1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Ths.Lê Thị Mộng Thường
Năm sinh: 1977
Mã cán bộ: T57-A1(V.07.01.03)-03565
Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn
Học vị/học hàm: Thạc sĩ
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ Bản
Email: ltmthuong@tvu.edu.vn
Điện thoại: 01254590447
Nơi làm việc: Khoa Khoa học cơ bản
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Cử nhân Đại học Cần Thơ Sư phạm Sinh 9/1995 - 6/1999
Thạc Sĩ Đại học SP Hà Nội Sinh học 01/2001-12/2003
3. Giảng dạy

- Sinh học đại cương.

- Sinh học và di truyền

4. Lĩnh vực nghiên cứu

- Sinh học

5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
5.2. Các bài báo khoa học
- Đề tài luận văn
  1/

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu phản ứng kiểu hình của các dòng lúa Dự đột biến qua các mùa vụ và sự di truyền một số tính trạng ở các tổ hợp lai giữa dòng Dự đột biến 2, Tám Xuân Đài đột biến 3,4 với các giống lúa cao sản (DT10, Q5).

6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271