tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

hoidapts

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

050557
Số khách trực tuyến 8

     Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;
     Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sơ sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
     Tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng và các hoạt động khác nhằm thúc đẩy công tác tuyên truyền truyền thông, nâng cao nhận thức của viên chức của Nhà trường và người học nhằm kết nối, phục vụ cộng đồng; đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của các đơn vị trong việc đáp ứng nhu cầu xã hội, vì lợi ích chung của cộng đồng, góp phần phát triển Nhà trường và xã hội;
     Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ nhân viên thuộc khoa;
     Biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
     Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng , đạo đức, lối sống cho đội ngũ viên chức, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc khoa;
     Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường xây dựng Trường Đại học Trà Vinh ngày càng lớn mạnh.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271