tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

hoidapts

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

049930
Số khách trực tuyến 2

DANH SÁCH TRỰC BỘ MÔN

Từ 3/9/2019 đến 31/12/2019

 

Thứ

Buổi

2 3 4 5 6
Sáng C. Thường C. Trinh C. Linh C. Dung
Chiều C. Huyền T. Hùng T. Thiên

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị yến Linh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271