1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Trần Thị Thanh Huyền
Năm sinh: 22/9/1978
Mã cán bộ: T57-A1(V.07.01.03)-14217
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị/học hàm: Thạc sĩ
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ Bản
Email: thanhhuyen@tvu.edu.vn
Điện thoại: 0918.448.140
Nơi làm việc: Bộ môn Giáo dục Thể chất
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Cử nhân Đại học TDTTTW2 Bóng chuyền 8/2004-8/2008
Thạc Sĩ Đại học TDTTTW2 Giáo dục Thể chất 11/2015-11/2017
3. Giảng dạy

- Giáo dục Thể chất 1 (Điền kinh & Thể dục cơ bản)

- Bóng chuyền cơ bản và nâng cao

- Bơi lội cơ bản và nâng cao

4. Lĩnh vực nghiên cứu

- Thể dục thể thao trường học

5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
- Đề tài cấp trường
  1/ Nghiên cưu bỗ sung các môn Thể thao tự chọn vào chương trình giảng dạy GDTC tại Trường Đại học Trà Vinh. Đã nghiệm thu
5.2. Các bài báo khoa học
6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
  1/

Giải nhất Bóng đá Hội thao Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh 2016

  2/

HCB Cầu lông khu vực ĐBSCL và hội thao Liên đoàn 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271