1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Phạm Thái Phương
Năm sinh: 29/4/1985
Mã cán bộ: T57-A1(V.07.01.03)-00420
Chức vụ: Giảng viên
Học vị/học hàm: Cử nhân
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ Bản
Email: ptphuong@tvu.edu.vn
Điện thoại: 0986.867763
Nơi làm việc: Bộ môn Giáo dục Thể chất
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Cử nhân Đại học Cần Thơ Sư phạm TDTT 8/2004-8/2008
3. Giảng dạy

- Võ Taekwondo cơ bản.

- Võ Taekwondo nâng cao.

- Cầu lông cơ bản và nâng cao

- Bóng chuyền cơ bản và nâng cao

4. Lĩnh vực nghiên cứu
5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
5.2. Các bài báo khoa học
- Hội thảo khoa học trong nước
  1/

Bài tham luận  đăng trên kỷ yếu Hội thảo Khoa học Giáo dục thể chất của Trường Đại học Cần Thơ năm 2015.

6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
  1/

Bằng khen của Chủ tịch Tỉnh năm 2014.

  2/

Chiến sĩ thi đua tỉnh năm 2015.

  3/

Hội thao Liên đoàn lao động Tỉnh Trà Vinh năm 2016 – Giải nhì – Đơn nam (Cầu lông).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271