1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: ThS. Ngô Thị Kim Dung
Năm sinh: 1987
Mã cán bộ: 00418
Chức vụ: Giảng viên
Học vị/học hàm: Thạc sĩ
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ Bản
Email: ntkdung@tvu.edu.vn
Điện thoại: +84975 123 453
Nơi làm việc: Bộ môn Hóa Sinh – Khoa Khoa học cơ bản
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Kỹ Sư Đại học Cần Thơ Công nghệ Hóa học 09/2005-04/2010
Thạc sĩ Đại học Khoa học Tự Nhiên Hóa Hữu Cơ 12/2014-12/2016
3. Giảng dạy

- Hóa học đại cương

- Hóa đại cương – vô cơ

- Hóa Hữu cơ

- Hóa học

4. Lĩnh vực nghiên cứu

- Chất lỏng ion ứng dụng trong phản ứng Fridel-Crafts, Paal-Knorr, pin mặt trời DSC

5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
5.2. Các bài báo khoa học
- Tạp chí Việt Nam
  1/

Ngô Thị Kim Dung, Phạm Phước Nhẫn, Xác định hàm lượng protein thô ở một số loại hạt ăn được, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, 15, (2014), 5-7.

6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271