tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TUYỂN SINH 2020

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

hoidapts

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

012572
Số khách trực tuyến 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

BTC THI OLYMPIC VẬT LÝ

Số: 01/TB-BTC

                            

       

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


           Trà Vinh, ngày 18 tháng 12 năm 2018

 THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức “Tuyển chọn đội tuyển Olympic Vật lý và tham dự Hội thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ XXII – năm 2019 tại Hà Nội” 

Căn cứ Kế hoạch số 3196/KH-ĐHTV ngày 06/12/2018 của Trường Đại học Trà Vinh việc tổ chức “Tuyển chọn đội tuyển Olympic Vật lý và tham dự Hội thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ XXII – năm 2019 tại Hà Nội”; 

Ban Tổ chức (BTC) Hội thi xin thông báo đến các đơn vị triển khai thông báo đến sinh viên, nội dung cụ thể như sau: 

  1. 1.Hình thức thi: Sinh viên sẽ trải qua 2 vòng thi
  2. 1.Vòng Trường: 

+ Thời gian thi: 15/01/2019 (dự kiến) 

+ Đia điểm thi: khu 1 – Trường Đại học Trà Vinh. 

  1. 2. Vòng toàn quốc: Những sinh viên đoạt giải vòng Trường sẽ được chọn đi tham dự Hội thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ XXII – năm 2019 tại Hà Nội. 

+ Thời gian ôn tập: từ 15/02/2019 đến 15/4/2019 

+ Thời gian thi: từ 17/4/2019 đến 20/4/2019 

  1. 2.Đối tượng: Tất cả sinh viên Trường Đại học Trà Vinh ( đã tham gia học môn Vật lý Đại cương)
  2. 3.Nội dung thi: 

Giải bài tập, thi trắc nghiệm và thực nghiệm. (bao gồm: Cơ, nhiệt, điện, quang, lượng tử, hạt nhân) 

  1. 4.Cơ cấu giải thưởng vòng Trường: 

+ 01 giải nhất: Giấy khen và tiền thưởng 400.000đ 

+ 01 giải nhì: Giấy khen và tiền thưởng   300.000đ 

+ 01 giải ba: Giấy khen và tiền thưởng   200.000đ 

+ 02 giải khuyến khích: Giấy khen và tiền thưởng 100.000đ 

  1. 5.Hình thức đăng ký: 

Thí sinh dự thi vòng trường liên hệ Cô Thị Thúy, Văn phòng Khoa, Khoa Khoa học Cơ bản, điện thoại: 0918.090.987, số nội bộ: 271, Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Hạn chót đăng ký dự thi: ngày 30/12/2018 (khi thí sinh đăng ký Ban tổ chức sẽ sắp xếp thời gian ôn luyện trước khi thi) 

Đề nghị các đơn vị triển khai đến từng sinh viên để các em tham gia Olympic Vật lývòng trường và vòng toàn quốc .

 

TM.BAN TỔ CHỨC

P.TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

TS.Thi Trần Anh Tuấn

                                                                                                                       

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271