1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Ths.Nguyễn Thị Yến Linh
Năm sinh: 1973
Mã cán bộ: T57-A2.1(V.07.01.02)-12676
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị/học hàm: Thạc sĩ. GVC
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ Bản
Email: yenlinh@tvu.edu.vn
Điện thoại: 0918428264
Nơi làm việc: Khoa Khoa học cơ bản
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Cử nhân Đại học Cần Thơ Sư phạm Sinh 9/1992 - 8/1996
Thạc Sĩ Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM Sinh lý Người & Động vật 2002 - 2005
3. Giảng dạy

- Sinh học đại cương.

- Sinh lý Người & Động vật .

- Tế bào học ĐC

- Mô ĐC

4. Lĩnh vực nghiên cứu

- Sinh học

- Sinh lý Người

- Sinh lý Động vật

5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
- Đề tài cấp trường
  1/ Đánh giá hiệu quả tái sử dụng dung dịch ngâm chuyển giới tính cá rô phi (Oreochromis niloticus) toàn đực.
  2/ Thực nghiệm chuyển giới tính cá rô đồng (Anabas testudineus) toàn cái tại Trà Vinh
5.2. Các bài báo khoa học
- Tạp chí Việt Nam
  1/

Kích thích sinh sản cá chép (Cyprinus carpio) bằng 17,20P (17α-Hydroxy-20β-Dihydroprogesteron). – Tạp chí Khoa học Thủy sản, 2006, Đại học Cần Thơ

- Đề tài luận văn
  1/

Luận văn thạc sĩ: Kích thích sinh sản cá chép (Cyprinus carpio) bằng 17,20P (17α-Hydroxy-20β-Dihydroprogesteron) và khử dính trứng cá chép.

6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271