tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

hoidapts

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

013554
Số khách trực tuyến 4
 
Họ và Tên: Nguyễn Văn Sáu
Năm sinh: 10/10/1971
Mã cán bộ: T57-A1(15.111)-12675
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị/học hàm: Tiến sĩ
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ bản
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 09190112 29
Nơi làm việc: Khoa Khoa học cơ bản

TS-GVC. Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

ntnxuan
Họ và Tên: Nguyễn Thị Ngọc Xuân
Năm sinh: 30/12/1979
Mã cán bộ: T57-A2(V.07.01.02)
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị/học hàm: Tiến sĩ-GVC
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ bản
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0939187727
Nơi làm việc: Phòng B31.405 - Khoa Khoa học cơ bản
tmtam
Họ và Tên: Trần Minh Tâm
Năm sinh: 1981
Mã cán bộ: T57-A1(V.07.01.03)-00407
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị/học hàm: Thạc sĩ
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ bản
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0919718095
Nơi làm việc: Khoa Khoa học cơ bản

TS-GVC. Nguyễn Thị Ngọc Xuân

Phó Trưởng khoa

ThS. Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271