tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TUYỂN SINH 2020

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

hoidapts

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

012599
Số khách trực tuyến 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                 Số: 02/ TB-KHCB                            Trà vinh, ngày …tháng …. năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức hội thảo Khoa học

Khoa học Cơ bản hướng tới sự phát triển bền vững của tỉnh Trà Vinh

 

Khoa Khoa học Cơ bản thuộc trường Đại học Trà Vinh tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường với chủ đề:“Khoa học Cơ bản hướng tới sự phát triển bền vững của tỉnh Trà Vinh” vào tháng 8 năm 2018 tại Trà Vinh. Ban tổ chức Hội thảo xin thông báo đến quý quan khách, quý đồng nghiệp thông báo cụ thể như sau:

  1. 1.Mục tiêu hội thảo

Tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất định hướng phát triển về công, nông nghiệp, du lịch, tài nguyên, kinh tế của tỉnh Trà Vinh.

  1. 2.Chủ đề của hội thảo

- Phát triển Khoa học công nghệ, nông nghiệp - công nghiệp, văn hóa xã hội, thể thao và du lịch của tỉnh Trà Vinh theo hướng bền vững.

- Khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững các nguồn năng lượng, tài nguyên môi trường, sinh thái

  1. 3.Đối tượng tham gia viết bài tham dự hội thảo

Là nhà nghiên cứu, giảng viên, viên chức có các nghiên cứu đến lĩnh vực ứng dụng của Khoa học Cơ bản trong sự phát triển bền vững tại các Sở, Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung học Phổ thôngtại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

  1. 4.Một số thông tin về hội thảo

4.1. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian tổ chức: 14h00, ngày 24/8/2018.

- Địa điểm tổ chức: Phòng WORKSHOP 03, Khu I, Trường Đại học Trà Vinh, Số 126 đường Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

4.2. Thể lệ tham dự

- Bài viết được đánh máy bằng vi tính, dài không quá 8 trang và theo quy định như sau: font Times New Roman, size 13. Paper size: width 21 cm, height 29,7 cm (A4); margin: top 2cm, bottom 2cm, left 3 cm, right 2cm.

- Tóm tắt bằng Tiếng việt và tiếng Anh không quá 10 dòng.

- Tài liệu tham khảo và nguồn trích dẫn trình bày theo quy định của công trình khoa học.

- Đầu bài viết ghi rõ họ tên tác giả (hoặc đồng tác giả), học hàm, học vị, nơi công tác, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ hộp thư điện tử (email).

- Bài báo sẽ được hội đồng khoa học của Hội thảo thẩm định. Bài viết được hội thảo thông qua sẽ được đăng trong kỷ yếu của Hội thảo. Bài viết không được đăng sẽ không hoàn trả bản thảo.

- Bài viết tham gia hội thảo xin gửi về Ban tổ chức trước ngày 15/8/ 2018 theo địa chỉ:

+ Văn phòng khoa Khoa học Cơ bản phòng B11.405 Khu I Trường Đại học Trà Vinh, 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh.

+ Hoặc qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Thầy Thi Trần Anh Tuấn) hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Cô Nguyễn Thị Yến Linh).

4.3 Mọi chi tiết xin liên hệ Khoa Khoa học Cơ bản

Điện thoại: 0294.3.555.569

Số điện thoại Nội bộ 271                 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoặc xem chi tiết tại Website Khoa Khoa học Cơ bản http://khcb.tvu.edu.vn/

Trân trọng kính chào!                                              

P.TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)            

Thi Trần Anh Tuấn    

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271