1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Huỳnh Minh Như Hương
Năm sinh: 1981
Mã cán bộ: T57-A1(15.111)-17299
Chức vụ: Giảng viên
Học vị/học hàm: Thạc sĩ
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ Bản
Email: nhuhuong@tvu.edu.vn
Điện thoại: 0933883310
Nơi làm việc: Bộ môn Tâm lý - Khoa Khoa học cơ bản
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Cử nhân Đại học Sư phạm TPHCM Tâm lý học 1999 – 2003
Thạc Sĩ Đại học Sư phạm Hà Nội Tâm lý học 2009- 2011
3. Giảng dạy

- Tâm lý học đại cương

- Tâm lý Y học – Y đức

- Hành vi tổ chức

4. Lĩnh vực nghiên cứu

- Tâm lý trị liệu

- Tham vấn tâm lý học đường

- Kỹ năng xã hội trẻ vị thành niên

5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
- Đề tài cấp khoa
  1/ Nghiên cứu nhu cầu tham vấn của sinh viên Đại học Trà Vinh
5.2. Các bài báo khoa học
- Đề tài luận văn
  1/

Nghiên cứu kỹ năng xã hội của học sinh trung học cơ sở

- Giáo trình
  1/

Huỳnh Minh Như Hương (2013), Tài liệu hướng dẫn môn học Tâm lý học đại cương, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại học Trà Vinh.

  2/

Huỳnh Minh Như Hương (2015), Tài liệu hướng dẫn môn học Tâm lý Y học – đạo đức Y học, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại học Trà Vinh

6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271