1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: ThS. Cô Thị Thúy
Năm sinh: 28/12/1978
Mã cán bộ: T57-A1(15.111)-14197
Chức vụ: Chánh Văn phòng Khoa
Học vị/học hàm: Thạc sĩ
Đơn vị công tác: Văn phòng Khoa - Khoa Khoa học Cơ bản
Email: ctthuy@tvu.edu.vn
Điện thoại: 0918 09 09 87
Nơi làm việc: Phòng B11.405, Văn phòng Khoa - Khoa Khoa học Cơ bản
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Cử nhân Đại học Cần Thơ Sư phạm Vật lí 9/1997-9/2001
Thạc Sĩ Đại học Cần Thơ Vật lí – Kỹ thuật 8/2005-8/2008
3. Giảng dạy

- Vật lí đại cương A1 (Cơ - Nhiệt);

- Vật lí đại cương A2 (Điện - Quang),

- Vật lí - Lý Sinh

4. Lĩnh vực nghiên cứu

- Vật lí - Kỹ thuật

5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
5.2. Các bài báo khoa học
6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271