tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TUYỂN SINH 2020

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

hoidapts

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

012640
Số khách trực tuyến 2

Địa điểm: Bộ môn vật lý (PhòngB11.403)

Điện thoại: 0743.855246 (285)

Từ 1/8/2019 đến 31/8/2019

Thứ

Buổi

2 3 4 5 6
Sáng T. Tuấn T. Tuấn T. Tuấn T. Tuấn T. Tuấn
Chiều T. Tuấn T. Tuấn T. Tuấn T. Tuấn T. Tuấn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271