tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

hoidapts

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

061387
Số khách trực tuyến 2

 

Lịch trực  Bộ môn và tiếp SV

HỌC KỲ II. 2021-2022

 

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng

 

Sia 

Hương

Phát

 

Thuý

 

Chiều Phát  Thuý

 

Thuý

 

Mai   

 

  

Lịch trực  Bộ môn

(Từ ngày 11/9 đến 31/12/2017)

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Cô Thúy Thầy Phát CôHương

Cô Thúy

Thầy Sia
Chiều Cô Mai     Thầy Phát  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271