tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

hoidapts

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

077436
Số khách trực tuyến 5

"Vận dụng các phương pháp suy luận và tư duy toán học vào việc giải, ra đề một số bài toán ứng dụng trong kinh tế”, năm học 2015-2016, tác giả Cao Hữu Hòa.

"Vận dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan vào kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán cao cấp của sinh viên chuyên ngành Thú y tại Trường Đại học Trà Vinh" năm học 2015-2016, tác giả Nguyễn Văn Tiên.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271