1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Võ Ngọc Giàu
Năm sinh: 10/2/1987
Mã cán bộ: T57-HĐ
Chức vụ: Chuyên viên
Học vị/học hàm: Cử nhân
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ Bản
Email: vogiau@tvu.edu.vn
Điện thoại: 0977.593.797
Nơi làm việc: Văn phòng Khoa, Khoa Khoa học cơ bản
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Cử nhân Đại học Trà Vinh Quản trị kinh doanh 10/2006-10/2009
3. Giảng dạy
4. Lĩnh vực nghiên cứu
5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
5.2. Các bài báo khoa học
6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271