ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TUYỂN SINH 2018

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

011939
Số khách trực tuyến 3

Sinh viên cần liên hệ làm việc với Bộ môn hoặc giảng viên theo địa chỉ sau:

Văn phòng Bộ môn: Phòng B11.403 Khu I Trường Đại học Trà Vinh.

 

      Thứ

Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Thầy Danh Thầy Tiên Thầy Tiến Cô Ngọc Thầy Tiên
Chiều   Thầy Triển     Thầy Hòa

Số điện thoại và mail của giảng viên Bộ môn:

STT Họ và Tên Số ĐT Mail
1 Nguyễn Văn Tiên 0913.123.624 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Phạm Minh Triển 0964.135.333 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Cao Hữu Hòa 0979.202.775 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Nguyễn Kinh Danh 0939.097226 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Lý Thành Tiến 0868.068.347 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Trần Quang Hà 0919.899.778 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Dương Kim Ngọc 0907.023.083 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271