ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

011632
Số khách trực tuyến 75
image001 image004
Tiến sĩ Thi Trn Anh Tun - phó trưởng khoa Khoa hc Cơ bn trao hc bng cho hc sinh trường THPT Duyên Hi. Tiến sĩ Lê Minh Tâm - Trưởng B môn Toán ng dng – khoa Khoa hc Cơ bn trao hc bng cho hc sinh trường THPT Long Hòa - Duyên Hi.

Sáng ngày 06 tháng 03 năm 2017, đi din lãnh đo khoa Khoa hc Cơ bn: thy Thi Trn Anh Tun- phó trưởng khoa, thy Trn Minh Tâm- phó trưởng khoa cùng các thy, cô trong Khoa đã đến tư vn tuyn sinh và trao 06 sut hc bng cho các em hc sinh (mi sut tr giá 500.000 đng) ti trường THPT Cu Ngang B – Huyn Cu Ngang; trường THPT Long Hu và trường THPT Duyên Hi – Th xã Duyên Hi. Trong chuyến công tác, đi din lãnh đo khoa Khoa hc Cơ bn đã to mi quan h và ký kết hp tác vi các trường THPT v vic h tr công tác nghiên cu khoa hc trong hc sinh và giáo viên ca các trường thuc các lĩnh vc toán, lý, hóa và sinh hc.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271