1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Lê Thị Xuân Mai
Năm sinh: 1986
Mã cán bộ: T57-A1(15.111)
Chức vụ: Giảng viên
Học vị/học hàm: Thạc sĩ
Đơn vị công tác: Bộ môn Tâm lý-Khoa Khoa học Cơ bản
Email: lexuanmai@tvu.edu.vn
Điện thoại: 0167 3883 529
Nơi làm việc: Bộ môn tâm lý
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Thạc Sĩ Đại học Sư phạm TPHCM Tâm lý học 2010-2012
3. Giảng dạy

- Kỹ năng giao tiếp;

- Tâm lý học;

- Quan hệ công chúng

4. Lĩnh vực nghiên cứu

Tâm lý-Giáo dục

5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
- Đề tài cấp khoa
  1/ “Nghiên cứu Kỹ năng tự học của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Trà Vinh”
5.2. Các bài báo khoa học
- Đề tài luận văn
  1/

“Khó khăn tâm lý trong giao tiếp với bạn bè của học sinh lớp 8,9 Trường Trung học cơ sở Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An”

6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271