tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TUYỂN SINH 2020

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

012434
Số khách trực tuyến 9

44 BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

STT TÊN BÀI BÁO TÁC GIẢ Đăng Tạp chí, bài báo Thời gian
Năm 2019
1 Hydrogel nanocomposite nhạy nhiệt từ pluronic – graftted getin nang hóa nanocucrcumin ứng dụng trị lành vết thương

Huỳnh Thị

Ngọc Trinh

Tạp chí Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 6/2019
2 Điều chế giấy nghệ nhận biết thực phẩm có chứa hàn the từ củ nghệ Ngô Thị Kim Dung Tạp chí Công Thương 5/2019
3 Xử lý nước thải sinh hoạt tại nhà bằng hồ thủy sinh nuôi cây lục bình Dương Thị Huyền Tạp chí Công Thương 5/2019
4

Nhiệt huyết nghề nghiệp của giảng viên trẻ

khoa Y – Dược trường đại học Trà Vinh.

Lê Thị

Xuân Mai

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 05/2019
5 Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan với sự hỗ trợ của phần mềm vitesta Lê Thị Mộng Thường Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt tháng 4 04/2019
6 Injectable nanocurcumin – dispersed gelatin – pluronic nanocomposite hydrogel platfrorm for burn wound treatment Huỳnh Thị Ngọc Trinh (Đồng tác giả) Bulletin of Materials Science 04/2019
7 Tách protein có hoạt tính kháng tế bào ung thư từ nọc rắn cạp nong Bungarus  fasciatus phân bố ở Vĩnh Phúc Trần Vũ Thiên, Phạm Đình Chương, Phùng Văn Trung, Nguyễn Cửu Khoa, Utkin Yuri Nicolaevich, Hoàng Ngọc Anh Tạp Chí Hóa Học số 57 (2e l, 2) trang 95 – 99 04/2019
8 Dùng TANIN trong dịch chiết lá trà để nhận biết formol có trong thực phẩm Trương Thị Ngọc Chinh Tạp chí Công Thương, Số 5 trang 320 – 323 04/2019
9 Simulation of cutting  locus and overlap cutting by diamond dressing in CMP process

Thi Trần

Anh Tuấn

Đồng tác giả

international journal of mechanical engineering and technology (IJMET) Volume 10, issue 3 page 1615 – 1622 04/2019
10 Immobilization of protein A on Monodisperse Magnenic Nanoparticles for Biomedical Application

Nguyễn Văn Sáu

(Đồng tác giả)

Hindawi Journal of Nanomaterials, Volume 2019, Article ID 2182471, 9 pages 3/2019
11 Một số vấn đề lý luận về kĩ năng giao tiếp trong hoạt động học tập trên lớp của sinh viên Khmer”. Nguyễn Thị Thúy Tạp chí Giáo chức Việt Nam, số 142, trang 22 - 27 02/2019
12 Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thích ứng nghề nghiệp của sinh viên dân tộc Khmer sau khi tốt nghiệp đại học”. Nguyễn Thị Thúy Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 94 (155) trang 78 - 87 01/2019
13 Một số sai lầm và giải pháp vận dụng “Mệnh đề – Tập hợp” để giải toán đại số 10. Cao Hữu Hòa Tạp chí dạy và học ngày nay, số kỳ 1 01/2019
14 Ý thực bảo vệ môi trường của sinh viên góp phần xây dựng Đại học Xanh Lê Thị Mộng Thường Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt tháng 1 trang 330 - 333 01/2019
Năm 2018
1 Nghiên cứu quy trình chế biến bánh dẻo cốm dẹp – quách Tạ Phương Hùng Tạp chí Công Thương số 15, trang 313 – 318 12/2018
2

Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng bò thịt tại tỉnh

Trà Vinh" đăng trên Tạp chí TVU

Danh Út

Nguyễn Thị Yến Linh

Tạp chí

Khoa học Trường Đại

học Trà Vinh

8/2018
3

Điều tra tình hình khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và đa dạng cây làm thuốc của đồng bào khmer tại tỉnh Trà

vinh

Phùng Thị Hằng, Lê Thị Mộng Thường, Phan

Thành Đạt, Huỳnh Thanh Thiên

Tạp chí

Khoa học Trường Đại

học Trà Vinh

8/2018
4 Nghiên cứu sự thích ứng nghề nghiệp của sinh viên dân tộc Khmer sau khi tốt nghiệp trường Đại học Trà Vinh

Nguyễn Thị Thúy,

Lê Thị Xuân Mai

Tạp chí

Khoa học Trường Đại

học Trà Vinh

6/2018
5

Nghiên cứu mô hình sản xuất nước Deion phòng

thí nghiệm" đăng trên

Huỳnh Thị Ngọc

Trinh, Phạm Kim Long, Hồ Quốc Đạt

Tạp chí Sở Khoa học Công nghệ tỉnh

Trà Vinh, số 2

5/2018
6 Nghiên cứu hệ thống tự làm mát mái tole nhà và nung nước phục vụ sinh hoạt Nguyễn Văn Sáu Tạp chí Thông tin Khoa học&Công nghệ tỉnh Trà Vinh, ISSN 1859-3488, số 3 5/2018
7

Thực trạng và biện pháp rèn luyện kỹ năng tự đánh giá

kết quả học tập cho sinh viên Khoa Y – Dược Trường Đại học Trà Vinh

Nguyễn Văn Sia Tạp chí Giáo dục và Xã hội: 4/ 2018
8

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan

phần kiến thức sinh học tế bào cho môn sinh học và di

truyền

Tạ Phương Hùng Tạp chí Giáo dục và Xã hội 01/2018
Năm 2017
1 CdS-Free p-Type Cu2ZnSnSe4 Sputtered n –Type InxGa1-xN Thin Film Solar Cells - Ứng dụng vật liệu bán dẫn loại p-Cu2ZnSnSe4, kết hợp bán dẫn loaik n-InGaN làm tế bào pin năng lượng mặt trời, Wei-Liang Chen, Dong-HauKuO,Thi Trần Anh Tuấn, Tạp chí ISI Journal of Electronic Material, số 46, 1481-1487.IF:1.8 Năm 2017
2 Thin film solar cell based on p-CuSbS2 together with Cd-free GaN/InGaN bilayer - Ứng dụng vật liệu bán dẫn loại p kết hợp với bán dẫn loại n GaN/InGaN, làm tế bào pin năng lượng mặt trời, Thi Trần Anh Tuấn, đăng tạp chí ISI Journal of Electronic of Material Science, Material Science in Electronic số 28, 2996-2003.IF:1.78 Năm 2017
3 Sự khác biệt trong giao tiếp phi ngôn ngữ của sinh viên dân tộc Khmer và dân tộc Kinh trong môi trường đa văn hóa, Nguyễn Thị Thúy Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Tâm lý khu vực Đông Nam Á lần thứ 1 Năm 2017
4 Phản ứng Benzoyl hóa Fridel – Crafts một số hợp chất tăng hoạt sử dụng nano ZnO làm dung mội deep eutectic solvent trong điều kiện chiếu xạ vi sóng,

Ngô Thị

Kim Dung

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ Năm 2017
5 1-Alkenyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate ionic liquids:novel and lơ-viscosity ionic liquid electrolytes for dyesensitezed solar cells,.

Ngô Thị

Kim Dung

Tạp chí Royal society of chemistry Năm 2017
6

Nghiên cứu xử lý kim loại nặng trong nước từ thủy

tinh phế thải" đăng trên

Huỳnh Thị Ngọc Trinh, Trần Thế Nam

Tạp chí Sở Khoa học Công nghệ

tỉnh Trà Vinh, số 4

12/2017
7 Xác định công thức phối trộn thích hợp để sản xuất viên sủi quách (Limonia acidissima L) ở quy mô phòng thí nghiệm, Trần Thị Mỹ Tăng, Trầm Quốc Toản, Nguyễn Bạch Vân, Lê Minh Tâm, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, số 28, 12/2017
8

