1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Chương Quốc Thái
Năm sinh: 12/12/1975
Mã cán bộ: T57-A1(V.07.01.03)-00419
Chức vụ: Giảng viên
Học vị/học hàm: Cử nhân
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ Bản
Email: cqthai@tvu.edu.vn
Điện thoại: +84986921146
Nơi làm việc: Bộ môn Giáo dục Thể chất
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Cử nhân Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM Thể dục Thể thao 2000-2005
3. Giảng dạy

- Võ Taekwondo nâng cao

- Võ Taekwondo cơ bản

- Bóng chuyền cơ bản

4. Lĩnh vực nghiên cứu
5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
5.2. Các bài báo khoa học
6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271