tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TUYỂN SINH 2019

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

012335
Số khách trực tuyến 5

TT

Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy lớp DA19DA
Chiều Làm việc tại Khoa Dạy THỰC HÀNH lớp DA19DA Dạy THỰC HÀNH lớp DA19DA Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
2


Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa
3

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng VPK VPK VPK VPK VPK
Chiều VPK VPK VPK VPK VPK
4

Thi Trần Anh Tuấn

Trưởng BM Vật lý

Sáng BM BM BM BM BM
Chiều BM BM BM BM BM
5

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Nghiên cứu bài dạy Dạy tiết 1234 Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM
Chiều Làm việc tại BM Dạy tiết 6789 Dạy tiết 6789 Dạy tiết 6789 Nghiên cứu bài dạy
6

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng       B51.303 BM
Chiều       BM BM
7

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng BM Dạy D61.401 Dạy E31.401 Dạy B21.202 Dạy B51.304
Chiều Dạy B51.304 NC tài liệu NC tài liệu Dạy B51.304 Dạy B51.304
8

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Nghiên cứu Nghiên cứu Nghiên cứu Nghiên cứu Dạy ở khu I
Chiều Làm việc ở BM Làm việc thư viện Làm việc thư viện Làm việc thư viện Làm việc ở Bm
9 Nguyễn Tấn Phát Sáng Làm viẹc BM Dạy Khu E Làm viẹc BM Dạy D6 Dạy KNM
Chiều NC tài liệu NC tài liệu NC tài liệu Dạy khu 2 Dạy D3
10

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy 4 tiết Dạy 4 tiết Dạy 4 tiết Dạy 4 tiết  
Chiều Dạy 4 tiết Dạy 4 tiết   Dạy 4 tiết Dạy 4 tiết

TT

Họ tên

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Dạy lớp DA19DA

Chiều

Làm việc tại Khoa

Dạy THỰC HÀNH lớp DA19DA

Dạy THỰC HÀNH lớp DA19DA

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

2


Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Chiều

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

3

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng

Dạy B51.101

VPK

VPK

VPK

VPK

Chiều

VPK

Dạy TH B51.101

VPK

Dạy B51.101

VPK

4

Thi Trần Anh Tuấn

Trưởng BM Vật lý

Sáng

BM

BM

BM

BM

BM

Chiều

BM

BM

BM

BM

BM

5

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng

Nghiên cứu bài dạy

Dạy tiết 1234

Làm việc tại BM

Nghiên cứu bài dạy

Làm việc tại BM

Chiều

Làm việc tại BM

Dạy tiết 6789

Dạy tiết 6789

Dạy tiết 6789

Nghiên cứu bài dạy

6

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng

B51.303

D31.104

B21.207

B51.303

Đi TpHCM

Chiều

B51.303

B51.303

D31.105

BM

Đi TpHCM

7

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng

BM

Dạy D61.401

Dạy E31.401

Dạy B21.202

Dạy B51.304

Chiều

Dạy B51.304

NC tài liệu

NC tài liệu

Dạy B51.304

Dạy B51.304

8

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng

Làm việc ở BM

Nghiên cứu

Nghiên cứu

Nghiên cứu

Dạy ở khu I

Chiều

Làm việc ở BM

Làm việc ở Bm

Làm việc thư viện

Làm việc thư viện

Làm việc ở Bm

9

Nguyễn Tấn Phát

Sáng

Làm viẹc BM

Dạy Khu E

Làm viẹc BM

Dạy D6

Dạy KNM

Chiều

NC tài liệu

NC tài liệu

NC tài liệu

 Dạy khu 2

Dạy D3

10

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Chiều

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

TT

 

Họ tên

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Dạy lớp DA19DA

Chiều

Làm việc tại Khoa

Dạy THỰC HÀNH lớp DA19DA

Dạy THỰC HÀNH lớp DA19DA

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

2


Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

 

Làm việc tại Khoa

 

 

Chiều

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

 

Làm việc tại Khoa

 

3

 

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng

Dạy B51.101

VPK

VPK

VPK

VPK

Chiều

VPK

Dạy TH B51.101

VPK

Dạy B51.101

VPK

4

 

