ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

011632
Số khách trực tuyến 37

TinKH          Sáng, ngày 13 tháng 12 năm 2016, Hội đồng khoa học Khoa KHCB đã tổ chức xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học cấp khoa: “Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho môn Sinh học và Di truyền với sự hỗ trợ của phần mềm Vitesta” của Th.s Lê Thị Mộng Thường.

         Thành phần Hội đồng khoa học gồm TS. Thi Trần Anh Tuấn (Chủ tịch Hội đồng) cùng các Thạc sĩ chuyên môn làm ủy viên. Đề tài nghiên cứu thành công sẽ góp phần to lớn trong việc nâng cao chất lượng câu hỏi trắc nghiệm cho bộ đề thi trắc nghiệm của Bộ môn Hóa Sinh nói riêng và Khoa KHCB nói chung. Đồng thời kết quả nghiên cứu còn sử dụng để triển khai cách ứng dụng phần mềm Vitesta trong phân tích và đánh giá câu hỏi trắc nghiệm cho giáo viên các cấp trong tỉnh Trà Vinh.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271