tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

hoidapts

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

050556
Số khách trực tuyến 4

I. Giới thiệu:

    1. Giới thiệu chung:

    Bộ môn Giáo dục Thể chất được thành lập ngày 24 tháng 11 năm 2006 theo quyết định số 325/QĐ-ĐHTV. Bộ môn trực thuộc Khoa Khoa học Cơ bản trường Đại học Trà Vinh.

    2. Nhân sự:

    Hiện tại Bộ môn có 10 thành viên, trong đó có 02 Thạc sĩ, 01 đang học Cao học còn lại 07 trình độ Cử nhân.

II. Chức năng:

Bộ môn Giáo dục Thể chất có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học về Giáo dục thể chất, xây dựng và hoàn thiện chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo liên quan đến chương trình giảng dạy. Nghiên cứu và cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Quản lý nhân sự, cơ sở vật chất, thiết bị và tài sản của Bộ môn.

Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về mối quan hệ giữa nghề nghiệp với TDTT, giữa lao động và nghỉ ngơi để góp phần xây dựng nếp sống văn mình; cung cấp các kiến thức phòng bệnh nghề nghiệp và biện pháp khắc phục bệnh nghề nghiệp bằng TDTT; cung cấp kiến thức và phương pháp sử dụng phương tiện TDTT để hồi phục chức năng của các cơ quan vận động.

III. Nhiệm vụ và quyền hạn:

    1. Hoạt động đào tạo:

-  Bộ môn được phân công giảng dạy các môn học Giáo dục thể chất cho hệ đào tạo: Đại học chính quy, cao đẳng, trung cấp và các lớp liên thông.

-  Nhiệm vụ:

+ Đề xuất và xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công phù hợp với các hệ đào tạo.

+ Đề xuất, biên soạn, biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng liên quan đến các môn học của bộ môn.

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao cho: Phân công giảng dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.

+ Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Tổ chức dự giờ giảng của giảng viên, lấy ý kiến đánh giá của người học đối với giảng viên.

+ Đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy chế hiện hành: Tổ chức đánh giá, quản lý lưu trữ tốt kết quả học tập.

+ Tham gia cùng nhà trường thực hiện công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh theo yêu cầu của nhà trường.

    2. Hoạt động khoa học công nghệ:

- Đề xuất, đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức Hội nghị khoa học của Bộ môn, tham gia báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học trường. Ứng dụng nghiên cứu khoa học vào hoạt động giảng dạy cho sinh viên.

    3. Hoạt động ngoại khoá:

- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá tạo môi trường lành mạnh, bổ ích cho số đông người tham gia và thực hiện đúng với kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.

- Phối hợp với Công đoàn trường, Đoàn trường, Hội sinh viên tổ chức các giải thi đấu phong trào cho cán bộ, viên chức, sinh viên, học sinh... trong trường.

- Huấn luyện, dẫn dắt các đội tiêu biểu thể dục thể thao tham gia thi đấu các giải đấu ngoài trường.

    4. Nhiệm vụ khác:

- Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271