tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TUYỂN SINH 2020

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

hoidapts

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

012640
Số khách trực tuyến 4

 

Lịch trực  Bộ môn và tiếp SV

HỌC KỲ I. 2020-2021

 

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Cô Thúy

 

Thầy Phát

Cô Hương

 

 Thầy Sia  

 

Chiều   Cô Mai  

 

 

  Cô Thúy

 

  

Lịch trực  Bộ môn

(Từ ngày 11/9 đến 31/12/2017)

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Cô Thúy Thầy Phát CôHương

Cô Thúy

Thầy Sia
Chiều Cô Mai     Thầy Phát  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271