ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

011632
Số khách trực tuyến 72

Lịch trực  Bộ môn

(Từ ngày 11/9 đến 31/12/2017)

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Cô Thúy Thầy Phát CôHương

Cô Thúy

Thầy Sia
Chiều Cô Mai     Thầy Phát  

                            Lịch trực  Bộ môn

                                     (Từ ngày 1/1 đến 31/5/2018 )

 

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Cô Thúy Thầy Phát

Thầy Sia

 
Chiều  Cô Mai  CôHương Cô Thúy  

  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271