ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TUYỂN SINH 2018

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

011939
Số khách trực tuyến 3
TT TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HỌ TÊN CẤP THỜI GIAN
1 Thích ứng nghề nghiệp của sinh viên dân tộc Khmer sau khi tốt nghiệp tại trường Đại học Trà Vinh Nguyễn Thị Thúy Trường Đang thực hiện
2 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nhằm phát triển phong trào Thể dục Thể thao ngoại khóa cho sinh viên trường Đại học Trà Vinh Nguyễn Toàn Năng Trường Đang thực hiện
3 Nghiên cứu mô hình sản xuất nước Deion phòng thí nghiệm Huỳnh Thị Ngọc Trinh Trường 11/2017 – 5/2018
4 Nghiên cứu điều chế hydrogel nhạy cảm với nhiệt độ cơ thể từ Gelatin và Pluronic F127 để mang nhả chậm Curcumin ứng dụng trong chữa lành vết thương Huỳnh Thị Ngọc Trinh Trường 6/2016 – 5/2017
5 Các vt liu mi và các phi kết mi Thch Bình Thươn B 3/2013-6/2015
6 Xây dng văn hóa cht lượng trường Đi hc Trà Vinh Nguyn Th Ngc Xuân Trường 3/2015-6/2016
7 Nghiên cu chế to ht nano st t vi lp ph polymer có gn protein đểứng dng trong chun đoán Nguyn Văn Sáu Trường 1/2015-12/2015
8 Giáo dc k năng sng cho hc sinh tiu hc ti thành ph Trà Vinh Nguyn Th Thúy Trường 6/2014-11/2015
9 Nghiên cng dng h thng t đng đi lưu tun hoàn ca nước vào hp thu nhit và làm mát máy tole kim loi Nguyn Văn Sáu Trường 4/2012-3/2013
10 Nghiên cu b sung các môn th thao t chn vào chương trình ging dy môn Giáo dc Th cht Trn Th Thanh Huyn Trường 5/2013-10/2013
11 Tính tích cc trong hot đng t hc ca sinh viên trường Đi hc Trà Vinh Phm Văn Tuân Trường 4/2013-02/2014
12 Xây dng văn hoá t chc trong trường Đi hc Trà Vinh Nguyn Th Ngc Xuân Trường 02/2012-3/2013
13 Thc nghim chuyn gii tính cá rô đng toàn cái ti Trà Vinh Nguyn Th Yến Linh Trường 4/2009-10/2010
14 Phn mm thiết kế bài ging đin t Thi Trn Anh Tun Trường 6/2004-6/2005
15 Thiết kế và thi công mch quang báo Thi Trn Anh Tun Trường 11/2003-9/2004
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271