ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TUYỂN SINH 2018

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

BANERTS

BN2

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

TUVANTAMLY2

Lượt truy cập

011712
Số khách trực tuyến 23

Địa điểm: Bộ môn vật lý (PhòngB11.403)

Điện thoại: 0743.855246 (285)

Từ ngày 31/10/2016 đến 04/11/2016

Buổi THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng Cô Thúy Thầy Thươn Cô Loan Thầy Hùng Thầy Tài
Chiều     Cô Chinh    
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271