1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Kiên Hậu
Năm sinh: 19/5/1990
Mã cán bộ: T57-A1(V.07.01.03)-00425
Chức vụ: Giảng viên
Học vị/học hàm: Cử nhân
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ Bản
Email: haukien@tvu.edu.vn
Điện thoại: +84907655645
Nơi làm việc: Bộ môn Giáo dục Thể chất
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Cử nhân Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM Giáo dục Thể chất 2008-2012
3. Giảng dạy

       - Bóng bàn cơ bản và nâng cao

       - Bóng chuyền cơ bản

       - Cầu lông cơ bản

       - Điền kinh và Thể dục Cơ bản

4. Lĩnh vực nghiên cứu
5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
5.2. Các bài báo khoa học
6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271