ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

011632
Số khách trực tuyến 74

 IMG 0771        Lúc 10 giờ, ngày 29/11/2016, tại phòng B11.405, Khu 1 Đại học Trà Vinh đã diễn ra Hội thảo khoa học “Chế tạo hạt Nano oxit sắt từ với lớp phủ Polymer có gắn Protein để ứng dụng trong chẩn đoán”. Thạc sỹ Nguyễn Văn Sáu - Chủ nhiệm đề tài Nghiên cứu khoa học đã báo cáo những kết quả nghiên cứu trong quá trình triển khai đề tài và các chuyên gia, các nhà khoa học đã đóng góp và trao đổi về kết quả nghiên cứu này. Những ý kiến đóng góp của Quý đại biểu sẽ giúp chủ nhiệm đề tài hoàn thiện tốt hơn kết quả nghiên cứu của đề tài và tạo cở sở để Hội đồng Khoa học Trường tổ chức nghiệm thu đề tài.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271