1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Nguyễn Toàn Năng
Năm sinh: 1984
Mã cán bộ: T57-A1(V.07.01.03)-00424
Chức vụ: Giảng viên
Học vị/học hàm: Cử nhân
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ Bản
Email: tnang@tvu.edu.vn
Điện thoại: 0939.039.132
Nơi làm việc: Bộ môn Giáo dục Thể chất
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Cử nhân Đại học Cần Thơ Sư phạm Thể dục Thể thao (Bóng chuyền) 8/2004-8/2008
Thạc Sĩ Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM Giáo dục Thể chất 11/2015-11/2017
3. Giảng dạy

       - Giáo dục Thể chất 1 (Điền kinh & Thể dục cơ bản)

       - Bóng chuyền cơ bản

       - Bóng chuyền nâng cao

       - Cầu lông cơ bản

       - Bơi lội cơ bản

       - Bơi lội nâng cao 

4. Lĩnh vực nghiên cứu

       - Thể dục thể thao trường học

5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
- Đề tài cấp trường
  1/ Nghiên cưu bỗ sung các môn Thể thao tự chọn vào chương trình giảng dạy GDTC tại Trường Đại học Trà Vinh (thành viên tham gia). Đã nghiệm thu
5.2. Các bài báo khoa học
6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
  1/

Giải nhất hội thi giảng viên dạy giỏi năm học 2012 - 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271