tracnghiemtoanTHPT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

hoidapts

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

077442
Số khách trực tuyến 4

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT
SÁNG KIẾN CẤP KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN CÔNG NHẬN
NĂM HỌC 2020-2021

I. CƠ SỞ

TT

HỌ VÀ TÊN

TÊN SÁNG KIẾN

1

Tạ Phương Hùng

Xác định hàm lượng canxi có trong vảy cá.

2

Cao Hữu Hòa

Hướng dẫn kỹ năng tích hợp kiến thức để giải toán ứng dụng cho sinh viên Đại học Trà Vinh.

3

Nguyễn Toàn Năng

Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn cầu lông cho sinh viên không chuyên ngành Thể dục Thể thao

4

Lê Thị Xuân Mai

Một số biện pháp nâng cao chất lượng truyền thông về Công tác Xã hội.

5

Nguyễn Thị Yến Linh

Giải pháp nâng cao ý thức tự giác tham gia khoá học E-learning của sinh viên trường Đại học Trà Vinh

6

Trương Thị Ngọc Chinh

Vi tích phân trong dạy học tích hợp liên môn Toán – Vật lí tại trường Đại học Trà Vinh.

7

Huỳnh Thị Ngọc Trinh

Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần hóa học đại cương bậc đại học

8

Nguyễn Văn Sáu

Cảm biến quang sinh học sử dụng tia hồng ngoại để tăng độ chính xác.

9

Lê Thị Mộng Thường

Nghiên cứu học tập E-Learning môn sinh học đại cương và di truyền của sinh viên ở trường Đại học Trà Vinh.

10

Ngô Thị Kim Dung

Chất lỏng ion Imidazolium Triflate cải thiện hoạt tính xúc tác của ZnCl2 trong tổng hợp Pyrrole và Ketone.

11

Thi Trần Anh tuấn

 Nghiên cứu các tính chất, cấu trúc quang điện tử của lớp SnO2 đồng pha tạp Ga và N trong p-GNTO film, hướng đến chế tạo và ứng dụng p-GNTO/n-Si (điốt quang).

12

Nguyễn Thị Thúy

Ảnh hưởng của nét tính cách đến kỹ năng giao tiếp trong hoạt động học tập trên lớp ở sinh viên dân tộc Khmer.

13

Nguyễn Tấn Phát

Một vài kinh nghiệm khi thiết kế bài giảng điện tử.

II. CẤP TỈNH

TT

HỌ VÀ TÊN

TÊN SÁNG KIẾN

1

Nguyễn Thị Yến Linh

Giải pháp nâng cao ý thức tự giác tham gia khoá học E-learning của sinh viên trường Đại học Trà Vinh

2

Huỳnh Thị Ngọc Trinh

Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần hóa học đại cương bậc đại học

3

Nguyễn Toàn Năng

Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn cầu lông cho sinh viên không chuyên ngành Thể dục Thể thao.

4

Nguyễn Thị Thúy

Ảnh hưởng của nét tính cách đến kỹ năng giao tiếp trong hoạt động học tập trên lớp ở sinh viên dân tộc Khmer.

tập tin sáng kiến đính kèm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 271