Tìm kiếm
Họ và tên Bộ môn Từ ngày Đến ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật  
Nguyễn Văn Tiên - Trưởng BM Toán ứng dụng 27/03/2023 02/04/2023 Sáng: Làm việc tại BM Chiều: Dạy tiết 6789 Sáng: Dạy tiết 1234 Chiều: Dạy tiết 6789 Sáng: Làm việc tại BM Chiều: Nghiên cứu tài liệu Sáng: Nghiên cứu tài liệu Chiều: Dạy tiết 6789 Sáng: Dạy tiết 1234 Chiều: Nghiên cứu tài liệu Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Võ Hoàng Khâng Vật lý 20/03/2023 26/03/2023 Sáng:Dạy-A4.201 Chiều:VPBM Sáng:VPBM Chiều:Tập huấn Sáng:Dạy-B31.303 Chiều:Dạy-G51.408 Sáng:Dạy-B21.102 Chiều:VPBM Sáng:D31.102 Chiều:VPBM Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Thi Trần Anh Tuấn Vật lý 20/03/2023 26/03/2023 Sáng: BMVL Chiều: NC Đề tài Sáng: BMVL Chiều: NC Đề tài Sáng:BMVL Chiều: NC Đề tài Sáng: Dạy B21.202 Chiều:NC Đề tài Sáng: Dạy B21.202 Chiều: Dạy B11.409 Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:Dạy E31-301
Nguyễn Toàn Năng - P.Trưởng BM GD Thế chất 20/03/2023 26/03/2023 Sáng:Làm việc tại bộ môn Chiều:dạy tiết 6,7 Sáng:Hợp FIBAA Chiều:Làm việc tại bộ môn Sáng:Làm việc tại bộ môn Chiều:Làm việc tại bộ môn Sáng:dạy tiết 1,2,3,4 Chiều:Làm việc tại bộ môn Sáng:Làm việc tại bộ môn Chiều:Làm việc tại bộ môn Sáng:Học anh văn Chiều:Học anh văn Sáng:Học anh văn Chiều:Học anh văn
Trần Thị Thanh Huyền - Trưởng BM GD Thế chất 20/03/2023 26/03/2023 Sáng: Làm việc BM Chiều: Dạy khu 1 Sáng: Họp KĐCT FIBAA Chiều: Làm việc tại BM Sáng: ĐI TÁI KHÁM TPHCM Chiều:ĐI TÁI KHÁM TPHCM Sáng: DẠY KHU 1 Chiều: DẠY KHU 2 Sáng: LÀM VIỆC BM Chiều: LÀM VIỆC BM Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Nguyễn Thị Yến Linh - Trưởng BM Hóa - sinh 20/03/2023 25/03/2023 Sáng: Trực BM Chiều: Đi TpHCM Sáng: Đi TpHCM Chiều: Đi TpHCM Sáng: NC Chiều: NC Sáng: Tập huấn Elearning Chiều: Tập huấn PPGD Sáng: Học NCS Chiều: Học NCS Sáng: Học NCS Chiều: Học NCS Sáng: Học NCS Chiều: Học NCS
Nguyễn Thị Thúy - Phó Trưởng khoa Lãnh đạo Khoa 20/03/2023 26/03/2023 Sáng: Dự HT Quốc tế Chiều: Dự HT Quốc tế Sáng: Họp kiểm định Chiều: NCKH Sáng: Dạy A42.207 Chiều: Làm việc ở BM Sáng: Dạy D61.106 Chiều: Dạy A42.306 Sáng: Dạy D31.106 Chiều: Làm việc ở BM Sáng: Tham gia HĐCĐ Chiều: Tham gia HĐCĐ Sáng: Chiều:
Lê Thị Mộng Thường - P.Trưởng BM Hóa - sinh 20/03/2023 26/03/2023 Sáng:Dạy D31.102 Chiều:NCTL Sáng:Chấm thi KT Chiều:NCTL Sáng:LVBM Chiều:NCTL Sáng:NCTL Chiều:NCTL Sáng:NCTL Chiều:NCTL Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Nguyễn Văn Tiên - Trưởng BM Toán ứng dụng 20/03/2023 26/03/2023 Sáng: Làm việc tại BM Chiều: Dạy 6789 Sáng: Dạy 1234 Chiều: Dạy 6789 Sáng: Làm việc tại BM Chiều: Nghiên cứu tài liệu Sáng: Nghiên cứu tài liệu Chiều: Dạy 6789 Sáng: Dạy 1234 Chiều: Nghiên cứu tài liệu Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Võ Hoàng Khâng Vật lý 13/03/2023 19/03/2023 Sáng:G51.408 Chiều:G51.408 Sáng:VPBM Chiều:VPBM Sáng:VPBM Chiều:G51.408 Sáng:NCTL Chiều:NCTL Sáng:Họp-B71.101 Chiều:NCTL Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Page 1 of 28