1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Nguyễn Tấn Phát
Năm sinh: 09/04/1966
Mã cán bộ: V07.01.03 - 03585
Chức vụ: Phó bộ môn
Học vị/học hàm: Cử nhân
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ Bản
Email: ntphat@tvu.edu.vn
Điện thoại: 0369 580 800
Nơi làm việc: Bộ môn Tâm lý-CTXH, Khoa Khoa học cơ bản
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
Đại học Trường Đoàn cao cấp Trung ương, Hà Nội Công tác Thanh vận 9/1984 – 9/1988
Cử nhân Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh Sư phạm mỹ thuật 9/1999 - 12/2004
3. Giảng dạy

- PP tổ chức Công tác Đội TNTP HCM và tổ chức HĐGDNGLL

- Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ

- Trò chơi dân gian cho trẻ

-  Kỹ năng giao tiếp

4. Lĩnh vực nghiên cứu

- Hoạt động Đoàn- Đội, sinh hoạt tập thể

- Hoạt động Mỹ thuật

5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
- Đề tài cấp khoa
  1/ Tìm hiểu xu hướng nghệ thuật Ba Rôc thế kỷ XVII-XVIII
  2/ Kỹ năng tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ MG lớn của SV Sư phạm Mầm non, trường ĐH Trà Vinh
  3/ Vận dụng một số trò chơi dân gian vào tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo lớn
5.2. Các bài báo khoa học
- Báo ISI  (Có chỉ số trích dẫn IF)
  1/

CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI - MỘT LĨNH VỰC ĐỂ XÃ HỘI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI TỈNH TRÀ VINH

  2/

TÍCH HỢP KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ CHO SINH VIÊN THÔNG QUA GIẢNG DẠY MÔN HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP
 

  3/

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH - TỈNH TRÀ VINH

- Giáo trình
  1/

Tài liệu giảng dạy môn PP tổ chức Công tác Đội TNTP HCM và tổ chức HĐGDNGLL . Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại học Trà Vinh.

  2/

Tài liệu giảng dạy môn Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại học Trà Vinh

6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271