1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Trần Minh Tâm
Năm sinh: 1981
Mã cán bộ: T57-A1(V.07.01.03) - 00407
Chức vụ: Chánh Văn phòng Khoa
Học vị/học hàm: Thạc sỹ
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ bản
Email: tmtam@tvu.edu.vn
Điện thoại: 0919718095
Nơi làm việc: Văn phòng Khoa, Khoa Khoa học cơ bản
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Cử nhân Đại học Cần Thơ Sư phạm Toán học 9/2000-8/2004
Thạc Sĩ Đại học Cần Thơ Lý thuyết xác suất và thống kê toán 9/2007-5/2010
3. Giảng dạy

- Xác suất và thống kê;

- Xác suất - thống kê y học;

- Toán cao cấp;

4. Lĩnh vực nghiên cứu

- Thống kê ứng dụng; 

- Mô phỏng số bằng phương pháp Monte Carlo.

5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
5.2. Các bài báo khoa học
- Hội thảo khoa học trong nước
  1/

Báo cáo về “Phương pháp mô phỏng monte Carlo với xấp xỉ nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên” tại Tiểu ban Ứng dụng của Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 “Xác suất – Thống kê: Nghiên cứu, Ứng dụng và giảng dạy” được tổ chức tại Vinh từ ngày 20-22/5/2010.

- Đề tài luận văn
  1/

Đề tài luận văn thạc sỹ “Phương pháp mô phỏng monte Carlo để giải phương trình vi phân ngẫu nhiên”.

6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271