1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Ths. Trương Thị Ngọc Chinh
Năm sinh: 6/8/1977
Mã cán bộ: T57-A1(V.07.01.03)-03550
Chức vụ: Giảng viên
Học vị/học hàm: Thạc sĩ
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ Bản
Email: ngocchinh@tvu.edu.vn
Điện thoại: +84 0908194909
Nơi làm việc: Bộ môn Vật lý - Khoa Khoa học Cơ bản
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Cử nhân TTGDTX Trà Vinh, Đại học Cần Thơ Vật lí 1996-2000
Thạc Sĩ Đại học Cần Thơ Vật lí Lí thuyết 2004-2007
3. Giảng dạy

- Vật lí đại cương A1 (Cơ - Nhiệt);

- Vật lí đại cương A2 (Điện - Quang),

 -Vật Lí và lý Sinh

4. Lĩnh vực nghiên cứu

- Vật lí lí thuyết và vật lý toán

5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
- Đề tài cấp trường
  1/ “Áp dụng phương pháp dạy học tích cực môn vật lý đại cương ”, (2009-2010)(đã nghiệm thu)
5.2. Các bài báo khoa học
6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271