1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Nguyễn Chí sol
Năm sinh: 7/2/1987
Mã cán bộ: T57-A1(V.07.01.03)-00423
Chức vụ: Giảng viên
Học vị/học hàm: Cử nhân
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ Bản
Email: chinguyensol@tvu.edu.vn
Điện thoại: 01277.744.679
Nơi làm việc: Bộ môn Giáo dục Thể chất
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Cử nhân Đại học Cần Thơ Sư phạm Thể dục Thể thao (Bóng đá) 8/2007-8/2011
3. Giảng dạy

       - Giáo dục Thể chất 1 (Điền kinh & Thể dục cơ bản)

       - Bóng đá cơ bản và nâng cao

       - Bóng chuyền Cơ bản      

4. Lĩnh vực nghiên cứu

       - Thể dục thể thao trường học

5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
5.2. Các bài báo khoa học
6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271