tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TUYỂN SINH 2020

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

012434
Số khách trực tuyến 3

TT

Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Dự ĐH điểm chi bộ 4 Họp Hội đồng tư vấn Nghỉ tết Làm việc tại Khoa Đi công tác Lào cai
Chiều Kiểm điểm BCH đảng ủy Dự Hội nghị CBVC Nghỉ tết Làm việc tại Khoa Đi công tác Lào cai
2

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Nghỉ tết Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Dự Hội nghị CBVC Nghỉ tết Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng VPK VPK Nghỉ tết VPK VPK
Chiều VPK Dự Hội nghị CBVC Nghỉ tết VPK VPK
4

Nguyễn Văn Tiên

Phó Trưởng BM Toán học

Sáng Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Nghỉ tết DL Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM
Chiều Nghiên cứu bài dạy Dự Hội nghị CBVC Nghỉ tết DL Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy
5

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng Nghỉ phép năm Nghỉ phép năm Nghỉ tết Dạy 5 tiết B51.303 NCKH
Chiều Nghỉ phép năm Nghỉ phép năm Nghỉ tết Trực BM NCKH
6

Lê Thị Mộng Thường

Phó Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng BM NC tài liệu Nghỉ tết Dạy B51.304 Dạy B51.304
Chiều NC tài liệu Dự Hội nghị CBVC Nghỉ tết Dạy B51.304 NC tài liệu
7

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý-CTXH

Sáng Học NCS ở HN Học NCS ở HN Nghỉ tết Học NCS ở HN Học NCS ở HN
Chiều Học NCS ở HN Học NCS ở HN Nghỉ tết Học NCS ở HN Học NCS ở HN
8

Nguyễn Tấn Phát

Phó Trưởng BM Tâm lý-CTXH

Sáng Làm viẹc BM NC tài liệu Nghi Tet NC tài liệu Làm viẹc BM
Chiều NC tài liệu Hội nghi CCVC Nghi Tet Dạy khu 2 NC tài liệu
9

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy Họp Khoa Nghỉ tết Dạy Dạy
Chiều Dạy Dự Hội nghị CBVC Nghỉ tết Dạy Dạy

TT

 

Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều   Dạy bù lớp DA19DB Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy lớp DA19CNOTA
2

Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
3

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng VPK VPK VPK VPK VPK
Chiều VPK VPK VPK VPK VPK
4

Nguyễn Văn Tiên

Phó Trưởng BM Toán học

Sáng Làm việc tại BM Dạy tiết 1234 Dạy tiết 1234 Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM
Chiều Dạy tiết 6789 Nghiên cứu bài dạy Dạy tiết 6789 Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy
5

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng Làm vệc BM Dạy BM Dạy 5 tiết B51.303 NCKH
Chiều Dạy 5 tiết B51.303 BM Dạy Trực BM NCKH
6

Lê Thị Mộng Thường

Phó Trưởng  BM Hóa – Sinh

Sáng BM NC tài liệu Dạy B51.304 Dạy B51.304 Dạy B51.304
Chiều NC tài liệu Họp CĐ Dạy B51.304 Dạy B51.304 NC tài liệu
7

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý-CTXH

Sáng Làm việc ở BM Làm việc ở BM Học NCS ở HN Học NCS ở HN Học NCS ở HN
Chiều Làm việc ở BM Làm việc ở BM Học NCS ở HN Học NCS ở HN Học NCS ở HN
8

Nguyễn Tấn Phát

Phó Trưởng BM Tâm lý-CTXH

Sáng Làm viẹc BM Dạy Khu E Làm viẹc BM NC tài liệu Làm viẹc BM
Chiều NC tài liệu NC tài liệu NC tài liệu  Dạy khu 2 NC tài liệu
9

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy Họp Khoa Dạy Dạy Dạy
Chiều Dạy Dạy Dạy Dạy Dạy

