ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

011632
Số khách trực tuyến 69

LỊCH TRỰC BỘ MÔN GDTC

TUẦN 4 THÁNG 10 TỪ NGÀY 24/10/2016 ĐẾN 30/10/2016

 

 

Họ tên

 Thứ

 Buổi

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Từ 7h15-11h

Sáng

Văn Chính Quốc Thái Kiên Hậu Ánh Loan Ánh Loan
Từ 13h30-17h

Chiều

Kiên Hậu Quốc Nam Toàn Năng Thái Phương Thanh Nhã

TOÀN THỂ BM GDTC

Sáng thứ năm 9h00-11h; Sáng thứ sáu 9h00-11h; tập thể lực và rèn luyện chuyên môn hàng tuần tại khu 4.

  • LƯU Ý: BM tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác giảng dạy và các hoạt động chung theo quy định hiện hành. Yêu cầu các thành viên thực hiện nghiên túc các kế hoạch.

 

                     TRƯỞNG BỘ MÔN

Nơi nhận: VPK, GV BM.                                                                                                                (Đã ký)

              

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271