ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TUYỂN SINH 2018

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

011939
Số khách trực tuyến 8
 
Họ và Tên: Nguyễn Văn Sáu
Năm sinh: 10/10/1971
Mã cán bộ: T57-A1(15.111)-12675
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị/học hàm: Thạc sĩ
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ bản
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 09190112 29
Nơi làm việc: Khoa Khoa học cơ bản

ThS.NCS. Nguyễn Văn Sáu

Trưởng khoa

thituan
Họ và Tên: Thi Trần Anh Tuấn
Năm sinh: 5/1/1981
Mã cán bộ: T57-A1(V.07.01.03)-14233
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị/học hàm: Tiến sĩ
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ bản
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: +84984 91 92 63
Nơi làm việc: B11-405-Văn phòng Khoa Khoa học cơ bản
tmtam
Họ và Tên: Trần Minh Tâm
Năm sinh: 1981
Mã cán bộ: T57-A1(V.07.01.03)-00407
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị/học hàm: Thạc sĩ
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ bản
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0919718095
Nơi làm việc: Khoa Khoa học cơ bản

TS. Thi Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa

ThS. Trần Minh Tâm

Phó Trưởng khoa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271