Phản ứng penzoyl hóa Friedel-Carfts một số hhợp

chất tăng hoạt sử dụng nano ZnO làm dung môi xanh deepeutectic solvent trong điều kiện chiếu xạ vi sóng

Nguyễn Trường Hải, Ngô Thị Kim Dung, Phạm

Nguyễn Hữu Thịnh, Trần Hoàng Phương

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - ĐHQG TPHCM

11/2017
9 Nghiên cứu điều chế hydrogel nhạy cảm với nhiệt độ cơ thể từ Gelatin và Pluronic F127 để mang nhả chậm Curcumin ứng dụng trong chữa lành vết thương. Huỳnh Thị Ngọc Trinh, Trần Ngọc Quyển, Nguyễn Thị Yến Linh, Nguyễn Tiến Thịnh, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, số 26, 6/2017
Năm 2016
1 Gắn Protein A lên hạt Nano Fe3O4 và khảo sát tính chất của vật liệu, Nguyễn Văn Sáu, Trần Vũ Thiên, Bùi Trung Thành, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, số 24, 12/2016
2 Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp tại Thành phố Trà Vinh Nguyễn Thị Thúy, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh số 22, 7/2016
3 Thực nghiệm chuyển giới cá rô đồng (Anabas Testudineus) toàn cái tại Trà Vinh,

Nguyễn Thị

Yến Linh.

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, số 23, 9/2016
4 Môi trường Văn hóa- Nội dung cần thiết để xây dựng văn hóa chất lượng trường đại học Trà Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Tạp chí Giáo dục, số 381. 5/2016
5 Nhận thức của giáo viên, phụ huynh về thực trạng kỹ năng sống của học sinh tiểu học tại thành phố Trà Vinh Nguyễn Thị Thúy Tạp chí Tâm lý Xã hội,. 01/2016
Năm 2015
1 Năng lực giao tiếp của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh. Phạm Văn Tuân Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng Số 8(trang 93) 9/2015.
2 Nội dung của môi trường nhân văn của Trường Đại học Trà Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Xuân,

Tạp chí Giáo dục,

số đặc biệt,

 10/2015
3 Tổng thuật một số nghiên cứu về văn hóa chất lượng trường đại học. Nguyễn Thị Ngọc Xuân

Tạp chí Giáo dục,

số 370

11/2015
4 Linear Approximation and Asymptotic Expansion of Solutions in many small parameters, Le Phuong Ngoc, Cao Huu Hoa, Nguyen Thanh Long, Vietnam Journal of Mathematics 43 (2) Năm 2015
5 Existence, blow-up, and exponential decay estimates for a system of semilinear wave equations associated with the helicalflows of Maxwell fluid. Le Thi Phuong Ngoc, Cao Huu Hoa, Nguyen Thanh Long, Mathematical Methods in the Applied Sciences,12, Impact Factor (IF):0.92 Năm 2015
6 Characteristics of RF reactive sputter-deposited Pt/SiO2/n-InGaN MOS Schottky diodes, Thi Tran Anh Tuan, Dong-Hau Kuo, Materials Science in Semiconductor processing, 30 (2015), Impact Factor (IF):1.76. Năm 2015
7 Temperature-dependent electrical properties of the sputtering-made n-InGaN/p-GaN junction diode with a breakdown voltage above 20 V, Thi Tran Anh Tuan, Dong-Hau Kuo, Materials Science in Semiconductor Processing, 32 (2015), Impact Factor (IF): 1.76. Năm 2015
8 Electrical and structural properties of Mg-doped InxGa1−xN (x ≤ 0.1) and p-InGaN/n-GaN junction diode made all by RF reactive sputtering, Thi Tran Anh Tuan, Dong-Hau Kuo, Cheng-Che Li, Wei-Chun Yen, Materials Science and Engineering B, 193, 2015, Impact Factor (IF) 2.12. Năm 2015

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271