Thi Trần Anh Tuấn

Trưởng BM Vật lý

Sáng

BM

BM

BM

BM

BM

Chiều

BM

BM

BM

BM

BM

5

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng

Nghiên cứu bài dạy

Dạy tiết 1234

Làm việc tại BM

Nghiên cứu bài dạy

Làm việc tại BM

Chiều

Làm việc tại BM

Dạy tiết 6789

Dạy tiết 6789

Dạy tiết 6789

Nghiên cứu bài dạy

6

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng

B51.303

D31.104

B21.207

B51.303

Đi TpHCM

Chiều

B51.303

B51.303

D31.105

BM

Đi TpHCM

7

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng

BM

Dạy D61.401

Dạy E31.401

Dạy B21.202

Dạy B51.304

Chiều

Dạy B51.304

NC tài liệu

NC tài liệu

Dạy B51.304

Dạy B51.304

8

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng

Làm việc ở BM

Nghiên cứu

Nghiên cứu

Nghiên cứu

Dạy ở khu I

Chiều

Làm việc ở BM

Làm việc ở Bm

Làm việc thư viện

Làm việc thư viện

Làm việc ở Bm

9

Nguyễn Tấn Phát

Sáng

Làm viẹc BM

Dạy Khu E

Làm viẹc BM

Dạy D6

Dạy KNM

Chiều

NC tài liệu

NC tài liệu

NC tài liệu

Dạy khu 2

Dạy D3

10

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

 

Chiều

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

 

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

TT

Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Tham gia Hội thao tại Đà Nẵng Tham gia Hội thao tại Đà Nẵng Tham gia Hội thao tại Đà Nẵng Tham gia Hội thao tại Đà Nẵng

Dạy TH B51.101

Chiều Tham gia Hội thao tại Đà Nẵng Tham gia Hội thao tại Đà Nẵng Tham gia Hội thao tại Đà Nẵng Tham gia Hội thao tại Đà Nẵng

Làm việc tại Khoa

2


Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa
3

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Dạy B51.101 VPK VPK VPK VPK
Chiều VPK Dạy TH B51.101 VPK Dạy B51.101 VPK
4

Thi Trần Anh Tuấn

Trưởng BM Vật lý

Sáng BM BM BM BM BM
Chiều BM BM BM BM BM
5

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Nghiên cứu bài dạy Dạy tiết 1234 Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM
Chiều Làm việc tại BM Dạy tiết 6789 Dạy tiết 6789 Dạy tiết 6789 Nghiên cứu bài dạy
6

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng Dạy 5 tiết B31.303 Dạy 4 tiết D31.104 NCKH NCKH NCKH
Chiều NCKH Dạy 5 tiết B31.303 Dạy 4 tiết D31.105 BM NCKH
7

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng BM Dạy D61.401 Dạy E31.401 Dạy B21.202 Dạy B51.304
Chiều Dạy B51.304 NC tài liệu NC tài liệu Dạy B51.304 Dạy B51.304
8

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Làm việc ở BM Dạy ở khu II Nghiên cứu Dạy bù ở Khu I Dạy ở khu I
Chiều Dạy bù ở Khu I Làm việc ở Bm Làm việc ở Bm Dạy ở khu I Làm việc ở Bm
9 Nguyễn Tấn Phát Sáng Làm viẹc BM Dạy Khu E Làm viẹc BM Dạy D6 Dạy KNM
Chiều NC tài liệu NC tài liệu NC tài liệu  Dạy khu 2 Dạy D3
10

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Tham gia Hội thao tại Đà Nẵng Tham gia Hội thao tại Đà Nẵng Tham gia Hội thao tại Đà Nẵng Tham gia Hội thao tại Đà Nẵng  
Chiều Tham gia Hội thao tại Đà Nẵng Tham gia Hội thao tại Đà Nẵng Tham gia Hội thao tại Đà Nẵng Tham gia Hội thao tại Đà Nẵng  

TT

Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu  
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa

Dạy lớp DA19DA;

