1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Nguyễn Thị Ánh Loan
Năm sinh: 12-05-1980
Mã cán bộ: T57-A1(V.07.01.03)-14233
Chức vụ: Giảng viên
Học vị/học hàm: Thạc Sĩ
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ bản
Email: anhloan@tvu.edu.vn
Điện thoại: +84916229594
Nơi làm việc: Bộ môn Giáo dục Thể chất
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Cử nhân Đại học TDTT Trung Ương 2, Thành phố Hồ Chí Minh Giáo dục Thể chất 1999-2005
Thạc sĩ Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí Minh Giáo dục Thể chất 2013-2015
3. Giảng dạy

       - Điền kinh,

       - Võ Taekwondo.

4. Lĩnh vực nghiên cứu

Chuyên ngành giáo dục thể chất

5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
5.2. Các bài báo khoa học
6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271