ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY

Lượt truy cập

011257
Số khách trực tuyến 44
 cocautochuc
Tổng số viên chức của khoa là 42 viên chức, trong đó có 01 Tiến sỹ, 04 nghiên cứu sinh, 21 Thạc sỹ, 05 cao học và 11 đại học.

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271