ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

011452
Số khách trực tuyến 15

Địa điểm: Văn phòng bộ môn tâm lý- Công tác Xã hội 

                    (từ ngày 04/7/2017 đến 04/8/2017)  tại phòng B11.402

Điện thoại: 02943-855246 (278)

Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng Cô Thúy Cô Mai Cô Thúy Cô Thúy
Chiều Cô Mai  Cô Hương  Thầy Sia  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271