ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

011328
Số khách trực tuyến 24
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Dạy khu I Dạy khu I Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Dự hội nghị tại TDTT tỉnh Dạy khu I Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Dạy tại A42.202 Trực chấm thi tốt nghiệp Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK
Chiều

Dạy tại A42.301

Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Trực chấm thi tốt nghiệp Trực chấm thi tốt nghiệp
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Dạy D31.104 Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Làm việc tại BM Làm việc tại Bộ môn Làm việc tại Bộ môn Làm việc tại Bộ môn Làm việc tại Bộ môn
Chiều Liên lạc Ban TVCT Workshop 2 Làm việc tại Bộ môn Làm việc tại Bộ môn Làm việc tại Bộ môn
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Làm việc tại BM Dạy khu II Nghiên cứu bài dạy Chấm thi TS Dạy khu I
Chiều Dạy khu I Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Chấm thi TS Chấm thi TS
7

Nguyễn Tấn Tài

Phó BM Khoa học Vật liệu

Sáng Trực tại VP Bộ môn Đi tư vấn tuyển sinh tại Bến Tre Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL
Chiều Nghiên cứu TL Đi tư vấn tuyển sinh tại Bến Tre Dạy tại B21.107 Dạy tại A42.207 Nghiên cứu TL
8

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM DẠY DẠY DẠY
Chiều BM DẠY Trực BM BM BM
9

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Chuẩn bị bài dạy Chuẩn bị bài dạy Dạy lớp DA16DA Dạy lớp DA16DB Dạy lớp DA16DA
Chiều Dạy lớp DA16DB Dạy lớp DE16D11 Dạy lớp DE16D11 Trực bộ môn Chuẩn bị bài dạy
10

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng DạyC11.208 DạyC51.202 NC tài liệu NC tài liệu Trực BM
Chiều DạyE21.207 NC tài liệu Dạy B32.203 Dạy E21.107 Dạy B21.103
11

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Làm việc ở BM Dạy khu II Dạy ở khu I Làm việc ở BM Làm việc ở BM
Chiều Nghiện cứu TL Làm việc ở BM Làm việc ở BM Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL
12

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Làm việc tại BM Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Dạy khu I Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy khu 1 Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Dạy tại A42.202 Làm việc tại VPK Đi công tác Cần Thơ Làm việc tại VPK Day Đồng Tháp
Chiều

Dạy tại A42.301

Làm việc tại VPK Đi công tác Cần Thơ Làm việc tại VPK Day Đồng Tháp
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Dạy D31.104 Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng Làm việc tại BM Làm việc tại Bộ môn Làm việc tại Bộ môn Làm việc tại Bộ môn Làm việc tại Bộ môn
Chiều Liên lạc Ban TVCT Workshop 2 Làm việc tại Bộ môn Làm việc tại Bộ môn Làm việc tại Bộ môn
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Dạy khu I Dạy khu II Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Dạy khu I
Chiều Dạy khu I Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy
7

Nguyễn Tấn Tài

Phó BM Khoa học Vật liệu

Sáng Trực tại VP Bộ môn Đi tư vấn tuyển sinh tại Bến Tre Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL
Chiều Nghiên cứu TL Đi tư vấn tuyển sinh tại Bến Tre Dạy tại B21.107 Dạy tại A42.207 Nghiên cứu TL
8

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM DẠY DẠY BM
Chiều BM DẠY Trực BM BM BM
9

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Chuẩn bị bài dạy Chuẩn bị bài dạy Dạy lớp DA16DA Dạy lớp DA16DB Dạy lớp DA16DA
Chiều Dạy lớp DA16DB Dạy lớp DE16D11 Dạy lớp DE16D11 Trực bộ môn Chuẩn bị bài dạy
10

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng NC tài liệu DạyC51.202 NC tài liệu NC tài liệu Trực BM
Chiều DạyA54.101 NC tài liệu Dạy B32.203 Dạy E21.107 Dạy B21.103
11

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Làm việc ở BM Dạy khu II Dạy ở khu I Làm việc ở BM Thăm trung tâm bảo trợ XH
Chiều Nghiện cứu TL Làm việc ở BM Nghiện cứu TL Nghiên cứu TL Nghiên cứu tài liệu
12

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Làm việc tại BM Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Làm việc tại Khoa Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines
Chiều Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng

Tư vấn tuyển sinh ở Lương Hòa

Dạy khu I Làm việc tại Khoa Dạy khu 2 Làm việc tại Khoa
Chiều Họp Wordshop 3 Dạy khu I Làm việc tại Khoa Dạy khu 1 Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Dạy tại A42.202 Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK

Dạy tại B31.201

Tham gia Hội đồng thi tốt nghiệp
Chiều Dạy tại E31.302 Dạy tại B31.101 Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Tham gia Hội đồng thi tốt nghiệp
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Dạy D31.104 Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng TVTS Làm việc tại Bộ môn Làm việc tại Bộ môn Làm việc tại Bộ môn Làm việc tại Bộ môn
Chiều Làm việc tại Bộ môn Làm việc tại Bộ môn Làm việc tại Bộ môn Họp bộ môn Làm việc tại Bộ môn
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán ứng dụng

Sáng Dạy khu I Dạy khu II Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Dạy khu I
Chiều Dạy khu I Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy
7

Nguyễn Tấn Tài

Phó BM Khoa học Vật liệu

Sáng Đi tư vấn tuyển sinh tại Trà Cú Nghiên cứu TL Dạy tại B71.505 Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL
Chiều Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL Dạy tại B21.107 Dạy tại A42.207 Nghiên cứu TL
8

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM DẠY DẠY BM
Chiều BM DẠY Trực BM BM BM
9

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Chuẩn bị bài dạy Chuẩn bị bài dạy Dạy lớp DA16DA Dạy lớp DA16DB Dạy lớp DA16DA
Chiều Dạy lớp DA16DB Dạy lớp DE16D11 Dạy lớp DE16D11 Trực bộ môn Chuẩn bị bài dạy
10

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng NC tài liệu Soạn bài dạy NC tài liệu Dạy A21.101 Trực BM
Chiều NC tài liệu DạyE31.403 Dạy B32.203 Dạy E21.107 Dạy B21.103
11

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý-Công tác xã hội.

