Tìm kiếm
Họ và tên Bộ môn Từ ngày Đến ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật  
Lê Thị Mộng Thường - P.Trưởng BM Hóa - sinh 26/02/2024 03/03/2024 Sáng:NCTL Chiều:họp WS3 Sáng:BMHS Chiều:NCTL Sáng:BMHS Chiều:NCTL Sáng:BMHS Chiều:NCTL Sáng:BMHS Chiều:NCTL Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Trần Minh Tâm - P.Trưởng Khoa Lãnh đạo Khoa 26/02/2024 03/03/2024 Sáng: Làm việc tại Khoa Chiều: Làm việc tại Khoa Sáng: Làm việc tại Khoa Chiều: Làm việc tại Khoa Sáng: Làm việc tại Khoa Chiều: Dạy B21.207 Sáng: Dạy B21.103 Chiều: Dạy D71.109 Sáng: Làm việc tại Khoa Chiều: Làm việc tại Khoa Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Nguyễn Thị Thúy - Phó Trưởng khoa Lãnh đạo Khoa 26/02/2024 03/03/2024 Sáng: Làm việc ở BM Chiều: Làm việc ở BM Sáng: Dự Hội thảo B71.203 Chiều: Dạy A42.308 Sáng: Làm việc ở Bm Chiều: Họp tại TT Học liệu Sáng: Làm việc ở Bm Chiều: Dạy A42.210 Sáng: Dạy A42.309 Chiều: Làm việc ở Bm Sáng: Dạy D61.103 Chiều:Dạy D61.103 Sáng: Dạy D61.103 Chiều: Dạy D61.103
Võ Hoàng Khâng Vật lý 19/02/2024 25/02/2024 Sáng:NCTL Chiều:VPBM Sáng:NCTL Chiều:Dạy-B31.107 Sáng:VPBM Chiều:Dạy-B21.307 Sáng:NCTL Chiều:VPBM Sáng:NCTL Chiều:Dạy-A42.214 Sáng:Dạy-B31.202 Chiều:Dạy-E21.206 Sáng:Dạy-B21.304 Chiều:Dạy-B11.407
Nguyễn Thị Thúy - Phó Trưởng khoa Lãnh đạo Khoa 19/02/2024 25/02/2024 Sáng: NC Trung tâm học liệu Chiều: làm việc ở BM Sáng: TT ở Bệnh viện ĐHTV Chiều: Dạy A42.308 Sáng: Làm việc ở BM Chiều: Làm việc ở BM Sáng: Làm việc ở BM Chiều: Dạy A42.213 Sáng: Dạy A42.309 Chiều: Làm việc ở BM Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Võ Hoàng Khâng Vật lý 29/01/2024 04/02/2024 Sáng:NCTL Chiều:BMVL Sáng:NCTL Chiều:BMVL Sáng:NCTL Chiều:Họp Chi bộ Sáng:NCTL Chiều:BMVL Sáng:NCTL Chiều:BMVL Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Nguyễn Thị Yến Linh - Trưởng BM Hóa - sinh 29/01/2024 03/02/2024 Sáng: NC Chiều: NC Sáng: BM Chiều: WS2 Sáng: BM Chiều: Họp CB Sáng: NC Chiều: NC Sáng: NC Chiều: NC Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Võ Hoàng Khâng Vật lý 22/01/2024 28/01/2024 Sáng:NCTL Chiều:BMVL Sáng:NCTL Chiều:BMVL Sáng:NCTL Chiều:BMVL Sáng:NCTL Chiều:BMVL Sáng:NCTL Chiều:BMVL Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Lê Thị Mộng Thường - P.Trưởng BM Hóa - sinh 22/01/2024 28/01/2024 Sáng: NCTL Chiều:B51.305 Sáng:BMHS Chiều:NCTL Sáng:B51.304 Chiều:NCTL Sáng:NCTL Chiều:B51.305 Sáng:NCTL Chiều:B51.305 Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Nguyễn Thị Thúy - Phó trưởng khoa Lãnh đạo Khoa 22/01/2024 28/01/2024 Sáng:Làm việc ở BM Chiều: Làm việc ở BM Sáng: Làm việc ở BM Chiều: Dạy A42.308 Sáng: Làm việc ở BM Chiều: Làm việc ở BM Sáng: NC soạn GT Chiều: Dạy A42. 213 Sáng: Dạy A22.309 Chiều: Làm việc ở BM Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Page 1 of 46