tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TUYỂN SINH 2020

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

hoidapts

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

012640
Số khách trực tuyến 3

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271

DANH SÁCH MÃ PHÒNG - SỐ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

STT Phòng- Bộ Môn Mã Phòng Số ĐT Nội bộ
1 Phòng Trưởng Khoa B11.404 270
2 Phòng Phó Khoa B11.405 360
3 Văn Phòng Khoa B11.405 271
4 Bộ Môn Toán B11.403 285
5 Bộ Môn Tâm lý B11.402 278
6 Bộ Môn Hóa Sinh B11.402 284
7 Bộ Môn Vật Lý B11.403 285
8 Bộ Môn GDTC   289
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271