1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Trầm Quốc Nam
Năm sinh: 6/6/1979
Mã cán bộ: 00426
Chức vụ: Giảng viên
Học vị/học hàm: Cử nhân
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ bản
Email: quocnam2204@tvu.edu.vn
Điện thoại: 0937344500
Nơi làm việc: Bộ môn giáo dục thể chất - Khoa Khoa học Cơ bản
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Cử nhân Đại học sư phạm thể dục TP HCM Cử nhân giáo dục thể chất 2008 - 2010
3. Giảng dạy

- Điền kinh

- Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non

- Bóng đá cơ bản, bóng đá nâng cao

- Bóng chuyền cơ bản

4. Lĩnh vực nghiên cứu

- Thể dục thể thao

5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
5.2. Các bài báo khoa học
6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271