1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Ths.Tạ Phương Hùng
Năm sinh: 9/8/1978
Mã cán bộ: T57-A1(V.07.01.03)-03556
Chức vụ: Giảng viên
Học vị/học hàm: Thạc sĩ
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ Bản
Email: tphhung@tvu.edu.vn
Điện thoại: 0919 328 916
Nơi làm việc: Bộ môn Hóa Sinh – Khoa Khoa học cơ bản
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Cử nhân Đại học Cần Thơ Sinh học 10/1997-10/2001
Thạc Sĩ Đại học Sư phạm Hà Nội PPGD Sinh học 9/2005-12/2007
3. Giảng dạy

- Sinh học và di truyền;

- Sinh học đại cương,

- Phòng bệnh và đảm bảo an toàn

4. Lĩnh vực nghiên cứu

- Sinh học

5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
- Đề tài cấp trường
  1/ Rèn luyện cho sinh vien Cao đẳng Sư phạm kĩ năng sử dụng tư liệu để tổ chức hoạt động học tập trong dạy học sinh học 8 (chương III, IV và V).
5.2. Các bài báo khoa học
- Tạp chí Việt Nam
  1/

Sử dụng thiết bị smartphone hỗ trợ đánh giá quá trình khi giảng dạy học phần Sinh học và di truyền.

6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271