1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: Dương Thị Huyền
Năm sinh: 04/10/1980
Mã cán bộ: V07.01.03 - 00718
Chức vụ: Giảng viên
Học vị/học hàm: Thạc sĩ
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ Bản
Email: duonghuyentu@tvu.edu.vn
Điện thoại: 0912114481
Nơi làm việc: Bộ môn Hóa- Sinh, Khoa Khoa học cơ bản
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
3. Giảng dạy

- Hóa Đại cương- vô cơ

4. Lĩnh vực nghiên cứu

4. Lĩnh vực nghiên cứu

 

5. Các công bố khoa học

5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

 

5.2. Các bài báo khoa học

Giáo trình

 1/

 2/

5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
5.2. Các bài báo khoa học
6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271