tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TUYỂN SINH 2020

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

012434
Số khách trực tuyến 9

01 đề tài cấp Bộ;

TT TÊN ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ Tác giả CẤP THỜI GIAN
1 Các vật liệu mới và các phối kết mới Bộ  ThS Thạch Bình Thươn Bộ 3/2013-6/2015

08 đề tài NCKH cấp Trường trong đó 07 đt đã nghiệm thu và 01 đt đang thực hiện;

TT TÊN ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG Tác giả CẤP THỜI GIAN
Năm 2019
1 Nghiên cứu thành phần và tác dụng giảm đau của một số protein từ nọc rắn cạp nong Bungarus fasciatus Việt Nam ThS Trần Vũ Thiên Trường Đang triển khai thực hiện
2 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nhằm phát triển phong trào Thể dục Thể thao ngoại khóa cho sinh viên trường Đại học Trà Vinh Trường ThS Nguyễn Toàn Năng Trường Tháng 1 /2018 – 3 /2019
Năm 2018
1 Thích ứng nghề nghiệp của sinh viên dân tộc Khmer sau khi tốt nghiệp tại trường Đại học Trà Vinh ThS Nguyễn Thị Thúy Trường Tháng 7 /2017 – 10 /2018
2 Nghiên cứu mô hình sản xuất nước Deion phòng thí nghiệm ThS Huỳnh Thị Ngọc Trinh Trường Tháng 11/2017 – 5/2018
Năm 2017
1 Nghiên cứu điều chế hydrogel nhạy cảm với nhiệt độ cơ thể từ Gelatin và Pluronic F127 để mang nhả chậm Curcumin ứng dụng trong chữa lành vết thương ThS Huỳnh Thị Ngọc Trinh Trường 6/2016 – 5/2017
Năm 2016
1 Xây dựng văn hóa chất lượng trường Đại học Trà Vinh TS Nguyễn Thị Ngọc Xuân Trường 3/2015-6/2016
Năm 2015
1 Nghiên cứu chế tạo hạt nano sắt từ với lớp phủ polymer có gắn protein để ứng dụng trong chuẩn đoán Trường ThS Nguyễn Văn Sáu Trường 1/2015-12/2015
2 Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học tại thành phố Trà Vinh Nguyễn Thị Thúy ThS Nguyễn Thị Thúy Trường 6/2014-11/2015


TT TÊN ĐỀ TÀI NCKH CẤP KHOA TÁC GIẢ THỜI GIAN THỰC HIỆN
Năm 2017 – 2018
1 Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Toán cao cấp ThS Nguyễn Kinh Danh 6 – 8/ 2018
2 Xây dựng phương pháp phân tích, đánh giá và quy hoạch câu trắc nghiệm khách quan môn Toán ThS Cao Hữu Hòa 4 – 7 /2018
3 Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Vi tích phân A1" ThS Phạm Minh Triển 7 – 8 /2018
4 Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Toán kinh tế ThS Nguyễn Văn Tiên 5 – 8 /2018
5 Tìm hiểu giá trị nhân văn của mỹ thuật thời Phục Hưng CN nguyễn Tấn Phát 8/ 2018
6 Điều chế giấy tẩm bột nghệ nhận biết thực phẩm có chứa hàn the ThS Ngô Thị Kim Dung 06/2018-08/2018
7 Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm phần sinh học tế bào cho học phần sinh học và di truyền ThS Tạ Phương Hùng 05/2017-01/2018
8 Sổ tay pha chế dung dịch các chất trong phần thực hành hóa học đại cương CN Dương Thị Huyền 1- 8/2018
9 Ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao thành tích chạy cự ly 60m cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh CN Dương Thanh Nhã 7 – 2018
Năm học 2018 – 2019
1 Biện pháp hình thành kỹ năng sinh hoạt tập thể cho sinh viên ngành công nghành công tác xã hội, trường đại học Trà Vinh CN nguyễn Tấn Phát Tháng 1 – 6/ 2019
2 Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho môn Tâm lý học Đại cương với sự hỗ trợ của phần mềm Vitesta

