1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Nguyễn Văn Chính
Năm sinh: 1982
Mã cán bộ: T57-A1(V07.01.03)-00421
Chức vụ: Giảng viên
Học vị/học hàm: Cử nhân
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ Bản
Email: chinhcui82@tvu.edu.vn
Điện thoại: 0909.954079
Nơi làm việc: Bộ môn Giáo dục Thể chất
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Cử nhân Đại học Cần Thơ Sư phạm TDTT 8/2004-8/2008
3. Giảng dạy

- Điền kinh& Thể dục cơ bản

- Bóng đá cơ bản và nâng cao

- Võ Taekwondo cơ bản.

- Bóng chuyền cơ bản.

4. Lĩnh vực nghiên cứu
5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
5.2. Các bài báo khoa học
6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
  1/

Hạng nhất môn Bóng đá Hiệp Hội các trường Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam năm 2012.

  2/

Huy chương Vàng đồng đội môn bi Sắt Đại Hội Thể dục Thể thao tỉnh Trà vinh năm 2014.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271