tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

hoidapts

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

077428
Số khách trực tuyến 6

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271

DANH SÁCH MÃ PHÒNG - SỐ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

STT Phòng- Bộ Môn Mã Phòng Số ĐT Nội bộ
1 Phòng Trưởng Khoa B11.404 270
2 Phòng Phó Khoa B11.405 360
3 Văn Phòng Khoa B11.405 271
4 Bộ Môn Toán B11.403 285
5 Bộ Môn Tâm lý B11.402 278
6 Bộ Môn Hóa Sinh B11.402 284
7 Bộ Môn Vật Lý B11.403 285
8 Bộ Môn GDTC   289
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271