1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Nguyễn Văn Sia
Năm sinh: 27/12/1974
Mã cán bộ: T57-A1(V.07.01.06)-16347
Chức vụ: Giảng viên
Học vị/học hàm: Thạc sĩ
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ Bản
Email: asia@tvu.edu.vn
Điện thoại: 0916684136
Nơi làm việc: Bộ môn Tâm lý - Khoa Khoa học cơ bản
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Cử nhân Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tâm lý học – Giáo dục 9/1993 – 6/1997
Thạc Sĩ Đại học Sư phạm Hà Nội Giáo dục học 8/2001- 6/2003
3. Giảng dạy

- Giáo dục học Đại cương

- Tâm lý học đại cương

- Tâm lý giao tiếp - Ứng xử trong công sở

-  Lịch sử giáo dục mầm non

- Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

4. Lĩnh vực nghiên cứu

- Giáo dục học

- Tâm lý giao tiếp – ứng xử

- Tâm lý lứa tuổi và giao tiếp Sư phạm

-  Giáo dục gia đình, cộng đồng

5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
5.2. Các bài báo khoa học
- Giáo trình
  1/

Nguyễn Văn Sia (2014), Tài liệu hướng dẫn môn học Đàm phán trong kinh doanh, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại học Trà Vinh.

  2/

Nguyễn Văn Sia (2014), Tài liệu hướng dẫn môn học Lịch sử giáo dục Mầm non, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại học Trà Vinh

6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271