TT

Họ tên

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Dạy lớp DA19DA

Chiều

Làm việc tại Khoa

Dạy THỰC HÀNH lớp DA19DA

Dạy THỰC HÀNH lớp DA19DA

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

2


Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Chiều

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

3

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng

VPK

VPK

VPK

VPK

VPK

Chiều

VPK

VPK

VPK

VPK

VPK

4

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng

Làm việc tại BM

Dạy tiết 1234

Làm việc tại BM

Nghiên cứu bài dạy

Làm việc tại BM

Chiều

Dạy tiết 6789

Nghiên cứu bài dạy

Dạy tiết 6789

Dạy tiết 6789

Dạy tiết 6789

5

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng

B51.303

D31.104

B21.207

B51.303

BM

Chiều

B51.303

B51.303

D31.105

BM

BM

6

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng

Dạy B51.304

Dạy B51.304

Dạy B51.304

NC tài liệu

Dạy B51.304

Chiều

BM

NC tài liệu

NC tài liệu

Dạy B51.303

NC tài liệu

7

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng

Nghiên cứu

Nghiên cứu

Nghiên cứu

Nghiên cứu

Nghiên cứu

Chiều

Làm việc ở BM

Làm việc ở BM

Nghiên cứu

Làm việc ở BM

Làm việc ở Bm

8

Nguyễn Tấn Phát

Sáng

Làm viẹc BM

Dạy Khu E

Làm viẹc BM

Dạy D6

Dạy KNM

Chiều

NC tài liệu

NC tài liệu

NC tài liệu

 Dạy khu 2

Dạy D3

9

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Chiều

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Chiều

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

TT

 

Họ tên

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Dạy lớp DA19DA

Chiều

Làm việc tại Khoa

Dạy THỰC HÀNH lớp DA19DA

Dạy THỰC HÀNH lớp DA19DA

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

2


Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

 

Làm việc tại Khoa

 

 

Chiều

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

 

Làm việc tại Khoa

 

3

 

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng

VPK

VPK

VPK

VPK

VPK

Chiều

VPK

VPK

VPK

VPK

VPK

4

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng

Làm việc tại BM

Dạy tiết 1234

Làm việc tại BM

Nghiên cứu bài dạy

Làm việc tại BM

Chiều

Dạy tiết 6789

Nghiên cứu bài dạy

Dạy tiết 6789

Dạy tiết 6789

Dạy tiết 6789

5

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng

B51.303

D31.104

B21.207

B51.303

BM

Chiều

B51.303

B51.303

D31.105

BM

BM

6

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng

Dạy B51.304

Dạy B51.304

Dạy B51.304

NC tài liệu

Dạy B51.304

Chiều

BM

NC tài liệu

NC tài liệu

Dạy B51.303

NC tài liệu

7

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng

Nghiên cứu

Nghiên cứu

Nghiên cứu

Nghiên cứu

Nghiên cứu

Chiều

Làm việc ở BM

Làm việc ở BM

Nghiên cứu

Làm việc ở BM

Làm việc ở Bm

8

Nguyễn Tấn Phát

Sáng

Làm viẹc BM

Dạy Khu E

Làm viẹc BM

Dạy D6

Dạy KNM

Chiều

NC tài liệu

NC tài liệu

NC tài liệu

Dạy khu 2

Dạy D3

9

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

 

Chiều

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

 

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Chiều

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

 

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

TT

Họ tên Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Dạy lớp DA19DA
Chiều Làm việc tại Khoa Dạy THỰC HÀNH lớp DA19DA Dạy THỰC HÀNH lớp DA19DA Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa
2


Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Chiều Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa
3

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng VPK VPK VPK VPK VPK
Chiều VPK VPK VPK VPK VPK
4

Thi Trần Anh Tuấn

Trưởng BM Vật lý

Sáng BM BM BM BM BM
Chiều BM BM BM BM BM
5

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng Nghiên cứu bài dạy Dạy tiết 1234 Làm việc tại BM Nghiên cứu bài dạy Làm việc tại BM
Chiều Làm việc tại BM Dạy tiết 6789 Dạy tiết 6789 Dạy tiết 6789 Nghiên cứu bài dạy
6

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng       B51.303 BM
Chiều       BM BM
7

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng BM Dạy D61.401 Dạy E31.401 Dạy B21.202 Dạy B51.304
Chiều Dạy B51.304 NC tài liệu NC tài liệu Dạy B51.304 Dạy B51.304
8

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng Nghiên cứu Nghiên cứu Nghiên cứu Nghiên cứu Dạy ở khu I
Chiều Làm việc ở BM Làm việc thư viện Làm việc thư viện Làm việc thư viện Làm việc ở Bm
9 Nguyễn Tấn Phát Sáng Làm viẹc BM Dạy Khu E Làm viẹc BM Dạy D6 Dạy KNM
Chiều NC tài liệu NC tài liệu NC tài liệu Dạy khu 2 Dạy D3
10

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng Dạy 4 tiết Dạy 4 tiết Dạy 4 tiết Dạy 4 tiết  
Chiều Dạy 4 tiết Dạy 4 tiết   Dạy 4 tiết Dạy 4 tiết

