm
10 Nguyễn Tấn Phát Sáng
Chiều
11

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng
Chiều

10

Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng

Nghỉ Tết Tây

Dạy lớp DA17KD, Phòng B51.101/1 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Nghỉ Tết Tây Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Nghỉ Tết Tây Dạy PTNVLDC Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Nghỉ Tết Tây Dạy PTNVLDC Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Nghỉ Tết Tây Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
Chiều Nghỉ Tết Tây Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Nghỉ Tết Tây Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Nghỉ Tết Tây Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Nghỉ Tết Tây Giảng dạy DA14CNTP (D31.105) Giảng dạy DA14CNTPB (D31.107) Giảng dạy CA15CXH (C11.107)
Chiều Nghỉ Tết Tây Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Nghỉ Tết Tây Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Dạy tiết 1234 Làm việc tại BM
Chiều Nghỉ Tết Tây Dạy tiết 6789 Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy
7

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng Nghỉ Tết Tây BM BM BM Dạy bù
Chiều Nghỉ Tết Tây BM BM BM Dạy bù
8

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Nghỉ Tết Tây BM Chấm bài thi KT Chấm bài thi KT Chấm bài thi KT
Chiều Nghỉ Tết Tây Soạn bài dạy Chấm bài thi KT Chấm bài thi KT Chấm bài thi KT
9

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Nghỉ Tết Tây Làm việc ở Bm Đi thu thập dữ liệu Làm việc ở Bm Đi thu thập dữ liệu
Chiều Nghỉ Tết Tây Làm việc ở Bm Làm việc ở Bm Làm việc ở Bm Làm việc ở Bm
10 Nguyễn Tấn Phát Sáng Nghỉ Tết Tây Làm việc BM NC tài liệu Làm việc BM NC tài liệu
Chiều Nghỉ Tết Tây NC tài liệu NC tài liệu NC tài liệu NC tài liệu
11

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Nghỉ Tết Tây Dạy hồ bơi Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Nghỉ Tết Tây Làm việc ở BM Làm việc ở BM Dạy hồ bơi Dạy khu 1

10

Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng

Tham gia Tổ kiểm tra của Đảng ủy

Dạy lớp DA17KD, Phòng B51.101/1 Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Họp Chi bộ tháng 12
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Dạy PTNVLDC Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Dạy PTNVLDC Dạy PTNVLDC Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
Chiều Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần Làm việc tại Tiểu Cần
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Giảng dạy DA14CNTP (D31.105) Giảng dạy DA14CNTPB (D31.107) Giảng dạy CA15CXH (C11.107)
Chiều Làm việc tại BM Làm việc tại BM Làm việc tại BM
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Dạy tiết 1234 Làm việc tại BM
Chiều Nghiên cứu bài dạy Dạy tiết 6789 Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy
7

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM BM BM Dạy bù
Chiều BM BM BM BM Dạy bù
8

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng BM Soạn bài dạy BM

Chấm bài

thi KT

Chấm bài

thi KT

Chiều Soạn bài dạy Soạn bài dạy BM Dạy khu 1 Họp CB
9

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Làm việc ở Bm Chấm thi Đi thu thập dữ liệu Làm việc ở Bm Đi thu thập dữ liệu
Chiều Chấm thi Làm việc ở Bm Làm việc ở Bm Làm việc ở Bm Làm việc ở Bm
10 Nguyễn Tấn Phát Sáng Làm việc BM Họp BM Dạy lớp CA15TH Tập huấn CTXH Tập huấn CTXH
Chiều NC tài liệu NC tài liệu

Làm việc BM

Tập huấn CTXH Tập huấn CTXH
11

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Họp BM Dạy hồ bơi Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Dạy khu 1 Làm việc ở BM Làm việc ở BM Dạy hồ bơi Dạy khu 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271