Sáng Tư vấn tuyển sinh ở Trà Cú Dạy khu II Dạy ở khu I Làm việc ở BM Làm việc ở BM
Chiều Làm việc ở BM Làm việc ở BM Nghiên cứu tài liệu Nghiên cứu TL Nghiên cứu TL
12

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Làm việc tại BM Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1

                                                                                                                                                                                                                           

TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines
Chiều Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng

Tư vấn tuyển sinh ở Duyên Hải

Dạy khu I Làm việc tại Khoa Dạy khu 2 Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Dạy khu I Làm việc tại Khoa Dạy khu 1 Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng

Tư vấn tuyển sinh ở Duyên Hải

Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK

Dạy tại B31.201

Làm việc tại VPK
Chiều Dạy tại E31.302 Dạy tại B31.101 Làm việc tại VPK Học nghị quyết Làm việc tại VPK
4

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Dạy khu I Dạy khu II Nghiên cứu bài dạy Học chính trị Dạy khu I
Chiều Dạy khu I Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng TVTS Làm việc tại Bộ môn Làm việc tại Bộ môn Học chính trị Làm việc tại Bộ môn
Chiều Làm việc tại Bộ môn Làm việc tại Bộ môn Làm việc tại Bộ môn Họp bộ môn Làm việc tại Bộ môn
6

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Dạy D31.103 Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
Chiều Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK Làm việc VPK
7

Nguyễn Tấn Tài

Phó BM Khoa học Vật liệu

Sáng Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL Dự Hội nghị Khoa học quốc tế (Ấn độ) Dự Hội nghị Khoa học quốc tế (Ấn độ) Dự Hội nghị Khoa học quốc tế (Ấn độ)
Chiều Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL Dự Hội nghị Khoa học quốc tế (Ấn độ) Dự Hội nghị Khoa học quốc tế (Ấn độ) Dự Hội nghị Khoa học quốc tế (Ấn độ)
8

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM DẠY DẠY BM
Chiều BM BM Trực BM BM Khám bệnh TpHCM
9

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Chuẩn bị bài dạy Chuẩn bị bài dạy Dạy lớp DA16DA Dạy lớp DA16DB Dạy lớp DA16DA
Chiều Dạy lớp DA16DB Dạy lớp DE16D11 Dạy lớp DE16D11 Trực bộ môn Chuẩn bị bài dạy
10

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Dạy E41.401 Soạn bài dạy NC tài liệu Dạy E41.401 Trực BM
Chiều Dạy E41.401 Dạy A21.101 Dạy B32.203 Dạy E21.107 Dạy B21.103
11

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Đi học ở HN Đi học ở HN Đi học ở HN Đi học ở HN Đi học ở HN
Chiều Đi học ở HN Đi học ở HN Đi học ở HN Đi học ở HN Đi học ở HN
12

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy khu 1 Làm việc tại BM Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1 Dạy khu 1
Chiều Dạy khu 1 Dạy khu 1 Làm việc tại BM Học nghị quyêt Dạy khu 1
TT Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines
Chiều Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines Đi học tại Philippines
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa, kiêm Trưởng BM KH Vật liệu

Sáng Dạy B31.101 Dạy B21.207 Làm việc tại Khoa Dạy khu 2 Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Dạy khu 1 Làm việc tại Khoa Dạy khu 1 Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK
Chiều Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK
Chiều Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK Làm việc tại VPK
5

Lê Minh Tâm

Trưởng BM Toán ứng dụng

Sáng

Làm việc tại

Bộ môn

Công tác tại TP HCM Công tác tại TP HCM Công tác tại TP HCM Làm việc tại BM
Chiều

Làm việc tại

Bộ môn

Công tác tại TP HCM Công tác tại TP HCM Công tác tại TP HCM Làm việc tại BM
6

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán ứng dụng

Sáng Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM
Chiều Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy
7

Cao Hữu Hòa

Phó BM Toán ứng dụng

Sáng          
Chiều          
8

Nguyễn Tấn Tài

Phó BM Khoa học Vật liệu

Sáng Nghiện cứu TL Dự Hội Thảo tại TpHCM Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL
Chiều Nghiện cứu TL Dự Hội Thảo tại TpHCM Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL Nghiện cứu TL
9

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM BM DẠY DẠY BM
Chiều BM BM Trực BM BM Khám bệnh
10

Nguyễn Thị Phấn

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Chấm bài Trực Bộ môn Chấm bài Chấm bài Chuẩn bị bài dạy
Chiều Chấm bài DE16D11 DE16D11 Chấm bài Chuẩn bị bài dạy
11

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng Dạy E41.401 Soạn bài dạy NC tài liệu Dạy E41.401 NC tài liệu
Chiều Dạy E41.401 Dạy C11.105 NC tài liệu Dạy C11.105 Làm việc ở BM
12

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Làm việc ở BM Dạy khu II Dạy ở khu I Họp tại BM Tư vấn tuyển sinh ở VL
Chiều Nghiện cứu TL Làm việc ở BM Dạy ở khu II Nghiện cứu TL Dạy ở KG
13

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Chấm thi Chấm thi Chấm thi Chấm thi Dạy khu 1
Chiều Chấm thi Chấm thi Chấm thi Chấm thi Dạy khu 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271