Tìm kiếm
Họ và tên Bộ môn Từ ngày Đến ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật  
Nguyễn Văn Sáu - Trưởng Khoa Vật lý 03/07/2022 09/07/2022 Sáng:Đi dạy tại TT-GDTX Ninh Thuận Chiều:Đi dạy tại TT-GDTX Ninh Thuận Sáng: Làm việc tại Khoa Chiều:Làm việc tại Khoa Sáng:Làm việc tại Khoa Chiều:Làm việc tại Khoa Sáng:Làm việc tại Khoa Chiều:Làm việc tại Khoa Sáng:Làm việc tại Khoa Chiều:Làm việc tại Khoa Sáng:Tham gia Đoàn Giám sát Chấm thi TN-THPT tại Bạc Liêu Chiều:Tham gia Đoàn Giám sát Chấm thi TN-THPT tại Bạc Liêu Sáng:Tham gia Đoàn Giám sát Chấm thi TN-THPT tại Bạc Liêu Chiều:Tham gia Đoàn Giám sát Chấm thi TN-THPT tại Bạc Liêu
Nguyễn Văn Sáu - Trưởng Khoa Vật lý 28/06/2022 04/07/2022 Sáng:Làm việc tại Khoa Chiều:Làm việc tại Khoa Sáng:Làm việc tại Khoa Chiều:Dự nghiệm thu Ngân hàng Câu hỏi TN Sáng:Làm việc tại Khoa Chiều:Họp Chi bộ, Họp Khoa Sáng:Làm việc tại Khoa Chiều:Làm việc tại Khoa Sáng:Đi dạy tại TT_GDTX Ninh Thuận Chiều:Đi dạy tại TT_GDTX Ninh Thuận Sáng:Dạy tại TT_GDTX Ninh Thuận Chiều:Dạy tại TT_GDTX Ninh Thuận Sáng:Dạy tại TT_GDTX Ninh Thuận Chiều:Dạy tại TT_GDTX Ninh Thuận
Nguyễn Thị Ngọc Xuân Lãnh đạo Khoa 27/06/2022 03/07/2022 Sáng: LV tại Khoa Chiều: LV tại Khoa Sáng: LV tại Khoa Chiều: LV tại Khoa Sáng: LV tại Khoa Chiều: Dạy Sáng: LV tại Khoa Chiều: LV tại Khoa Sáng: LV tại Khoa Chiều: LV tại Khoa Sáng: Dạy Kiên Giang Chiều: Dạy Kiên Giang Sáng: Dạy Kiên Giang Chiều: Dạy Kiên Giang
Nguyễn Toàn Năng - P.Trưởng BM GD Thế chất 27/06/2022 03/07/2022 Sáng:S3 Chiều:Làm việc tại BM Sáng:S5 Chiều:C5 Sáng:S5 Chiều:C5 Sáng:Làm việc tại BM Chiều:Làm việc tại BM Sáng:Làm việc tại BM Chiều:Làm việc tại BM Sáng:Học anh văn Chiều:Học anh văn Sáng:Học anh văn Chiều:Học anh văn
Trần Thị Thanh Huyền - Trưởng BM GD Thế chất 27/06/2022 03/07/2022 Sáng:Làm việc tại BM Chiều:Dạy tiết 9-10 Sáng: dạy tiết 1-2 Chiều:Làm việc tại BM Sáng: dạy tiết 3-4 Chiều:Làm việc tại BM Sáng:Làm việc tại BM Chiều:Làm việc tại BM Sáng:Làm việc tại BM Chiều:Làm việc tại BM Sáng:Dạy tiết 1-4 Chiều: Dạy tiết 6-9 Sáng:thi kết thúc môn Chiều:
Cô Thị Thúy - Chánh VP Khoa Văn phòng Khoa 27/06/2022 03/07/2022 Sáng:VPK Chiều:VPK Sáng:VPK Chiều:nghiệm thu NHCH Sáng:VPK Chiều:Họp chi bộ Sáng:vpk Chiều:vpk Sáng:vpk Chiều:vpk Sáng:Dạy Chiều: Sáng:dạy Chiều:
Thi Trần Anh Tuấn Vật lý 27/06/2022 03/07/2022 Sáng: B21.101 Chiều:B21.101 Sáng: B21.101 Chiều:B21.101 Sáng: Chiều: Sáng: Chiều: B51.205 Sáng: Chiều: Sáng: Chiều: Sáng:B51.206 Chiều:B51.206
Lê Thị Mộng Thường - P.Trưởng BM Hóa - sinh 27/06/2022 03/07/2022 Sáng:NCTL Chiều:Trực BM Sáng:NCTL Chiều:NCTL Sáng:Dạy B51.304 Chiều:Họp CB Sáng:NCTL Chiều:NCTL Sáng:NCTL Chiều:NCTL Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Nguyễn Thị Thúy - Trưởng BM Tâm lý - CTXH 27/06/2022 03/07/2022 Sáng: Nghiên cứu Chiều: Làm việc ở BM Sáng: Nghiên cứu Chiều: Làm việc ở BM Sáng: Nghiên cứu Chiều: Họp chi bộ Sáng: Nghiên cứu Chiều: Làm việc ở BM Sáng: Nghiên cứu Chiều: Làm việc ở BM Sáng: dạy ở Cần Thơ Chiều: dạy ở Cần Thơ Sáng: dạy ở Cần Thơ Chiều: dạy ở Cần Thơ
Nguyễn Văn Tiên - Trưởng BM Toán ứng dụng 27/06/2022 03/07/2022 Sáng:Làm việc tại BM Chiều: Biên soạn TLGD Sáng: Biên soạn TLGD Chiều:Biên soạn TLGD Sáng: Biên soạn TLGD Chiều: Họp chi bộ Sáng:Biên soạn TLGD Chiều:Biên soạn TLGD Sáng:Làm việc tại BM Chiều: Biên soạn TLGD Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Page 1 of 10