1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Ths.Huỳnh Thị Ngọc Trinh
Năm sinh: 27/2/1987
Mã cán bộ: 00417
Chức vụ: Giảng viên
Học vị/học hàm: Thạc sĩ - GVC
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ Bản
Email: htntrinh99@tvu.edu.vn
Điện thoại: +84947646539
Nơi làm việc: Bộ môn Hóa Sinh – Khoa Khoa học cơ bản
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Cử nhân Đại học Cần Thơ Cử nhân Hóa học 9/2005-9/2009
Thạc Sĩ Đại học Trà Vinh Kỹ thuật Hóa học 1/2015-1/2017
3. Giảng dạy

- Hóa học Đại cương; 

- Hóa học

- Hóa hữu cơ

4. Lĩnh vực nghiên cứu

- Hóa học, vật liệu Hóa học ứng dụng cho Dược.

- Vật liệu xử lý nước.

5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
5.2. Các bài báo khoa học
- Tạp chí Việt Nam
  1/

Khảo sát giá trị dinh dưỡng của cây Trichanthera Gigantea tại các cùng sinh thái khác nhau ở  Đồng Bằng Sông Cửu Long” đăng trên Tạp Chí Khoa học Đại học Trà Vinh và đăng trên tạp chí ISSN 1859-3488 Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

  2/

Nghiên cứu cấu trúc và tính hấp phụ amonium trong nước của than Trà Bắc” trên Tạp Chí Khoa học Đại học Trà Vinh và đăng trên tạp chí ISSN 1859-3488 Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

  3/

So sánh khả năng hấp phụ một số hợp chất hữu cơ của than hoạt tính Trà Bắc trước và sau khi tẩm kim loại chuyển tiếp” đăng trên tạp chí ISSN 1859-3488 Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.

6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271