ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TUYỂN SINH 2018

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

011939
Số khách trực tuyến 4
1 Xác định công thức phối trộn thích hợp để sản xuất viên sủi quách (Limonia acidissima L) ở quy mô phòng thí nghiệm, Trần Thị Mỹ Tăng, Trầm Quốc Toản, Nguyễn Bạch Vân, Lê Minh Tâm, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, số 28, tháng 12/2017
2 Nghiên cứu điều chế hydrogel nhạy cảm với nhiệt độ cơ thể từ Gelatin và Pluronic F127 để mang nhả chậm Curcumin ứng dụng trong chữa lành vết thương, Huỳnh Thị Ngọc Trinh, Trần Ngọc Quyển, Nguyễn Thị Yến Linh, Nguyễn Tiến Thịnh, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, số 26, tháng 6/2017
3 Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp tại Thành phố Trà Vinh, Nguyễn Thị Thúy, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh số 22, tháng 7/2016
4 Thực nghiệm chuyển giới cá rô đồng (Anabas Testudineus) toàn cái tại Trà Vinh, Nguyễn Thị Yến Linh, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, số 23, tháng 9/2016
5 Mô phỏng một số đặc tính của transitor dùng ống Nano Cacbon, Thi Trần Anh Tuấn, Tạp Chí Khoa học và Công nghệ -ĐHQG - TPHCM, Số 13, 2/2010
6 Mối quan hệ giữa Toán học và thực tiễn, Cao Hữu Hòa, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục – Khoa học và xã hội, số 23, 2/2013
7 Thực trạng và giải pháp của hoạt động cổ vũ sinh viên tham gia tích cực vào hoạt động học tập tại Trường Đại học Trà Vinh, Nguyễn Thị Thúy, Tạp chí Khoa học, Đại học Trà Vinh, Số 11, 12/2013
8 Khảo sát giá trị dinh dưỡng của cây Trichanthera gigatea ở các vùng sinh thái khác nhau ĐBCCL, Huỳnh Thị Ngọc Trinh, Tờ tin khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh Số 2, 10/2013
9 - Năng lực giao tiếp của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh, Phạm Văn Tuân, Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số 8(93), 9/2015.
10 Sự lắng nghe và phản hồi thông tin trong giảng dạy: vấn đề cần cải thiện ở một số giảng viên, Nguyễn Thị Thúy, Tạp chí Dạy và Học ngày nay.
11 Khó khăn tâm lý trong hoạt động Nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh, Phạm Văn Tuân, Tạp chí Tâm lý học, Viện Tâm lý học, Số 8, 8/2013
12 Nội dung của môi trường nhân văn của Trường Đại học Trà Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, 10/2015
13 Tổng thuật một số nghiên cứu về văn hóa chất lượng trường đại học, Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Tạp chí Giáo dục, số 370, 11/2015.
14 Môi trường Văn hóa- Nội dung cần thiết để xây dựng văn hóa chất lượng trường đại học Trà Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Tạp chí Giáo dục, số 381, 5/2016.
15 Nhận thức của giáo viên, phụ huynh về thực trạng kỹ năng sống của học sinh tiểu học tại thành phố Trà Vinh, Nguyễn Thị Thúy, Tạp chí Tâm lý Xã hội, 1/2016.