Dạy lớp DA19DB

Tham gia Hội thao tại Đà Nẵng Tham gia Hội thao tại Đà Nẵng  
Chiều

  Làm việc tại Khoa

Dạy THỰC HÀNH lớp DA19DA

Dạy THỰC HÀNH lớp DA19DA

Tham gia Hội thao tại Đà Nẵng Tham gia Hội thao tại Đà Nẵng  
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa  
Chiều

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

 
4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Dạy B51.101 VPK VPK VPK VPK  
Chiều VPK VPK VPK Dạy B51.101 VPK  
5

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Nghiên cứu bài dạy Dạy tiết 1234 Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM  
Chiều Làm việc tại BM Dạy tiết 6789 Dạy tiết 6789 Dạy tiết 6789 Nghiên cứu bài dạy  
6

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng Dạy 5 tiết B31.303 Dạy 4 tiết D31.104 NCKH NCKH NCKH  
Chiều NCKH Dạy 5 tiết B31.303 Dạy 4 tiết D31.105 BM NCKH  
7

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng BM Dạy D61.401 Dạy E31.401 Dạy E31.301 NC tài liệu  
Chiều Dạy B51.304 NC tài liệu NC tài liệu Dạy B51.304 Dạy B51.304  
8

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Nghiên cứu Dạy ở khu II Nghiên cứu Nghiên cứu Dạy ở khu I  
Chiều Nghiên cứu Làm việc ở Bm Làm việc ở Bm Dạy ở khu I Làm việc ở Bm  
9 Nguyễn Tấn Phát Sáng Làm viẹc BM Dạy Khu E Làm viẹc BM Dạy D6 Dạy KNM  
Chiều NC tài liệu NC tài liệu NC tài liệu  Dạy khu 2 Dạy D3  
10

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy 4 tiết Dạy 4 tiết Dạy 4 tiết Tham gia Hội thao tại Đà Nẵng Tham gia Hội thao tại Đà Nẵng  
Chiều Dạy 4 tiết Dạy 4 tiết Dạy 4 tiết Tham gia Hội thao tại Đà Nẵng Tham gia Hội thao tại Đà Nẵng  

TT

 

Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa

Dạy lớp DA19DA;

HỌP BCH Đảng ủy

Dạy lớp DA19DB

Làm việc tại Khoa

Dạy thực hành lớp DA19DB;

Chiều

  Làm việc tại Khoa

Dạy THỰC HÀNH lớp DA19DA

Dạy THỰC HÀNH lớp DA19DA

Làm việc tại Khoa Dạy lớp DA19CNOTA
2


Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

Sáng Dự HT tại Hà Nội Dự HT tại Hà Nội Dự HT tại Hà Nội

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Chiều Dự HT tại Hà Nội Dự HT tại Hà Nội Dự HT tại Hà Nội

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa
3

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

4

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng Dạy B51.101 VPK VPK VPK VPK
Chiều VPK VPK VPK Dạy B51.101 VPK
5

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Dạy tiết 1234 Nghiên cứu bài dạy Nghiên cứu bài dạy
Chiều Dạy tiết 6789 Dạy tiết 6789 Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM Dạy tiết 6789
6

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng Dạy 5 tiết B31.303 Dạy 4 tiết D31.104 NCKH NCKH NCKH
Chiều NCKH Dạy 5 tiết B31.303 Dạy 4 tiết D31.105 BM NCKH
7

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng BM Dạy D61.401 Dạy E31.401 Dạy E31.301 Dạy A11.101
Chiều Dạy B51.304 Dạy B51.304 Dạy B21.202 Họp CB Dạy B51.304
8

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Nghiên cứu KH Dạy ở khu II Nghiên cứu KH Nghiên cứu KH Nghiên cứu KH
Chiều Làm việc ở Bm Nghiên cứu KH Họp bộ môn Dạy ở khu I Làm việc ở Bm
9 Nguyễn Tấn Phát Sáng Làm viẹc BM Dạy Khu E Làm viẹc BM Dạy D6 Dạy KNM
Chiều NC tài liệu NC tài liệu NC tài liệu NC tài liệu Dạy D3
10

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy 4 tiết Dạy 4 tiết Dạy 4 tiết Dạy 4 tiết Dạy 4 tiết
Chiều Dạy 4 tiết Dạy 4 tiết Dạy 4 tiết Dạy 4 tiết Dạy 4 tiết
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271