TT

Họ tên

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Dạy lớp DA19DA

Chiều

Làm việc tại Khoa

Dạy THỰC HÀNH lớp DA19DA

Dạy THỰC HÀNH lớp DA19DA

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

2


Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Chiều

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

3

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng

Dạy B51.101

VPK

VPK

VPK

VPK

Chiều

VPK

Dạy TH B51.101

VPK

Dạy B51.101

VPK

4

Thi Trần Anh Tuấn

Trưởng BM Vật lý

Sáng

BM

BM

BM

BM

BM

Chiều

BM

BM

BM

BM

BM

5

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng

Nghiên cứu bài dạy

Dạy tiết 1234

Làm việc tại BM

Nghiên cứu bài dạy

Làm việc tại BM

Chiều

Làm việc tại BM

Dạy tiết 6789

Dạy tiết 6789

Dạy tiết 6789

Nghiên cứu bài dạy

6

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng

B51.303

D31.104

B21.207

B51.303

Đi TpHCM

Chiều

B51.303

B51.303

D31.105

BM

Đi TpHCM

7

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng

BM

Dạy D61.401

Dạy E31.401

Dạy B21.202

Dạy B51.304

Chiều

Dạy B51.304

NC tài liệu

NC tài liệu

Dạy B51.304

Dạy B51.304

8

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng

Làm việc ở BM

Nghiên cứu

Nghiên cứu

Nghiên cứu

Dạy ở khu I

Chiều

Làm việc ở BM

Làm việc ở Bm

Làm việc thư viện

Làm việc thư viện

Làm việc ở Bm

9

Nguyễn Tấn Phát

Sáng

Làm viẹc BM

Dạy Khu E

Làm viẹc BM

Dạy D6

Dạy KNM

Chiều

NC tài liệu

NC tài liệu

NC tài liệu

 Dạy khu 2

Dạy D3

10

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Chiều

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

TT

 

Họ tên

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

Sáng

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Dạy lớp DA19DA

Chiều

Làm việc tại Khoa

Dạy THỰC HÀNH lớp DA19DA

Dạy THỰC HÀNH lớp DA19DA

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

2


Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

Sáng

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

 

Làm việc tại Khoa

 

 

Chiều

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

Làm việc tại Khoa

 

Làm việc tại Khoa

 

3

 

Cô Thị Thúy

Chánh VPK

Sáng

Dạy B51.101

VPK

VPK

VPK

VPK

Chiều

VPK

Dạy TH B51.101

VPK

Dạy B51.101

VPK

4

 

Thi Trần Anh Tuấn

Trưởng BM Vật lý

Sáng

BM

BM

BM

BM

BM

Chiều

BM

BM

BM

BM

BM

5

Nguyễn Văn Tiên

Phó BM Toán học

Sáng

Nghiên cứu bài dạy

Dạy tiết 1234

Làm việc tại BM

Nghiên cứu bài dạy

Làm việc tại BM

Chiều

Làm việc tại BM

Dạy tiết 6789

Dạy tiết 6789

Dạy tiết 6789

Nghiên cứu bài dạy

6

Nguyễn Thị Yến Linh.

Trưởng BM Hóa – Sinh

Sáng

B51.303

D31.104

B21.207

B51.303

Đi TpHCM

Chiều

B51.303

B51.303

D31.105

BM

Đi TpHCM

7

Lê Thị Mộng Thường

Phó BM Hóa – Sinh

Sáng

BM

Dạy D61.401

Dạy E31.401

Dạy B21.202

Dạy B51.304

Chiều

Dạy B51.304

NC tài liệu

NC tài liệu

Dạy B51.304

Dạy B51.304

8

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng BM Tâm lý

Sáng

Làm việc ở BM

Nghiên cứu

Nghiên cứu

Nghiên cứu

Dạy ở khu I

Chiều

Làm việc ở BM

Làm việc ở Bm

Làm việc thư viện

Làm việc thư viện

Làm việc ở Bm

9

Nguyễn Tấn Phát

Sáng

Làm viẹc BM

Dạy Khu E

Làm viẹc BM

Dạy D6

Dạy KNM

Chiều

NC tài liệu

NC tài liệu

NC tài liệu

Dạy khu 2

Dạy D3

10

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng BM GDTC

Sáng

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

 

Chiều

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

 

Dạy 4 tiết

Dạy 4 tiết

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271