ThS Huỳnh Minh

 Như Hương

Đang thực hiện
3 Vận dụng phương pháp dạy học khám phá chủ đề Tổ hợp - xác suất hệ dự bị tại Trường Đại học Trà Vinh ThS Nguyễn Kinh Danh Đang thực hiện
4 Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Vi tích phân A2 ThS Phạm Minh Triển Đang thực hiện
5 Ứng dụng Maple trong việc xây dựng hệ thôngá bài tập môn đại số tuyến tính ThS Trần Quang Hà Đang thực hiện
6 Một số ứng dụng hình học cao cấp trong hình học sơ cấp ThS Nguyễn Văn Tiên Đang thực hiện
7 Phân tích toán thống kê trong khoa học xã hội ThS Dương Kim Ngọc Đang thực hiện
8 Sử dụng dung dịch chất chỉ thị tạo ra từ hoa dâm bụt trong chuẩn độ acid – bazơ CN Dương Thị Huyền Đang thực hiện

17 đề tài NCKH cấp Khoa trong đó 10 đt đã nghiệm thu và 7 đt đang thực hiện

TT TÊN ĐỀ TÀI NCKH CẤP KHOA TÁC GIẢ THỜI GIAN THỰC HIỆN
Năm 2017 – 2018
1 Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Toán cao cấp ThS Nguyễn Kinh Danh 6 – 8/ 2018
2 Xây dựng phương pháp phân tích, đánh giá và quy hoạch câu trắc nghiệm khách quan môn Toán ThS Cao Hữu Hòa 4 – 7 /2018
3 Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Vi tích phân A1" ThS Phạm Minh Triển 7 – 8 /2018
4 Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Toán kinh tế ThS Nguyễn Văn Tiên 5 – 8 /2018
5 Tìm hiểu giá trị nhân văn của mỹ thuật thời Phục Hưng CN nguyễn Tấn Phát 8/ 2018
6 Điều chế giấy tẩm bột nghệ nhận biết thực phẩm có chứa hàn the ThS Ngô Thị Kim Dung 06/2018-08/2018
7 Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm phần sinh học tế bào cho học phần sinh học và di truyền ThS Tạ Phương Hùng 05/2017-01/2018
8 Sổ tay pha chế dung dịch các chất trong phần thực hành hóa học đại cương CN Dương Thị Huyền 1- 8/2018
9 Ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao thành tích chạy cự ly 60m cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh CN Dương Thanh Nhã 7 – 2018
Năm học 2018 – 2019
1 Biện pháp hình thành kỹ năng sinh hoạt tập thể cho sinh viên ngành công nghành công tác xã hội, trường đại học Trà Vinh CN nguyễn Tấn Phát Tháng 1 – 6/ 2019
2 Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho môn Tâm lý học Đại cương với sự hỗ trợ của phần mềm Vitesta

ThS Huỳnh Minh

Như Hương

Đang thực hiện
3 Vận dụng phương pháp dạy học khám phá chủ đề Tổ hợp - xác suất hệ dự bị tại Trường Đại học Trà Vinh ThS Nguyễn Kinh Danh Đang thực hiện
4 Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Vi tích phân A2 ThS Phạm Minh Triển Đang thực hiện
5 Ứng dụng Maple trong việc xây dựng hệ thôngá bài tập môn đại số tuyến tính ThS Trần Quang Hà Đang thực hiện
6 Một số ứng dụng hình học cao cấp trong hình học sơ cấp ThS Nguyễn Văn Tiên Đang thực hiện
7 Phân tích toán thống kê trong khoa học xã hội ThS Dương Kim Ngọc Đang thực hiện
8 Sử dụng dung dịch chất chỉ thị tạo ra từ hoa dâm bụt trong chuẩn độ acid – bazơ CN Dương Thị Huyền Đang thực hiện
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271