ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

011328
Số khách trực tuyến 35

Địa điểm: Văn phòng bộ môn tâm lý - B11.402

Điện thoại: 0743-855246 (278)

Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng Cô Xuân Cô Thuý Cô Mai Thầy Tài Cô Mai
Chiều Cô Hương Thầy Sia
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271