1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên:
Năm sinh:
Mã cán bộ:
Chức vụ:
Học vị/học hàm:
Đơn vị công tác:
Email:
Điện thoại:
Nơi làm việc:
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
3. Giảng dạy
4. Lĩnh vực nghiên cứu
5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
5.2. Các bài báo khoa học
6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271