Tìm kiếm
Họ và tên Bộ môn Từ ngày Đến ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật  
Cô Thị Thúy - Chánh VP Khoa Văn phòng Khoa 05/01/2021 08/01/2021 Sáng:VPK Chiều:VPK Sáng:VPK Chiều:VPK Sáng:TẬP HUẤN Chiều:TẬP HUẤN Sáng:TẬP HUẤN Chiều:TẬP HUẤN Sáng:VPK Chiều:VPK Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Nguyễn Thị Thúy - Trưởng BM Tâm lý - CTXH 16/11/2020 22/11/2020 Sáng:Dạy ở khu II Chiều: Làm việc ở BM Sáng:Dạy ở khu II Chiều: Dạy ở khu I (đổi giờ với cô Khánh) Sáng: Làm việc ở BM Chiều:Dạy ở khu II Học trung cấp chính trị Học trung cấp chính trị Học trung cấp chính trị Dạy Lớp nâng ngạch
Lê Thị Mộng Thường - P.Trưởng BM Hóa - sinh 09/11/2020 13/12/2020 Sáng:NC tài liệu Chiều:Dạy B21.302 Sáng:Dạy B21.204 Chiều:NC tài liệu Sáng:NC tài liệu Chiều:Dạy B21.304 Sáng:LV Bộ môn Chiều:Dạy B21.207 Sáng:Dạy B21.307 Chiều:NC tài liệu Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Lê Thị Mộng Thường - P.Trưởng BM Hóa - sinh 02/11/2020 08/11/2020 Sáng: NC tài liệu Chiều: Dạy B21.302 Sáng: Dạy B21.204 Chiều: NC tài liệu Sáng:Dạy B31.105 Chiều:Dạy B21.304 Sáng:Dạy B11.4092 Chiều:Dạy B31.301 Sáng:Dạy B21.307 Chiều: Bộ môn Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Lê Thị Mộng Thường - P.Trưởng BM Hóa - sinh 19/10/2020 01/11/2020 Sáng:Day A42.210/1 Chiều:Dạy B21.302 Sáng:Dạy B21.207 Chiều: NC tài liệu Sáng: NC tài liệu Chiều: Dạy B21.304 Sáng:Trực Bộ môn Chiều: Dạy B31.301 Sáng: Dạy B21.307 Chiều: NC tài liệu Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Trần Minh Tâm - - P.Trưởng Khoa Lãnh đạo Khoa 15/09/2020 20/09/2020 Sáng: Dạy lớp DA17YDK Chiều:LV phòng B11.403 Sáng:LV phòng B11.403 Chiều: Dạy lớp DA18CXH Sáng:LV phòng B11.403 Chiều:LV phòng B11.403 Sáng:LV phòng B11.403 Chiều:LV phòng B11.403 Sáng:Dạy lớp DA17NNAD Chiều:LV phòng B11.403 Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Cô Thị Thúy - Chánh VP Khoa Văn phòng Khoa 07/09/2020 13/09/2020 Sáng:Học Chiều:Học Sáng:VPK Chiều:VPK Sáng:VPK Chiều:VPK Sáng:Học Chiều:Học Sáng:Học Chiều:Học Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Cô Thị Thúy - Chánh VP Khoa Văn phòng Khoa 31/08/2020 05/09/2020 Sáng:Học Chiều:Học Sáng:VPK Chiều:VPK Sáng:Nghỉ lễ Chiều:Nghỉ lễ Sáng:VPK Chiều:VPK Sáng:VPK Chiều:VPK Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Nguyễn Văn Tiên - P.Trưởng BM Toán ứng dụng 24/08/2020 28/08/2020 Sáng: Làm việc tại BM Chiều: Nghiên cứu TLGD Sáng: Nghiên cứu TLGD Chiều:Làm việc tại BM Sáng: Làm việc tại BM Chiều: Nghiên cứu TLGD Sáng: Nghiên cứu TLGD Chiều:Làm việc tại BM Sáng: Làm việc tại BM Chiều: Nghiên cứu TLGD Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Cô Thị Thúy - Chánh VP Khoa Văn phòng Khoa 24/08/2020 28/08/2020 Sáng:VPK Chiều:DẠY B51.206 Sáng:HỌC Chiều:HỌC Sáng:VPK Chiều:DẠY B51.206 Sáng:HỌC Chiều:HỌC Sáng:HỌC Chiều:HỌC Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Page 1 of 6