1. Lý lịch trích ngang
hình đại diện
Họ và Tên: ThS. Phan Thanh Hùng
Năm sinh: 09/4/1984
Mã cán bộ: T57-V.07.01.03
Chức vụ: Giảng viên
Học vị/học hàm: Thạc sĩ
Đơn vị công tác: Bộ môn Vật lý
Email: phanthanhhung84@tvu.edu.vn
Điện thoại: 0986 730 304
Nơi làm việc: Phòng B11.405, Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Cơ bản
2. Học tập
Bằng cấp Trường Chuyên ngành Thời gian
3. Giảng dạy

- Vật lý đại cương A1 (Cơ – Nhiệt)

- Vật lý đại cương A2 (Điện – Quang)

- Vật lý đại cương (Cơ – Nhiệt – Điện – Quang)

- Vật lý và lý sinh

4. Lĩnh vực nghiên cứu

- Mô hình cấu trúc Vật liệu.

- Khoa học Vật liệu.

5. Các công bố khoa học
5.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
5.2. Các bài báo khoa học
6. Các giải thưởng, thành tự khoa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271