Tìm kiếm
Họ và tên Bộ môn Từ ngày Đến ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật  
Lê Thị Mộng Thường - P.Trưởng BM Hóa - sinh 10/08/2020 16/08/2020 Sáng:NC tài liệu Chiều:NC tài liệu Sáng: NC tài liệu Chiều:Làm việc BM Sáng: Ra đề ĐGKT môn Chiều: Dạy B51.304 Sáng: chấm bài ĐGQT Chiều:Dạy B51.304 Sáng:NC tài liệu Chiều:NC tài liệu Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Nguyễn Văn Tiên - P.Trưởng BM Toán ứng dụng 03/08/2020 07/08/2020 Sáng:Làm việc tại BM Chiều:Nghiên cứu TLGD Sáng:Làm việc tại BM Chiều: Dạy Sáng: Nghiên cứu TLGD Chiều: Dạy Sáng:Dạy Chiều: Dạy Sáng:Dạy Chiều:Làm việc tại BM Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Lê Thị Mộng Thường - P.Trưởng BM Hóa - sinh 03/08/2020 09/08/2020 Sáng: NC tài liệu Chiều: Họp BM Sáng:NC tài liệu Chiều:NC tài liệu Sáng:NC tài liệu Chiều:Dạy B51.304 Sáng:làm việc BM Chiều:NC tài liệu Sáng:NC tài liệu Chiều:NC tài liệu Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Nguyễn Văn Tiên - P.Trưởng BM Toán ứng dụng 27/07/2020 31/07/2020 Sáng:Làm viêc tại BM Chiều: Làm viêc tại BM Sáng:Làm viêc tại BM Chiều:Dạy phòng D31.103 Sáng: Nghiên cứu tài liệu GD Chiều:Dạy phòng E31.302 Sáng:Dạy phòng E31.302 Chiều:Dạy phòng E31.302 Sáng:Dạy phòng E31.301 Chiều:Sáng: Nghiên cứu tài liệu GD Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Lê Thị Mộng Thường - P.Trưởng BM Hóa - sinh 20/07/2020 26/07/2020 Sáng: NC tài liệu Chiều:NC tài liệu Sáng: NC tài liệu Chiều:NC tài liệu Sáng:Dự hội nghị Chiều:Dạy B51.304 Sáng:Trực BM Chiều:NC tài liệu Sáng: NC tài liệu Chiều:NC tài liệu Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Nguyễn Thị Thúy - Trưởng BM Tâm lý - CTXH 20/07/2020 19/07/2020 Sáng:Dạy ở Khu I Chiều:Dạy ở Khu I Sáng:dạy lớp chức danh Chiều:dạy lớp chức danh Sáng:chấm khóa luận (8:00-8:40), dự hội nghị Chiều:LV ở BM Sáng:LV ở BM Chiều:LV ở BM Sáng:dạy lớp chức danh Chiều:dạy lớp chức danh Sáng:Dạy ở Bến Tre Chiều: Dạy ở Bến Tre Sáng:Dạy ở Bến Tre Chiều: Dạy ở Bến Tre
Cô Thị Thúy - Chánh VP Khoa Văn phòng Khoa 13/07/2020 19/07/2020 Sáng:VPK Chiều:VPK Sáng:VPK Chiều:VPK Sáng:VPK Chiều:VPK Sáng:dạy B51.205 Chiều:dạy B51.205 Sáng:VPK Chiều:VPK Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Nguyễn Tấn Phát - P.Trưởng BM Tâm lý - CTXH 13/07/2020 19/07/2020 Sáng:LVBM Chiều:NCTL Sáng:Dự ĐH cháu ngoan BH Chiều: nt Sáng:Dạy C11 Chiều:Dạy C11 Sáng:Dạy D3 Chiều:NCTL Sáng:Dạy C11 Chiều:Dạy C11 Sáng:Dạy A3 Chiều:Dạy A3 Sáng:Dạy A3 Chiều:Dạy A3
Nguyễn Thị Thúy - Trưởng BM Tâm lý - CTXH 13/07/2020 19/07/2020 Sáng:Dạy ở khu I Chiều:Dạy ở khu I Sáng:chấm bài thi Chiều:chấm bài thi Sáng:Dạy ở khu I Chiều:Dạy ở khu I Sáng:Dạy ở khu I Chiều:làm việc ở BM Sáng:Dạy ở khu I Chiều:làm việc ở BM Sáng:Dạy ở khu I Chiều:Dạy ở khu I Sáng: Chiều:
Nguyễn Tấn Phát - P.Trưởng BM Tâm lý - CTXH 06/07/2020 12/07/2020 Sáng:LVBM Chiều:NCTL Sáng:NCTL Chiều:LVBM Sáng:Dạy D3 Chiều:NCTL Sáng:Dạy D3 Chiều:NCTL Sáng:LVBM Chiều:NCTL Sáng: Chiều: Sáng: Chiều:
Page 1 of 5