tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

hoidapts

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

061381
Số khách trực tuyến 5

Sinh viên cần liên hệ làm việc với Bộ môn hoặc giảng viên theo địa chỉ sau:

Văn phòng Bộ môn: Phòng B11.403 Khu I Trường Đại học Trà Vinh.

 

Ngày

Buổi

5/8/2019 6/8/2019 7/8/2019 8/8/2019 9/8/2019
Sáng C. Ngọc Th.Tiên Th.Tiên C.Ngọc Th.Hòa
Chiều Th.Danh Th.Triển Th. Danh Th.Tiên Th.Hà

 

Ngày

Buổi

12/8/2019 13/8/2019 14/8/2019 15/8/2019 16/8/2019
Sáng Th.Tiên Th.Tiên C. Ngọc Th. Hòa Th.Hòa
Chiều Th. Danh Th.Hà Th.Hà Th.Triển Th.Triển

 

STT Họ và Tên Số ĐT Mail
1 Nguyễn Văn Tiên 0913.123.624 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Phạm Minh Triển 0964.135.333 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Cao Hữu Hòa 0979.202.775 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Nguyễn Kinh Danh 0939.097226 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Trần Quang Hà 0919.899.778 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Dương Kim Ngọc 0907.023.083 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271