16 Gắn Protein A lên hạt Nano Fe3O4 và khảo sát tính chất của vật liệu, Nguyễn Văn Sáu, Trần Vũ Thiên, Bùi Trung Thành, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, số 24, tháng 12/2016
17 CdS-Free p-Type Cu2ZnSnSe4 Sputtered n –Type InxGa1-xN Thin Film Solar Cells - Ứng dụng vật liệu bán dẫn loại p-Cu2ZnSnSe4, kết hợp bán dẫn loaik n-InGaN làm tế bào pin năng lượng mặt trời, Wei-Liang Chen, Dong-HauKuO,Thi Trần Anh Tuấn, đăng tạp chí ISI Journal of Electronic Material, 46(2017), 1481-1487.IF:1.8
18 Thin film solar cell based on p-CuSbS2 together with Cd-free GaN/InGaN bilayer - Ứng dụng vật liệu bán dẫn loại p kết hợp với bán dẫn loại n GaN/InGaN, làm tế bào pin năng lượng mặt trời, Thi Trần Anh Tuấn, đăng tạp chí ISI Journal of Electronic of Material Science, Material Science in Electronic 28(2017), 2996-2003.IF:1.78
19 Sự khác biệt trong giao tiếp phi ngôn ngữ của sinh viên dân tộc Khmer và dân tộc Kinh trong môi trường đa văn hóa, Nguyễn Thị Thúy, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Tâm lý khu vực Đông Nam Á lần thứ 1
20 Phản ứng Benzoyl hóa Fridel – Crafts một số hợp chất tăng hoạt sử dụng nano ZnO làm dung mội deep eutectic solvent trong điều kiện chiếu xạ vi sóng, Ngô Thị Kim Dung, đăng Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ
21 1-Alkenyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate ionic liquids:novel and lơ-viscosity ionic liquid electrolytes for dyesensitezed solar cells, Ngô Thị Kim Dung, đăng tạp chí Royal society of chemistry.
22 Development of quantum device simulator, Dinh Sy Hien, Thi Tran Anh Tuan, Tran Tien Phuc, Pham Thanh Trung, Nguyen Thi Luong, , NEMO-VN1, Journal of Physics, 187, 2009, 012088.
23 Modeling of planar carbon nanotube field effect transistor and three dimensional simulations of current-voltage characteristics, Dinh Sy Hien, Thi Tran Anh Tuan, Nguyen Thi Luong, Dinh Viet Nga, Journal of Physics. Conference Series, UK, 187, (2009), 012049.
24 3D simulation of coaxial carbon nanotube field effect transistor, Dinh Sy Hien, Thi Tran Anh Tuan, Nguyen Thi Luong , Dinh Viet Nga, Journal of Physics. Conference Series, 187, UK, 2009, 012061.
25 Linear Approximation and Asymptotic Expansion of Solutions in many small parameters, Le Phuong Ngoc, Cao Huu Hoa, Nguyen Thanh Long, Vietnam Journal of Mathematics 43(2), 2015
26 On a system of nonlinear wave equations associated with the helical flows of Maxwell fluid, Truong Xuan Le, Le Thi Phuong Ngoc, Cao Huu Hoa, Nguyen Thanh Long, Nonlinear Analysis Real World Applications12 ,2011, Impact Factor (IF): 2.52
27 Schottky barrier characteristics of Pt contacts to all sputtering to all sputtering-made n-type GaN and MOS diodes, Thi Tran Anh Tuan, Dong-Hau Kuo, Cheng-Che Li, Wei-Chun Yen, Journal of Materials Science: Materials Science in Electronic, 25, 2014, Impact Factor (IF): 1.96.
28 Existence, blow-up, and exponential decay estimates for a system of semilinear wave equations associated with the helicalflows of Maxwell fluid , Le Thi Phuong Ngoc, Cao Huu Hoa, Nguyen Thanh Long, Mathematical Methods in the Applied Sciences,12, 2015, Impact Factor (IF):0.92
29 Characteristics of RF reactive sputter-deposited Pt/SiO2/n-InGaN MOS Schottky diodes, Thi Tran Anh Tuan, Dong-Hau Kuo, Materials Science in Semiconductor processing, 30 (2015), Impact Factor (IF):1.76.
30 Temperature-dependent electrical properties of the sputtering-made n-InGaN/p-GaN junction diode with a breakdown voltage above 20 V, Thi Tran Anh Tuan, Dong-Hau Kuo, Materials Science in Semiconductor Processing, 32 (2015), Impact Factor (IF): 1.76.
31 Electrical and structural properties of Mg-doped InxGa1−xN (x ≤ 0.1) and p-InGaN/n-GaN junction diode made all by RF reactive sputtering, Thi Tran Anh Tuan, Dong-Hau Kuo, Cheng-Che Li, Wei-Chun Yen, Materials Science and Engineering B, 193, 2015, Impact Factor (IF) 2.12.
32 Effects of Mg doping on the performance of InGaN Films made by reactive sputtering, Dong-Hau Kuo, Thi Tran Anh Tuan, Cheng-Che Li, Wei-Chun Yen, Journal of Electronic Materials, 44 (2015), Impact Factor (IF): 1.8.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271